Дея Антонова Андронова
Deya Antonova Andronova

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

  • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
  • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
  • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
  • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

4 Компании свързани с лицето Дея Антонова Андронова (виж второ ниво)
Companies connected to Deya Antonova Andronova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200097371ТЕРИНВЕСТ ЕООД
TERINVEST EOOD

Публични фондове Public money
  • 375 227,92 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202591098ВИА СТАНДАРТ ЕАД
VIA STANDART EAD

Публични фондове Public money
  • 43 700,00 лв. от 1 обществени поръчки BGN from 1 public procurements

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203531200Склад ЗАРЗАВАТ ЕООД
Sklad ZARZAVAT EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203599805Магазин ЗАРЗАВАТ ЕООД
Magazin ZARZAVAT EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Общо публични фондове Public funds total: 418 927,92 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето Дея Антонова Андронова
Check other registries about the person Deya Antonova Andronova