КРАСИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
KRASIMIR ATANASOV ATANASOV

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

  • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
  • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
  • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
  • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

7 Компании свързани с лицето КРАСИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR ATANASOV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
114691365ЗЕМЕДЕЛСКА И ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ АНТАРЕС К
ZEMEDELSKA I PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA ANTARES K

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117095235ПРИСТИСГРУП-ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО АД
PRISTISGRUP-VODNO STROITELSTVO AD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175333258БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ ГОЛФ ЕНД РИЗОРТ ООД
BALGARIYA INVESTMANT GOLF END RIZORT OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200282975ЕКОБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД
EKOBILD ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money
  • 391 160,00 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200304852МАКРОЛАЙН ООД
MAKROLAYN OOD

Публични фондове Public money
  • 312 952,71 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
814192127ТЕХНОРЕСУРС ООД
TEHNORESURS OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
815123066ВИДАХИМ АД
VIDAHIM AD

Публични фондове Public money
  • 474 658,00 лв. от 2 обществени поръчки BGN from 2 public procurements

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Общо публични фондове Public funds total: 1 178 770,71 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Check other registries about the person KRASIMIR ATANASOV ATANASOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ