АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДАСКАЛОВ
ASEN ALEKSANDROV DASKALOV

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

  • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
  • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
  • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
  • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

5 Компании свързани с лицето АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДАСКАЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ASEN ALEKSANDROV DASKALOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112008155ВЕЛИ - 91 ООД
VELI - 91 OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112615148ВЕЛИНГРАД НЮЗ ООД
VELINGRAD NYUZ OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200497732ГИА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД
GIA HOLIDEYZ EOOD

Публични фондове Public money
  • 328 336,40 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201420176ЕМ-ЕЙ-ПРОГРЕС ООД
EM-EY-PROGRES OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202904034Агро 2015 ЕООД
Agro 2015 EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Общо публични фондове Public funds total: 328 336,40 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДАСКАЛОВ
Check other registries about the person ASEN ALEKSANDROV DASKALOV