ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
YULIYA VASILEVA STEFANOVA

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

4 Компании свързани с лицето ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to YULIYA VASILEVA STEFANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130718801СЕТ 7 - ЮЛИЯ ТЕНЕВА ЕТ
SET 7 - YULIYA TENEVA ET

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175304491ЕКОЕНЕРДЖИ 55 ООД
EKOENERDZHI 55 OOD

Публични фондове Public money
 • 667 169,00 лв. като бенефициент на европроекти (1) BGN from EU funds (1)
 • ??? лв. като изпълнител на европроекти ??? BGN from EU funds contractor

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ЕКОЕНЕРДЖИ 55
  EKOENERDZHI 55

  Последен запис/Last Deed:
  2011-09-08 11:12:15 DebtorOverSecureClaims

  Първи запис/First Deed:
  2011-09-08 11:12:15 DebtorOverSecureClaims
 • ТЕЛЕЛИНК
  TELELINK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-07 15:01:52 AtPawnCreditor

  Първи запис/First Deed:
  2011-09-08 11:12:15 AtPawnCreditors
 • СТЕАЛИТ
  STEALIT

  Последен запис/Last Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА 1700

  Първи запис/First Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА 1700
 • ФОТОСОЛАР 33
  FOTOSOLAR 33

  Последен запис/Last Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 1000

  Първи запис/First Deed:
  2009-10-19 15:53:29 ShareTransfer
  Buy from: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 1000
 • ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
  YULIYA VASILEVA STEFANOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-04-27 12:09:19 ShareTransfer
  Sell to: Живко Вълев Тенев 300

  Първи запис/First Deed:
  2009-03-10 15:43:24 ShareTransfer
  Buy from: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 2000
 • ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ
  ZHIVKO VALEV TENEV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-04-27 12:09:19 ShareTransfer
  Buy from: Юлия Василева Стефанова 300

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 12:16:07 Partner
 • МАРТИН ЖИВКОВ ТЕНЕВ
  MARTIN ZHIVKOV TENEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-04-14 11:28:34 ShareTransfer
  Sell to: ЖИВКО ВЪЛЕВ ТЕНЕВ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 12:16:07 Partner
200064706ФОТОЛУКС 47 ЕООД
FOTOLUKS 47 EOOD

Публични фондове Public money
 • 332 798,32 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200514929СТЕАЛИТ 63 ЕООД
STEALIT 63 EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Общо публични фондове Public funds total: 999 967,32 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
Check other registries about the person YULIYA VASILEVA STEFANOVA

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност