Валентин Духлев
Valentin Duhlev

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

3 Компании свързани с лицето Валентин Духлев (виж второ ниво)
Companies connected to Valentin Duhlev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106626396МЕТАЛИК ВРАЦА ООД
METALIK VRATSA OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200664124ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD

Публични фондове Public money
 • 202 269,69 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200890041ДТ ГРЕЙПС ЕООД
DT GREYPS EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • БУГЛАТА
  BUGLATA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Buy from: ВАЛЕНТЕН ДУХЛЕВ 900

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Buy from: ВАЛЕНТЕН ДУХЛЕВ 900
 • БИОЛЕСИНВЕСТ
  BIOLESINVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-14 10:23:40 ShareTransfer
  Buy from: БУЛГЛАНД” ЕООД 900

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Buy from: ВАЛЕНТЕН ДУХЛЕВ 900
 • СЕНЗАМОДА
  SENZAMODA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-14 10:23:40 ShareTransfer
  Sell to: БИОЛЕСИНВЕСТ“ ЕООД 900

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Buy from: ВАЛЕНТИН ДУХЛЕВ 900
 • ДУХЛЕВ
  DUHLEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Buy from: ВАЛЕНТЕН ДУХЛЕВ 900

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Buy from: ВАЛЕНТЕН ДУХЛЕВ 900
 • ВАЛЕНТИН ДУХЛЕВ
  VALENTIN DUHLEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Sell to: БУЛГЛАНД ЕООД 900

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Sell to: БУЛГЛАНД ЕООД 900
 • ВАЛЕНТЕН ДУХЛЕВ
  VALENTEN DUHLEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Sell to: БИОЛЕСИНВЕСТ ЕООД 900

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-21 13:47:18 ShareTransfer
  Sell to: БИОЛЕСИНВЕСТ ЕООД 900
 • Валентин Духлев
  Valentin Duhlev

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-21 13:47:18 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2011-03-02 18:35:37 ShareTransfer
  Buy from: Стоянка Стоилова Спасова 2500
 • СТОЯНКА СТОИЛОВА СПАСОВА
  STOYANKA STOILOVA SPASOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-02 18:35:37 ShareTransfer
  Sell to: Валентин Духлев 2500

  Първи запис/First Deed:
  2010-05-11 16:16:30 ShareTransfer
  Buy from: АТАНАС ДИМИТРОВ ТАШКОВ 2500
 • Валентин Духлев
  Valentin Duhlev

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-03 11:25:38 ShareTransfer
  Buy from: Атанас Димитров Ташков 2 500

  Първи запис/First Deed:
  2009-12-03 11:25:38 ShareTransfer
  Buy from: Атанас Димитров Ташков 2 500
 • АТАНАС ДИМИТРОВ ТАШКОВ
  ATANAS DIMITROV TASHKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-05-11 16:16:30 ShareTransfer
  Sell to: СТОЯНКА СТОИЛОВА СПАСОВА 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-10-21 12:10:16 SoleCapitalOwner

Общо публични фондове Public funds total: 202 269,69 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето Валентин Духлев
Check other registries about the person Valentin Duhlev

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Валентин @SecondName Духлев @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200