МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК MINI MARITSA - IZTOK
ЕИК/ID: 833017552

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК (ЕИК: 833017552)
Events with persons connected to the company MINI MARITSA - IZTOK (ID: 833017552)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 833017552)
Към 2019-07-17 23:26:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-17 23:26:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 15 обществени поръчки за 46 377 740,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-21 11:44:20Николай Стефанов Диков
Nikolay Stefanov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-21 11:44:20Георги Иванов Коев
Georgi Ivanov Koev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-03-15 13:14:56Георги Кръстев Айданлийски
Georgi Krastev Aydanliyski
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-08 14:25:22Николай Стефанов Диков
Nikolay Stefanov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-08 14:25:22Диан Тодоров Червенкондев
Dian Todorov CHervenkondev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-08 14:25:22Андон Петров Андоноов
Andon Petrov Andonoov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-28 12:52:18МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
SubjectOfActivity
ДOБИB И ПЛACMEHT HA BЪГЛИЩA, ПPOMИШЛEHA, TЪPГOBCKA, ЛИЗИHГOBA, PEMOHTHA, BЪHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПOДГOTOBKA И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ ЗA BЪГЛEДOБИBA C ЦEЛ PEAЛИЗИPAHE HA ДOXOДИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ПОЧИВНИ СТАНЦИИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО; ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНО СЪОБЩЕНИЕ, КАКТО И ДРУГИ, HEЗAБPAHEHИ ОТ ЗAKOHА ДЕЙНОСТИ.
2015-10-02 13:07:15СТОЙКО ГЕОРГИЕВ БАШАЛОВ
STOYKO GEORGIEV BASHALOV
BranchManagers
2015-10-02 11:59:59МИЛЕН ПЕНЧЕВ МАНОВ
MILEN PENCHEV MANOV
BranchManagers
2015-03-13 12:59:42ТОШКО ЖЕЛЯЗКОВ КАВАЛДЖИЕВ
TOSHKO ZHELYAZKOV KAVALDZHIEV
BranchManagers
2015-01-19 12:16:37ПЕТЬО ДИЧЕВ ПЕТКОВ
PETXO DICHEV PETKOV
BranchManagers
2014-11-26 16:32:40Андон Петров Андонов
Andon Petrov Andonov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-26 16:32:40Николай Стефанов Диков
Nikolay Stefanov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-26 16:32:40Диан Тодоров Червенкондев
Dian Todorov CHervenkondev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-14 15:34:34Андон Петров Андонов
Andon Petrov Andonov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-10 18:09:40Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-17 16:32:40Георги Тонев Златев
Georgi Tonev Zlatev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-01-17 16:32:40Георги Тонев Златев
Georgi Tonev Zlatev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-15 15:04:56Васил Стефанов Самарски
Vasil Stefanov Samarski
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-29 13:59:29ДРАГОМИР НИКОЛОВ КАНЕВ
DRAGOMIR NIKOLOV KANEV
BranchManagers
2013-10-10 18:44:19Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-23 14:16:55МИЛЕН ПЕНЧЕВ МАНОВ
MILEN PENCHEV MANOV
BranchManagers
2013-08-08 16:01:48Владко Генчов Владимиров
Vladko Genchov Vladimirov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-27 14:01:36Станимир Иванов Казлачев
Stanimir Ivanov Kazlachev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-27 14:01:36Щерьо Атанасов Щерев
SHTerxo Atanasov SHTerev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-27 14:01:36Станимир Иванов Казлачев
Stanimir Ivanov Kazlachev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:21:10Иван Стойнов Караиванов
Ivan Stoynov Karaivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:21:10Димо Динев Димов
Dimo Dinev Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:21:10Теодор Петков Дребов
Teodor Petkov Drebov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-21 19:20:25ТЕОДОР ПЕТКОВ ДРЕБОВ
TEODOR PETKOV DREBOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-21 19:20:25ТЕОДОР ПЕТКОВ ДРЕБОВ
TEODOR PETKOV DREBOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-04 15:22:23МАРИНА МИЛКОВА АРМУТЛИЕВА
MARINA MILKOVA ARMUTLIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-09 13:18:56ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ БЛИЗНАКОВ
EVGENI DIMITROV BLIZNAKOV
BranchManagers
2011-02-04 14:11:51ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
EVGENI GEORGIEV STOYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-04 14:11:51ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
EVGENI GEORGIEV STOYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-25 11:30:09ДРАГОМИР НИКОЛОВ КАНЕВ
DRAGOMIR NIKOLOV KANEV
BranchManagers
2010-07-16 14:44:00ТОШКО ЖЕЛЯЗКОВ КАВАЛДЖИЕВ
TOSHKO ZHELYAZKOV KAVALDZHIEV
BranchManagers
2010-04-08 10:00:14ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
PETKO GEORGIEV MADZHAROV
BranchManagers
2009-12-29 10:42:32ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-29 10:42:32ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-29 10:42:32ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ
IVO SIMEONOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-29 10:42:32ИВАН СТОЙНОВ КАРАИВАНОВ
IVAN STOYNOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-10 13:08:06МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
SubjectOfActivity
ДOБИB И ПЛACMEHT HA BЪГЛИЩA, ПPOMИШЛEHA, TЪPГOBCKA, ЛИЗИHГOBA, PEMOHTHA, BЪHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПOДГOTOBKA И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ ЗA BЪГЛEДOБИBA C ЦEЛ PEAЛИЗИPAHE HA ДOXOДИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ПОЧИВНИ СТАНЦИИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДРУГИ, HEЗAБPAHEHИ ОТ ЗAKOHА ДЕЙНОСТИ.
2009-11-04 16:03:08ХРИСТО БОРИСОВ НИКОЛОВ
HRISTO BORISOV NIKOLOV
BranchManagers
2009-07-15 09:14:10ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-15 09:14:10ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-31 10:59:44БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SoleCapitalOwner
2008-10-03 16:05:44ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI PETROV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-28 12:53:56ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДАНАИЛОВ
IVAYLO STEFANOV DANAILOV
Director
2008-05-12 17:51:33ДИМИТЪР КОЛЕВ ЧОЛАКОВ
DIMITAR KOLEV CHOLAKOV
BranchManagers
2008-04-11 11:49:34МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-11 18:15:58СТАМЕН ИВАНОВ ВЕДРИЧКОВ
STAMEN IVANOV VEDRICHKOV
BranchManagers
2008-03-11 18:15:58ЖИВКО МИРЧЕВ ДИМИТРОВ
ZHIVKO MIRCHEV DIMITROV
BranchManagers
2008-03-11 18:15:58ДЕЛЧО МАРИНОВ БАЛИКОВ
DELCHO MARINOV BALIKOV
BranchManagers
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК
MINI MARITSA - IZTOK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 13
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
SubjectOfActivity
ДOБИB И ПЛACMEHT HA BЬГЛИЩA, ПPOMИШЛEHA, TЬPГOBCKA, ЛИЗИHГOBA, PEMOHTHA, BЬHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПOДГOTOBKA И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ ЗA BЬГЛEДOБИBA C ЦEЛ PEAЛИЗИPAHE HA ДOXOДИ И ДРУГИ, HEЗAБPAHEHИ ОТ ЗAKOHА ДЕЙНОСТИ.
2008-02-15 17:10:25ТЕНЧО СТЕФАНОВ КАЙРЯКОВ
TENCHO STEFANOV KAYRYAKOV
Representative
2008-02-15 17:10:25ИВАН ВЪЛЧАНОВ МАРКОВ
IVAN VALCHANOV MARKOV
Representative
2008-02-15 17:10:25ГОЧО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
GOCHO ILIEV HRISTOV
Representative
2008-02-15 17:10:25ИВАН ВЪЛЧАНОВ МАРКОВ
IVAN VALCHANOV MARKOV
Director
2008-02-15 17:10:25ТЕНЧО СТЕФАНОВ КАЙРЯКОВ
TENCHO STEFANOV KAYRYAKOV
Director
2008-02-15 17:10:25ХРИСТО ИЛИЕВ ОВЧАРОВ
HRISTO ILIEV OVCHAROV
Director
2008-02-15 17:10:25ГОЧО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
GOCHO ILIEV HRISTOV
Director
2008-02-15 17:10:25БОТЬО СТАНИМИРОВ ЗАХАРИНОВ
BOTXO STANIMIROV ZAHARINOV
Director
2008-02-15 17:10:25ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ГЕРАСИМОВ
DIMITAR CHAVDAROV GERASIMOV
Director
2008-02-15 17:10:25ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2008-02-15 17:10:25ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
DARZHAVATA CHREZ MINISTARA NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК MINI MARITSA - IZTOK (ЕИК: 833017552)
Check other registries about the company МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК MINI MARITSA - IZTOK (ID: 833017552)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: