ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА PATNOSTROITELNA TEHNIKA
ЕИК/ID: 831928535

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА (ЕИК: 831928535)
Events with persons connected to the company PATNOSTROITELNA TEHNIKA (ID: 831928535)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831928535)
Към 2019-09-23 05:36:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-23 05:36:00 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 212 обществени поръчки за 783 248 767,37 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-14 16:15:58ВЕНЦЕСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
VENTSESLAVA STEFANOVA STEFANOVA
Trustee
2016-07-14 16:15:58ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
Trustees
2016-06-08 11:01:00Даниела Евстатиева Делева
Daniela Evstatieva Deleva
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-27 11:36:03ПСТ Груп
PST Grup
DebtorOverSecureClaim
2016-05-27 11:36:03ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-05-27 11:36:03ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
AtPawnCreditor
2016-05-27 11:36:03ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
AtPawnCreditors
2015-11-06 15:57:29ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул.БЕСАРАБИЯ 114
2014-10-15 11:35:34ПСТ Груп
PST Grup
DebtorOverSecureClaims
2014-10-09 11:13:52ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул.БЕСАРАБИЯ 114
2014-10-09 11:13:52ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; както и всички други дейности освен забранените от закона.
2014-04-17 11:40:38Камен Вълков Кичев
Kamen Valkov Kichev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-17 11:40:38Цветан Иванов Цонев
TSvetan Ivanov TSonev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-17 11:40:38Цветан Иванов Цонев
TSvetan Ivanov TSonev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-17 11:40:38Камен Вълков Кичев
Kamen Valkov Kichev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-13 09:38:12ПСТ ХОЛДИНГ
PST HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-04-13 09:38:12КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД
KOLVIK SARVISIS LIMITID
КИПЪРSoleCapitalOwner
2013-12-16 12:26:10ПСТ ХОЛДИНГ
PST HOLDING
DebtorOverSecureClaims
2013-12-16 12:26:10ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
AtPawnCreditors
2013-05-09 21:08:54ИВАН КРУМОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
IVAN KRUMOV SHARLANDZHIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-09 21:08:54ИВАН КРУМОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
IVAN KRUMOV SHARLANDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-09 21:08:54ПЕТКО ИВАНОВ ХИТРОВ
PETKO IVANOV HITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-28 15:12:12ПСТ ХОЛДИНГ АД
PST HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул.БЕСАРАБИЯ 114
2012-05-28 15:12:12Зорница Атанасова Тодорова
Zornitsa Atanasova Todorova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-28 15:12:12Явор Илиев Хайтов
YAvor Iliev Haytov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-06 15:27:27ПСТ ХОЛДИНГ АД
PST HOLDING AD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; придобиване, управление оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва; както и всички други дейности освен забранените от закона.
2010-09-29 17:11:07ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TATYANA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-09 09:09:54ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
PATNOSTROITELNA TEHNIKA
LegalForm
Акционерно дружество
2010-09-09 09:09:54ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TATYANA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-09 09:09:54ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД
PATISHTA I MAGISTRALI AD
SoleCapitalOwner
2008-12-17 17:58:06ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD
SubjectOfActivity
РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО; РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ, ИНДУСТРИАЛНИ ПОСТРОЙКИ, СЕРВИЗ, ИНЖЕНЕРИНГ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРАТА ОКОЛО ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОСВЕН ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА.
2008-12-17 17:35:09ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
PATNOSTROITELNA TEHNIKA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-12-17 17:35:09ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 район ПОДУЯНЕ, ул.БЕСАРАБИЯ 114
2008-12-17 17:35:09ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD
SubjectOfActivity
PEMOHT И ПPOИЗBOДCTBO HA ПЪTHOCTPOИTEЛHA MEXAHИЗAЦИЯ И CPEДCTBA, OCИГУPЯBAЩИ БEЗOПACHOCTTA HA ДBИЖEHИETO, PEЗEPBHИ ЧACTИ И HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ИЗГPAЖДAHE И ПOДДЪPЖAHE HA CBETOФAPHИ УPEДБИ И ДPУГИ CPEДCTBA ЗA OPГAHИЗAЦИЯ И БEЗOПACHOCT HA ДBИЖEHИETO, ИЗГPAЖДAHE И ПOДДЪPЖAHE HA BOДOПPOBOДHИ И KAHAЛИЗAЦИOHHИ CИCTEMИ И CЪOPЪЖEHИЯ, ИЗГPAЖДAHE HA HOBИ И PEMOHT HA CЪЩECTBУBAЩИ ЖИЛИЩHИ, AДMИHИCTPATИBHИ И ПPOMИШЛEHИ CГPAДИ, CEPBИЗ, ИHЖEHEPИHГ, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT, ПOДДЪPЖAHE И ЗИMHO ПOДДЪPЖAHE HA BCИЧKИ BИДOBE ПЪTИЩA И ПЪTHИ CЪOPЪЖEHИЯ, ГPAДCKИ KOMУHИKAЦИИ И ИHEPTHИ MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX, ПPOИЗBOДCTBO HA ACФAЛTOBИ CMECИ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, OCBEH ЗAБPAHEHИTE OT ЗAKOHA.
2008-12-17 17:35:09ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Representative
2008-12-17 17:35:09ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ
IVAN YANKOV IVANOV
Representative
2008-12-17 17:35:09СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
SLAVCHO GEORGIEV MARKOV
Director
2008-12-17 17:35:09ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Director
2008-12-17 17:35:09ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ
IVAN YANKOV IVANOV
Director
2008-12-17 17:35:09ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД
PATISHTA I MAGISTRALI AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА PATNOSTROITELNA TEHNIKA (ЕИК: 831928535)
Check other registries about the company ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА PATNOSTROITELNA TEHNIKA (ID: 831928535)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: