УниКредит Булбанк UniKredit Bulbank
ЕИК/ID: 831919536

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията УниКредит Булбанк (ЕИК: 831919536)
Events with persons connected to the company UniKredit Bulbank (ID: 831919536)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831919536)
Към 2019-05-26 17:07:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-26 17:07:28 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 47 обществени поръчки за 68 941 260,97 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е бенефициент на 1 проект(а) за европейски фондове за 99 166,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-02 17:20:20Джакомо Волпи
Dzhakomo Volpi
ИТАЛИЯBoardManager2
2017-10-26 08:00:58Ясна Мандац
YAsna Mandats
ХЪРВАТСКОBoardManager2
2017-06-13 17:28:14ЛУКА ПИЕРЛУИДЖИ РУБАГА
LUKA PIERLUIDZHI RUBAGA
ИТАЛИЯSupervisor
2017-06-13 17:28:14ИВАН ВЛАХО
IVAN VLAHO
ХЪРВАТСКОSupervisor
2016-10-04 19:35:04Енрико Минити
Enriko Miniti
ИТАЛИЯRepresentative
2016-10-04 19:35:04Енрико Минити
Enriko Miniti
ИТАЛИЯBoardManager2
2016-09-15 11:34:30Теодора Александрова Петкова
Teodora Aleksandrova Petkova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Емилия Стефанова Палибачийска
Emiliya Stefanova Palibachiyska
BoardManager2
2016-07-03 10:15:19Цветанка Георгиева Минчева
TSvetanka Georgieva Mincheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
BoardManager2
2016-07-03 10:15:19Андреа Казини
Andrea Kazini
BoardManager2
2016-07-03 10:15:19Антоанета Куртяну
Antoaneta Kurtyanu
РУМЪНИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Патрик Шмит
Patrik SHmit
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Любослава Урам
Lyuboslava Uram
СЛОВАКИЯBoardManager2
2016-05-14 17:15:15Антоанета Куртяну
Antoaneta Kurtyanu
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-02-23 12:34:40ЧИЛА ИХАС
CHILA IHAS
УНГАРИЯSupervisor
2016-02-23 12:34:40СИЛВАНО СИЛВЕСТРИ
SILVANO SILVESTRI
ИТАЛИЯSupervisor
2016-02-23 12:34:40УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. (отм. 24.09.2009); 7. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 8.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 9. (ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 30.03.2007Г.; 24.09.2009Г. 28.01.2016Г.) ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ,ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; 10.(ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 30.03.2007Г.; 07.05.2008Г.; 24.09.2009Г. 28.01.2016Г.) ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ЛИЦЕНЗА НА БАНКАТА ДА ИЗВЪРШВА СДЕЛКИ И ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, В Т.Ч. ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11.(ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 30.03.2007Г.; 07.05.2008Г.; 24.09.2009Г.) ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 12.(ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 28.01.2016Г.); 13. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); 14. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 15. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 16. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 17. (отм. 29.02.2012); 18. (отм. 30.03.2007); 19. (отм. 30.03.2007); 20. (отм. 30.03.2007); 21. (отм. 30.03.2007); 22. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1 - Т. 16, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА И/ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И/ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.; 23. ИЗВЪРШВА ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2015-10-09 14:53:20Любослава Урам
Lyuboslava Uram
СЛОВАКИЯBoardManager2
2014-06-14 16:22:03ГЕРХАРД ДЕШКАН
GERHARD DESHKAN
АВСТРИЯSupervisor
2014-04-28 12:32:50Патрик Шмит
Patrik SHmit
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2013-11-27 12:57:54Цветанка Георгиева Минчева
TSvetanka Georgieva Mincheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-11-27 12:57:54Ивайло Русинов Главчовски
Ivaylo Rusinov Glavchovski
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-06-06 21:16:50СИМОНЕ МАРКУЧИ
SIMONE MARKUCHI
ИТАЛИЯSupervisor
2012-06-06 21:16:50МАУРО МАСКИО
MAURO MASKIO
ИТАЛИЯSupervisor
2012-03-27 09:33:44УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. СВЕТА НЕДЕЛЯ 7
2012-03-27 09:33:44ФРИДЕРИКЕ КОЦ
FRIDERIKE KOTS
АВСТРИЯSupervisor
2012-03-27 09:33:44УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. (отм. 24.09.2009); 7. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 8.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; 10. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 12. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 13. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); 14. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 15. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 16. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 17. (отм. 29.02.2012); 18. (отм. 30.03.2007); 19. (отм. 30.03.2007); 20. (отм. 30.03.2007); 21. (отм. 30.03.2007); 22. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1 - Т. 16, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА И/ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И/ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.; 23. ИЗВЪРШВА ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2011-07-05 12:48:57ПАСКУАЛЕ ДЖАМБОИ
PASKUALE DZHAMBOI
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-06-23 16:14:37ДИТЕР ПАУЛ ХЕНГЛ
DITER PAUL HENGL
АВСТРИЯSupervisor
2011-06-23 16:14:37ТОМИЦА ПУСТИШЕК
TOMITSA PUSTISHEK
ХЪРВАТСКОSupervisor
2011-06-14 13:18:10Емилия Стефанова Палибачийска
Emiliya Stefanova Palibachiyska
BoardManager2
2011-06-14 13:18:10Андреа Казини
Andrea Kazini
BoardManager2
2011-06-14 13:18:10Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
BoardManager2
2011-06-14 13:18:10Микеле Амадеи, Дата на раждане 700426
Mikele Amadei, Data na razhdane 700426
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-06-14 13:18:10АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ КРЪСТЕВ
ALEKSANDAR KALINOV KRASTEV
BoardManager2
2011-06-08 14:31:30МИКЕЛЕ АМАДЕЙ
MIKELE AMADEY
ИТАЛИЯBoardManager2
2010-12-16 09:54:03РОБЕРТ ЗАДРАЗИЛ
ROBERT ZADRAZIL
АВСТРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03АЛБЕРТО ДЕВОТО
ALBERTO DEVOTO
ИТАЛИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
ИТАЛИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ХАЙНЦ МАЙДЛИНГЕР
HAYNTS MAYDLINGER
АВСТРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03КЛАУДИО ЧЕЗАРИО
KLAUDIO CHEZARIO
АВСТРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
ИТАЛИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03МАРИЯ-ЕЛИЗАБЕТ ЗЬОХСТЛ-КУГЛЕР
MARIYA-ELIZABET ZXOHSTL-KUGLER
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
ИТАЛИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39МАРИЯ-ЕЛИЗАБЕТ ЗЬОХСТЛ-КУГЛЕР
MARIYA-ELIZABET ZXOHSTL-KUGLER
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39КЛАУДИО ЧЕЗАРИО
KLAUDIO CHEZARIO
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39РОБЕРТ ЗАДРАЗИЛ
ROBERT ZADRAZIL
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39АЛБЕРТО ДЕВОТО
ALBERTO DEVOTO
ИТАЛИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39ХАЙНЦ МАЙДЛИНГЕР
HAYNTS MAYDLINGER
АВСТРИЯSupervisor
2010-05-03 14:09:31ГЕРТ ФРАНЦ ВАЛТЕР ХЕБЕНЩРАЙТ
GERT FRANTS VALTER HEBENSHTRAYT
АВСТРИЯBoardManager2
2009-12-28 14:42:27АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ КРЪСТЕВ
ALEKSANDAR KALINOV KRASTEV
BoardManager2
2009-11-27 14:36:01УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2.ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ;3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; 6) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКГОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2009-01-20 09:57:33КЛАУДИО ЧЕЗАРИО
KLAUDIO CHEZARIO
Supervisor
2009-01-20 09:57:33МАРИЯ-ЕЛИЗАБЕТ ЗЬОХСТЛ-КУГЛЕР
MARIYA-ELIZABET ZXOHSTL-KUGLER
Supervisor
2009-01-20 09:57:33ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
Supervisor
2008-03-20 18:06:54ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ПУНЧЕВ
LYUBOMIR IGNATOV PUNCHEV
BoardManager2
2008-01-31 17:54:42МОНИКА ФЮРНЗИН
MONIKA FYURNZIN
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-31 17:39:40УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. СВЕТА НЕДЕЛЯ 7
2008-01-31 17:39:40УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
Банката осъществява следните дейности :публично привличане на влогове или други възстановими средства в местна и чуждестранна валута от местни и чуждестранни физически и юридически лица и използването им за предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администреиране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, банкови карти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън извън случаите по т.2 по-горе; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с : а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др.; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа; участие в емисии на ценни книжа, както и всички други услуги и дейности по чл. 54 ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания , произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/ ; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове, събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; придобиване, изпращане и търговия с държавни ценни книжа, при условията и по реда на Закона за държавния дълг; извършване на всякакви банкови и други дейности разрешени от БНБ, допустими от закона.
2008-01-31 17:39:40Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
Representative
2008-01-31 17:39:40Петер Харолд
Peter Harold
Representative
2008-01-31 17:39:40Андреа Казини
Andrea Kazini
Representative
2008-01-31 17:39:40Петер Харолд
Peter Harold
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Андреа Казини
Andrea Kazini
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Емилия Стефанова Палибачийска
Emiliya Stefanova Palibachiyska
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Алберто Девото
Alberto Devoto
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Роберт Задразил
Robert Zadrazil
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Томас Грос
Tomas Gros
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Марко Янаконе
Marko YAnakone
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Димитър Георгиев Желев
Dimitar Georgiev ZHelev
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Елена Патриция Гоитини
Elena Patritsiya Goitini
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Хайнц Майдлингер
Haynts Maydlinger
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата УниКредит Булбанк UniKredit Bulbank (ЕИК: 831919536)
Check other registries about the company УниКредит Булбанк UniKredit Bulbank (ID: 831919536)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: