АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
ЕИК/ID: 831694000

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 831694000)
Events with persons connected to the company ALFA BANKA - KLON BALGARIYA (ID: 831694000)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831694000)
Към 2019-07-21 00:24:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-21 00:24:04 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 3 обществени поръчки за 10 125,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-19 13:15:52АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2016-03-21 13:54:53СИМЕЛА ПАВЛОС МАВРИДУ
SIMELA PAVLOS MAVRIDU
ГЪРЦИЯRepresentative102
2016-03-21 13:54:53ПЕТЪР БЛАГОВЕСТОВ ДАМЯНОВ
PETAR BLAGOVESTOV DAMYANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2016-03-21 13:54:53МИЛЕНА ЕВДОКИМОВА НУЧЕВА
MILENA EVDOKIMOVA NUCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2016-03-01 18:59:02АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
TransferringEnterprise
2016-03-01 18:59:02ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
YUROBANK BALGARIYA
AcquisitionEnterprise
2014-04-03 12:45:56НИКОЛАОС СТЕФАНОС ЛАБРАКАКИС
NIKOLAOS STEFANOS LABRAKAKIS
ГЪРЦИЯRepresentative102
2013-07-24 09:37:01АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2013-04-15 13:59:25АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2012-10-16 14:58:42АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2011-02-24 12:01:31АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ В МЕСТНА И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ КАТО КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАКТОРИНГ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (КАТО КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА); ГАРАНЦИИ И АНГАЖИМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ И МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДР.) ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ИЛИ ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И САМОТО ЕМИТИРАНЕ; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ И КОНСУЛТАЦИИ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ ПО КРЕДИТНИ РЕФЕРЕНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНКИ ЗА КЛИЕНТСКИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ; УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕНЕ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; КАКТО И СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ; СДЕЛКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА, СЪСТОЯЩИ СЕ В ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕН КАПИТАЛ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ, СЪСТОЯЩО СЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕЖДАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ НА БАЗА ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА НА КЛИЕНТИТЕ, КЪДЕТО ТЕЗИ ПОРТФЕЙЛИ ВКЛЮЧВАТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ПЕРСОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ КЛИЕНТ ИЛИ ПО НЕГОВА МОЛБА ИЛИ ИНИЦИАТИВА НА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА БАЗА ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; ПЛАСИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ КАТО ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ЗАЕМИ НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КЪДЕТО КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯЩА КРЕДИТА ИЛИ ЗАЕМА Е ВКЛЮЧЕНА В СДЕЛКАТА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТА, КОГАТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО БУКВИ /Д/ ДО /Ж/ И /К/ НА ЧЛ.5, ГРЪЦКИ ЗАКОН 3606/2007, ДОКОЛКОТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.
2011-02-22 10:40:19КОНСТАНТИНОС КОРМЕНТЗАС
KONSTANTINOS KORMENTZAS
ГЪРЦИЯRepresentative102
2011-02-14 13:41:26ЕВАНГЕЛОС ЛИТРАС
EVANGELOS LITRAS
Representative102
2011-02-14 13:41:26ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2011-02-14 13:41:26СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2011-02-14 13:41:26ЙОАНИС ЕВАНГЕЛОС СТАЙКОС
YOANIS EVANGELOS STAYKOS
ГЪРЦИЯRepresentative102
2010-10-27 15:00:20СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2010-10-27 15:00:20АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ В МЕСТНА И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ КАТО КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАКТОРИНГ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (КАТО КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА); ГАРАНЦИИ И АНГАЖИМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ И МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДР.) ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ИЛИ ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И САМОТО ЕМИТИРАНЕ; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛИ И КОНСУЛТАЦИИ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ ПО КРЕДИТНИ РЕФЕРЕНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНКИ ЗА КЛИЕНТСКИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ; УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕНЕ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; КАКТО И СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ; СДЕЛКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА, СЪСТОЯЩИ СЕ В ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕН КАПИТАЛ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ, СЪСТОЯЩО СЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕЖДАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ НА БАЗА ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА НА КЛИЕНТИТЕ, КЪДЕТО ТЕЗИ ПОРТФЕЙЛИ ВКЛЮЧВАТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ПЕРСОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ КЛИЕНТ ИЛИ ПО НЕГОВА МОЛБА ИЛИ ИНИЦИАТИВА НА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА БАЗА ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; ПЛАСИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ КАТО ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ЗАЕМИ НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КЪДЕТО КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯЩА КРЕДИТА ИЛИ ЗАЕМА Е ВКЛЮЧЕНА В СДЕЛКАТА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТА, КОГАТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО БУКВИ /Д/ ДО /Ж/ И /К/ НА ЧЛ.5, ГРЪЦКИ ЗАКОН 3606/2007, ДОКОЛКОТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.
2010-10-27 15:00:20ЕВАНГЕЛОС ЛИТРАС
EVANGELOS LITRAS
Representative102
2010-10-27 15:00:20ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2010-10-27 15:00:20ЙОАНИС ЕВАНГЕЛОС СТАЙКОС
YOANIS EVANGELOS STAYKOS
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2010-10-05 14:42:39СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2010-08-12 13:55:17АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15-17
2010-02-23 17:52:53АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ В МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ КАТО КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАКТОРИНГ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (КАТО КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА); ГАРАНЦИИ И АНГАМИЖЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ И МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДР.) ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ИЛИ ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И САМОТО ЕМИТИРАНЕ; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛИ И КОНСУЛТАЦИИ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ ПО КРЕДИТНИ РЕФЕРЕНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНКИ ЗА КЛИЕНТСКИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ; УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕНЕ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; КАКТО И СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ; СДЕЛКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА, СЪСТОЯЩИ СЕ В ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕН КАПИТАЛ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ, СЪСТОЯЩО СЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕЖДАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ НА БАЗА ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА НА КЛИЕНТИТЕ, КЪДЕТО ТЕЗИ ПОРТФЕЙЛИ ВКЛЮЧВАТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ПЕРСОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ КЛИЕНТ ИЛИ ПО НЕГОВА МОЛБА ИЛИ ИНИЦИАТИВА НА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА БАЗА ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; ПЛАСИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ КАТО ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ЗАЕМИ НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КЪДЕТО КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯЩА КРЕДИТА ИЛИ ЗАЕМА Е ВКЛЮЧЕНА В СДЕЛКАТА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТА, КОГАТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО БУКВИ /Д/ ДО /Ж/ И /К/ НА ЧЛ.5, ГРЪЦКИ ЗАКОН 3606/2007, ДОКОЛКОТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.
2009-05-30 11:54:35ИОАНИС ЕВАНГЕЛОС СТАИКОС
IOANIS EVANGELOS STAIKOS
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2009-04-02 17:35:26АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15-17
2009-03-10 14:12:45АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
Seat
2009-01-26 17:19:35КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
Representative102
2009-01-26 17:19:35СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ
SOTIRIOS FILIPOS PETRU
Representative102
2009-01-26 17:19:35ОЛИВИЕ ПИЕР ХОЛ
OLIVIE PIER HOL
Representative102
2009-01-26 17:19:35ЕВАНГЕЛОС ЛИТРАС
EVANGELOS LITRAS
Representative102
2008-10-31 09:54:36ОЛИВИЕ ПИЕР ХОЛ
OLIVIE PIER HOL
Representative102
2008-08-01 14:03:17АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул.Васил Левски 15-17
2008-08-01 14:03:17АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B MECTHA И ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA CЛEДHИTE CДEЛKИ ПO ЧЛ.1, AЛ.1 И AЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA- ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; CДEЛKИ C: а) ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; б) ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ. ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
2008-08-01 14:03:17СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ
SOTIRIOS FILIPOS PETRU
Representative102
2008-08-01 14:03:17ПАНАЙОТИС ДОНГАС
PANAYOTIS DONGAS
Representative102
2008-08-01 14:03:17ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2008-08-01 14:03:17КОНСТАНТИНОС МАТЕОС ПАПАХРИСТОФОРУ
KONSTANTINOS MATEOS PAPAHRISTOFORU
Representative102
2008-08-01 14:03:17КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
Representative102
2008-06-28 09:59:57АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11
2008-06-28 09:59:57КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
Representative102
2008-06-28 09:59:57ПАНАЙОТИС ДОНГАС
PANAYOTIS DONGAS
Representative102
2008-06-28 09:59:57ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2008-06-28 09:59:57АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B MECTHA И ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA CЛEДHИTE CДEЛKИ ПO ЧЛ.1, AЛ.1 И AЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA- ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; CДEЛKИ C: а) ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; б) ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ. ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
2008-06-28 09:59:57КОНСТАНТИНОС МАТЕОС ПАПАХРИСТОФОРУ
KONSTANTINOS MATEOS PAPAHRISTOFORU
Representative102
2008-06-28 09:59:57СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ
SOTIRIOS FILIPOS PETRU
Representative102
2008-04-15 12:20:36АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
LegalForm
Клон на чуждестранен търговец
2008-04-15 12:20:36АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11
2008-04-15 12:20:36АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B MECTHA И ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA CЛEДHИTE CДEЛKИ ПO ЧЛ.1, AЛ.1 И AЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA- ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; CДEЛKИ C: а) ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; б) ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ. ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
2008-04-15 12:20:36СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ - управител с право на подпис А, Заместник управител за България
SOTIRIOS FILIPOS PETRU - upravitel s pravo na podpis A, Zamestnik upravitel za Balgariya
Representative102
2008-04-15 12:20:36КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ - управител на отдел Банкиране на едро, с право на подпис А
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV - upravitel na otdel Bankirane na edro, s pravo na podpis A
Representative102
2008-04-15 12:20:36АННИ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА - Главен счетоводител, с право на подпис Б
ANNI DIMITROVA KRASTEVA - Glaven schetovoditel, s pravo na podpis B
Representative102
2008-04-15 12:20:36КОНСТАНТИНОС МАТТЕОС ПАПАХРИСТОФОРУ - управител с право на подпис А, Управител по Информационни технологии и операции
KONSTANTINOS MATTEOS PAPAHRISTOFORU - upravitel s pravo na podpis A, Upravitel po Informatsionni tehnologii i operatsii
Representative102
2008-04-15 12:20:36ЙОАНИС ЙОРДАНИС ЙОРДАНИДИС- управител с право на подпис А, Управител за България
YOANIS YORDANIS YORDANIDIS- upravitel s pravo na podpis A, Upravitel za Balgariya
Representative102
2008-04-15 12:20:36ТЕОНИ ГЕОРГИОС ЗИГУРАКИ - управител с право на подпис А, Директор банкиране на дребно
TEONI GEORGIOS ZIGURAKI - upravitel s pravo na podpis A, Direktor bankirane na drebno
Representative102
2008-04-15 12:20:36ИСКРЕННА СТЕФАНОВА МАКАРИЕВА - Офис мениджър на Офис централен клон - София, с право на подпис Б
ISKRENNA STEFANOVA MAKARIEVA - Ofis menidzhar na Ofis tsentralen klon - Sofiya, s pravo na podpis B
Representative102
2008-04-15 12:20:36ПРЕСЛАВА ДОБРЕВА ДОБРЕВА - Заместник началник банкиране на дребно, с право на подпис Б
PRESLAVA DOBREVA DOBREVA - Zamestnik nachalnik bankirane na drebno, s pravo na podpis B
Representative102

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ ALFA BANKA - KLON BALGARIYA (ЕИК: 831694000)
Check other registries about the company АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ ALFA BANKA - KLON BALGARIYA (ID: 831694000)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: