ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК TARGOVSKA BANKA INVESTBANK
ЕИК/ID: 831663282

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК (ЕИК: 831663282)
Events with persons connected to the company TARGOVSKA BANKA INVESTBANK (ID: 831663282)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831663282)
Към 2019-07-21 01:11:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-21 01:11:31 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 21 обществени поръчки за 17 559 295,53 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-08 11:48:39Красимира Иванова Тодорова - Изпълнителен директор
Krasimira Ivanova Todorova - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-04-24 14:42:43Красимира Иванова Тодорова
Krasimira Ivanova Todorova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-01-11 16:47:15Емилия Георгиева Трайкова - Изпълнителен директор
Emiliya Georgieva Traykova - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-16 10:31:33Пламен Йорданов Милков - Изпълнителен директор
Plamen Yordanov Milkov - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-16 10:31:33Пламен Йорданов Милков - член на Управителния съвет - нов мандат
Plamen Yordanov Milkov - chlen na Upravitelniya savet - nov mandat
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-15 18:35:21Здравка Руменова Русева - Изпълнителен директор
Zdravka Rumenova Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-15 18:35:21Весела Иванова Колева - Джиджева - Изпълнителен директор
Vesela Ivanova Koleva - Dzhidzheva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-15 18:35:21Емилия Георгиева Трайкова - Член на УС
Emiliya Georgieva Traykova - CHlen na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-01-04 15:41:28ДИМИТРИЙКА ЛАЗАРОВА АНДРЕЕВА
DIMITRIYKA LAZAROVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-01-04 15:41:28ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-01-04 15:41:28ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA - PREDSEDATEL
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-10-21 12:08:48ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. Приемане на ценности на депозит; 5. Дейност като депозитарна или попечителска институция; 6. Финансов лизинг;7. Гаранционни сделки; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. Парично брокерство; 11. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. Издаване на електронни пари; 13. Придобиване и управление на дялови участия; 14. Отдаване под наем на сейфове; 15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2015-10-12 14:05:02Весела Иванова Колева - Джиджева
Vesela Ivanova Koleva - Dzhidzheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-04-24 15:12:18Здравка Руменова Русева
Zdravka Rumenova Ruseva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-03 14:02:51ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 85
2014-10-13 15:26:56ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. БЪЛГАРИЯ 83А
2013-12-11 14:22:27ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:19:18ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:15:44ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:12:13ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:07:17ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:03:43ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 13:59:41ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:57:44ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:49:40ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:46:25ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:42:06ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:38:38ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:33:57ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:28:44ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:21:03ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:25:54ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:21:13ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:17:27ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:11:01ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 16:07:14ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 16:03:38ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:58:26ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:54:39ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:50:13ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:45:11ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:40:16ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:32:38ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-11-15 15:08:53Златка Тодорова Карамелска - Директор на клона
Zlatka Todorova Karamelska - Direktor na klona
BranchManagers
2013-11-11 10:40:28ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-08-19 11:10:06Илиандър Димитров Илиев
Iliandar Dimitrov Iliev
BranchManagers
2013-08-13 10:35:39ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-08-02 14:55:29Радка Бонева Никодимова-Изпълнителен директор
Radka Boneva Nikodimova-Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-02 14:55:29Радка Бонева Никодимова - член на Управителния съвет
Radka Boneva Nikodimova - chlen na Upravitelniya savet
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-22 10:00:53Александър Василев Александров
Aleksandar Vasilev Aleksandrov
BranchManagers
2013-07-10 09:03:35АСЕН ГЕОРГИЕВ КАРАКАШЕВ - ДИРЕКТОР на клона
ASEN GEORGIEV KARAKASHEV - DIREKTOR na klona
BranchManagers
2013-03-12 13:50:52ДИМИТРИЙКА ЛАЗАРОВА АНДРЕЕВА
DIMITRIYKA LAZAROVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-11-07 15:32:19НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY GEORGIEV DIMITROV
BranchManagers
2012-05-17 16:33:25ДРАГОМИР КОЛЕВ КУНЕВ-ДИРЕКТОР НА КЛОН
DRAGOMIR KOLEV KUNEV-DIREKTOR NA KLON
BranchManagers
2012-02-14 12:52:41ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI - IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-10 17:39:18СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2012-02-10 17:26:21ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
BranchManagers
2012-01-23 14:36:29МЛАДЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
MLADEN DIMITROV DIMITROV
BranchManagers
2011-11-28 11:22:40ИРЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
IRENA STOYANOVA IVANOVA
BranchManagers
2011-11-25 09:19:23ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-11-22 14:30:40ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
2011-11-22 14:30:40ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-22 14:30:40ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-22 14:30:40ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. дейност като депозитарна или попечителска институция; б.финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8 търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по точка 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по точка 9; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12.придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 13. издаване на електронни пари; 14. придобиване и управление на дялови участия; 15. отдаване под наем на сейфове; 16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2011-11-14 10:55:46ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ВЪРБАНОВА
LYUDMILA STEFANOVA VARBANOVA
BranchManagers
2011-11-07 16:18:46РЕНЕТА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
RENETA MARINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2011-10-31 10:39:57ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-10-31 10:32:48ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-10-03 11:42:41ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-08-29 10:15:12ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-08-18 09:25:58ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ВЕЛЧОВСКА
DANIELA VASILEVA VELCHOVSKA
BranchManagers
2011-08-16 11:54:47ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-08-16 11:02:29ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. дейност като депозитарна или попечителска институция; б.финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8 търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по точка 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по точка 9; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11.консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12.придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 13. издаване на електронни пари; 14. придобиване и управление на дялови участия; 15. отдаване под наем на сейфове; 16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2011-07-06 16:48:00ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI
Procurators
2011-07-01 12:19:19ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-01 12:19:19ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-07-01 12:19:19ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-03-21 12:08:49ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
ZLATKA DIMITROVA STEFANOVA
BranchManagers
2011-03-01 17:32:18ДОБРОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DOBROMIR PETROV PETROV
BranchManagers
2011-02-16 11:53:22ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-01 12:18:43СТАНИМИР БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
STANIMIR BOYANOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-01 12:18:43СТАНИМИР БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
STANIMIR BOYANOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-21 09:18:36ФИЛИП НОЙКОВ ГОРОВ
FILIP NOYKOV GOROV
BranchManagers
2010-12-21 09:10:37ЛЮЛИН НИКОЛОВ МАТЕВ
LYULIN NIKOLOV MATEV
BranchManagers
2010-12-13 10:31:19ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. БЪЛГАРИЯ 85
2010-10-25 14:49:35ИРЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
IRENA STOYANOVA IVANOVA
BranchManagers
2010-10-01 12:17:23ТОДОР ЦВЕТАНОВ ДЖОНОВ
TODOR TSVETANOV DZHONOV
BranchManagers
2010-09-29 09:38:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-08-31 10:06:12ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-08-18 09:18:42РУМЕН ТОДОРОВ РАШКОВ
RUMEN TODOROV RASHKOV
BranchManagers
2010-08-11 18:44:59ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ПОПОВ
VALERI VLADIMIROV POPOV
BranchManagers
2010-08-11 18:43:09СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
SNEZHANKA DIMITROVA KIRILOVA
BranchManagers
2010-07-22 15:58:43НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ
NIKOLAY PASKALEV PASKALEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-20 10:33:04ТАТЯНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
TATYANA DIMITROVA STEFANOVA
BranchManagers
2010-06-26 11:02:44НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ
NIKOLAY PASKALEV PASKALEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-11 14:45:50МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА
MARIYANA VARBANOVA IVANOVA
BranchManagers
2010-06-02 16:55:05ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-05-11 14:40:43ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
VLADIMIR GEORGIEV KOSTOV
BranchManagers
2010-04-26 15:28:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-02-10 14:48:35ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-02-04 16:24:25ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-12 14:15:20ВЕРА ДИМИТРОВА ГРАХОВСКА
VERA DIMITROVA GRAHOVSKA
BranchManagers
2010-01-12 14:11:47ВИКТОР ТОМОВ РАШЕВ
VIKTOR TOMOV RASHEV
BranchManagers
2010-01-07 13:37:16ВАЛЯ ВЕСЕЛИНОВА АСЕНОВА
VALYA VESELINOVA ASENOVA
BranchManagers
2009-12-15 10:34:27ДЕЛЯН ТАНЕВ КОСТАДИНОВ
DELYAN TANEV KOSTADINOV
BranchManagers
2009-12-15 10:20:59РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
RUMEN IVANOV ANGELOV
BranchManagers
2009-11-18 10:54:59ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. – ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР – ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 9; Б) ЧУЖДEСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 9; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗПФИ; 10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2009-10-06 09:48:44МАРИЯ БОЙКОВА МАРИНКОВА
MARIYA BOYKOVA MARINKOVA
BranchManagers
2009-10-06 08:42:15МАРИАНА ИВАНОВА ЧЕРКЕЗОВА
MARIANA IVANOVA CHERKEZOVA
BranchManagers
2009-10-06 08:32:59СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ
STEFAN NEDELCHEV KOLEV
BranchManagers
2009-10-06 08:20:01ДИМИТЪР ИВАНОВ РОБОВ
DIMITAR IVANOV ROBOV
BranchManagers
2009-09-16 15:41:20МАРИЕТА КОЛЕВА КОЛЕВА
MARIETA KOLEVA KOLEVA
BranchManagers
2009-09-03 09:29:24АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ
ATANAS TSVETANOV KANCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-29 15:01:37ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-07-15 15:28:40ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-06-23 12:24:17СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2009-06-04 12:01:12ГАЛИНА ПЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА
GALINA PENCHEVA NAYDENOVA
BranchManagers
2009-04-03 12:10:27НЕВЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
NEVENA HRISTOVA STEFANOVA
BranchManagers
2009-04-02 15:25:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-04-02 15:25:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-04-02 15:25:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-02-18 14:06:06ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-01-28 10:40:49ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД
CHERNOMORSKO ZLATO AD
Supervisor
2009-01-10 14:45:11СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2008-11-17 13:17:18ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧОМПАЛОВ
TODOR GEORGIEV CHOMPALOV
BranchManagers
2008-11-12 09:25:29ГАЛИНА ПЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА
GALINA PENCHEVA NAYDENOVA
BranchManagers
2008-11-06 09:03:16ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ ХАДЖИСТОЕВ
VALERIY TODOROV HADZHISTOEV
BranchManagers
2008-10-17 15:46:43ИРЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
IRENA STOYANOVA IVANOVA
BranchManagers
2008-10-17 15:41:01СТЕФАН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ
STEFAN PETROV TRIFONOV
BranchManagers
2008-09-24 13:47:45ПЛАМЕН БОРИСОВ ИЦОВ
PLAMEN BORISOV ITSOV
BranchManagers
2008-07-17 13:56:23ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ МАНОЛОВ
PLAMEN TSVETKOV MANOLOV
BranchManagers
2008-05-24 16:35:36ВЕЛИ АХМЕД ЯШАР
VELI AHMED YASHAR
BranchManagers
2008-05-24 13:29:56ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
DIMITAR ANGELOV NIKOLOV
BranchManagers
2008-05-24 11:54:25ИРЕНА СТЕФКОВА РАЙЧЕВА
IRENA STEFKOVA RAYCHEVA
BranchManagers
2008-05-20 17:58:08ВИКТОР ТОМОВ РАШЕВ
VIKTOR TOMOV RASHEV
BranchManagers
2008-05-16 11:47:10ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-16 11:23:01ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-14 10:12:05ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ
PLAMEN VASILEV MLADENOV
BranchManagers
2008-05-08 14:11:40МИТКО КИРИЛОВ АНДРЕЕВ
MITKO KIRILOV ANDREEV
BranchManagers
2008-04-30 14:02:52ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
TSANKO ILIEV KOLOVSKI-IZPALNITELEN DIREKTOR
Representative
2008-04-30 14:02:52ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
Supervisor
2008-04-30 14:02:52БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
Supervisor
2008-04-30 14:02:52ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA-PREDSEDATEL
Supervisor
2008-04-16 17:39:46ЕМА НЕВЕНОВА СТОИМЕНОВА
EMA NEVENOVA STOIMENOVA
BranchManagers
2008-04-16 17:16:24ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-31 09:18:19ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-10 12:31:08ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-29 17:51:58ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
Procurators
2008-02-29 17:51:58ГАНКА ИГНАТОВА ИЛИЕВА
GANKA IGNATOVA ILIEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ
GEORGI IVOV KIRILOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ГЕОРГИ ПЕТРАКИЕВ ЦВЕТАНОВ
GEORGI PETRAKIEV TSVETANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ДОБРИ ПЕЧЕВ ВАСИЛЕВ
DOBRI PECHEV VASILEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV GROZDANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ПЪЛЧОВСКИ
SVETOSLAV STEFANOV PALCHOVSKI
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СТЕФАН ПЕТКОВ МАНЧОРОВ
STEFAN PETKOV MANCHOROV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СНЕЖАНА ИВАНОВА ТУНЕВА
SNEZHANA IVANOVA TUNEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ДЖЕВДЕТ АЛИЕВ ЧАУШЕВ
DZHEVDET ALIEV CHAUSHEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КИНА АТАНАСОВА КОЙНАРСКА
KINA ATANASOVA KOYNARSKA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ КАБАЕВ
SVETLOZAR ZDRAVKOV KABAEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ХРИСТО ЦАНЕВ ХРИСТОВ
HRISTO TSANEV HRISTOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
RUMEN IVANOV IVANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВАЛЕРИЙ КОЛЕВ КОЛЕВ
VALERIY KOLEV KOLEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КИРЧО БОРИСОВ МАРИНКОВСКИ
KIRCHO BORISOV MARINKOVSKI
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58МАРИЯ ДИМИТРОВА ГИНЕВА
MARIYA DIMITROVA GINEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ
IVAN HRISTOV TISHANSKI
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
SNEZHANKA DIMITROVA KIRILOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58РЕНЕТА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
RENETA MARINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
ANTOANETA DIMITROVA MANOLOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ВЪРБАНОВА
LYUDMILA STEFANOVA VARBANOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
VLADIMIR GEORGIEV KOSTOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВИКТОРИЯ КРУМОВА ИВАНОВА
VIKTORIYA KRUMOVA IVANOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АТИЛА ИЛИЕВ ДЖАГАРОВ
ATILA ILIEV DZHAGAROV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВЕНЕЛИН СТОИЛОВ ТЕТИМОВ
VENELIN STOILOV TETIMOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВИКТОР НИКОЛАЕВ СТОИЧКОВ
VIKTOR NIKOLAEV STOICHKOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВИОЛЕТА ДЕЛЧЕВА БОЯДЖИЕВА
VIOLETA DELCHEVA BOYADZHIEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КРАСИМИР ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ
KRASIMIR ZLATKOV STOYANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АНТОН ВЕЛИМИРОВ БРЪЧКОВ
ANTON VELIMIROV BRACHKOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КАЛИНА РУМЕНОВА МАРИНОВА
KALINA RUMENOVA MARINOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЦОНЕВА
VESELKA STEFANOVA TSONEVA
BranchManagers
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83A
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE OT TPETИ ЛИЦA ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO T.2; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ CЪC: A/ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPОДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA HA БЪЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA /БHБ/.
2008-02-15 16:15:03ДИАНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА
DIANA ZHIVKOVA MLADENOVA
Representative
2008-02-15 16:15:03ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
Representative
2008-02-15 16:15:03ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
Representative
2008-02-15 16:15:03ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ДИАНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА
DIANA ZHIVKOVA MLADENOVA
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ВИНКОМ АД
VINKOM AD
Supervisor
2008-02-15 16:15:03ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA
Supervisor
2008-02-15 16:15:03ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
Supervisor
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК TARGOVSKA BANKA INVESTBANK (ЕИК: 831663282)
Check other registries about the company ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК TARGOVSKA BANKA INVESTBANK (ID: 831663282)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: