БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ BANKA PIREOS BALGARIYA
ЕИК/ID: 831633691

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 831633691)
Events with persons connected to the company BANKA PIREOS BALGARIYA (ID: 831633691)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831633691)
Към 2019-06-20 16:11:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-20 16:11:00 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 6 обществени поръчки за 11 884 500,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е бенефициент на 1 проект(а) за европейски фондове за 206 877,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-14 12:41:16ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ПУНЧЕВ
LYUBOMIR IGNATOV PUNCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-10-25 14:49:59ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ПУНЧЕВ
LYUBOMIR IGNATOV PUNCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-01-04 15:16:40ЙОАНИС КИРИАКОПУЛОС
YOANIS KIRIAKOPULOS
ГЪРЦИЯRepresentative
2014-12-19 13:01:57АЛКИВИАДИС АЛЕКСАНДРУ
ALKIVIADIS ALEKSANDRU
ГЪРЦИЯDirector
2014-10-31 17:05:39ЙОАННИС КИРИАКОПУЛОС
YOANNIS KIRIAKOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2014-09-12 16:41:14МИНКО ХРИСТОВ ГЕРДЖИКОВ
MINKO HRISTOV GERDZHIKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-12 16:41:14БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2 ПО-ГОРЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ. 1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2013-10-07 20:57:19ЙОАНА КУНА
YOANA KUNA
ГЪРЦИЯDirector
2013-10-07 20:57:19ГЕОРГИОС ПУЛОПУЛОС
GEORGIOS PULOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2012-02-06 16:24:48БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 115Е
2011-07-28 08:41:02КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
KRASIMIRA IVANOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 08:41:02БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2 ПО-ГОРЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.11 ПО-ДОЛУ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.11 ПО-ДОЛУ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНО С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ. 1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2009-10-19 14:08:49БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1.11.2009Г. - ИЗЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ /ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА/, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАТА ОТ Т.2 ПО-ГОРЕ, ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИФАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ, БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ.1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
2008-05-12 14:16:45БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА И ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ФИФАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А/ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б/ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ФИФАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИФАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БАЛГЪРСКА НАРОДНА БАНКА/БНБ/;БАНКАТА ПРИДОБИВА, ИЗПЛАЩА И ТЪРГУВА С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ; БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДАИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ.3, АЛ.1 И АЛ.2, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й, ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2008-05-12 14:16:45ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
Representative
2008-05-12 14:16:45АТАНАСИОС КУЦОПУЛОС
ATANASIOS KUTSOPULOS
Representative
2008-05-12 14:16:45МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
Representative
2008-04-02 11:58:01МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
Representative
2008-04-02 11:58:01ЙОАННИС ДЕЛИС
YOANNIS DELIS
Director
2008-04-02 11:58:01МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI
Director
2008-04-02 11:58:01ГЕОРГИОС ПРОВОПУЛОС
GEORGIOS PROVOPULOS
Director
2008-04-02 11:58:01ВАСИЛИОС КУТЕНТАКИС
VASILIOS KUTENTAKIS
Director
2008-02-19 11:10:46БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ
BANKA PIREOS BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-19 11:10:46БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 3
2008-02-19 11:10:46БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEДИ; ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO И УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ИЗBЬPШBAHE HA ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЬPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ ПO CMИCЬЛA HA ЗAKOHA ЗA ПAPИЧHИTE ПPEBOДИ, EЛEKTPOHHИTE ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ И ПЛATEЖHИTE CИCTEMИ; ИЗДABAHE И УПPABЛEHИE HA БAHKOBИ KAPTИ; CДEЛKИ CЬC: ФИHAHCOBИ ФЮЧЬPCИ И OПЦИИ И CДEЛKИ C ИHCTPУMEHTИ, CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЬPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДEЛEHИ OT БЬЛГAPCKATA HAPOДHA БAHKA И PAЗPEШEHИ OT ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO. БAHKATA HE MOЖE ДA ИЗBЬPШBA ПO ЗAHЯTИE ДPУГИ TЬPГOBCKИ CДEЛKИ, ИЗBЬH ГOPEПOCOЧEHИTE, OCBEH KOГATO TOBA E HEOБXOДИMO BЬB BPЬЗKA C OCЬЩECTBЯBAHE HA ДEЙHOCTTA Й ИЛИ B ПPOЦEC HA CЬБИPAHE HA BЗEMAHИЯTA CИ ПO ПPEДOCTABEHИ KPEДИTИ=БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВАИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.
2008-02-19 11:10:46КУЦОПУЛОС АТАНАСИОС
KUTSOPULOS ATANASIOS
Representative
2008-02-19 11:10:46ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
Representative
2008-02-19 11:10:46КУЦОПУЛОС АТАНАСИОС
KUTSOPULOS ATANASIOS
Director
2008-02-19 11:10:46ЙОАНИС ГЕОРГИУС КИРИАКОПУЛОС
YOANIS GEORGIUS KIRIAKOPULOS
Director
2008-02-19 11:10:46ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EMIL ANGELOV ANGELOV
Director
2008-02-19 11:10:46МАЙКЪЛ ИРАКЛИС КОЛАКИДЕС
MAYKAL IRAKLIS KOLAKIDES
Director
2008-02-19 11:10:46ВАСИЛИКИ АПОСТОЛОС КАМБЕЛ
VASILIKI APOSTOLOS KAMBEL
Director
2008-02-19 11:10:46ИЛИАС ДИМИТРИОС МИЛИС
ILIAS DIMITRIOS MILIS
Director
2008-02-19 11:10:46ПЕТРОПУЛОС АТАНАСИОС
PETROPULOS ATANASIOS
Director
2008-02-19 11:10:46СПИРИДОН АТАНАСИОС ПАПАСПИРУ
SPIRIDON ATANASIOS PAPASPIRU
Director
2008-02-19 11:10:46ДЖОРДЖ МАРКОС МАНТАКАС
DZHORDZH MARKOS MANTAKAS
Director

Проверки в други регистри за фирмата БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ BANKA PIREOS BALGARIYA (ЕИК: 831633691)
Check other registries about the company БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ BANKA PIREOS BALGARIYA (ID: 831633691)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: