БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
ЕИК/ID: 831373560

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ (ЕИК: 831373560)
Events with persons connected to the company BALGARSKI ENERGIEN HOLDING (ID: 831373560)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831373560)
Към 2019-06-16 20:52:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-16 20:52:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-28 16:48:25НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA
TransformingCompany
2017-07-28 16:48:25БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
Successor703
2017-06-23 13:19:37Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-07 18:18:29Константин Симеонов Делисивков
Konstantin Simeonov Delisivkov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-26 14:39:12БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
BALGARSKATA DARZHAVA CHREZ MINISTARA NA ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2016-02-09 13:49:15Петьо Ангелов Иванов
Petxo Angelov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-02-09 13:49:15Петьо Ангелов Иванов
Petxo Angelov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-05 16:33:16Жечо Дончев Станков
ZHecho Donchev Stankov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-27 16:49:40ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
ZHIVKO DIMITROV DINCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-27 10:29:26ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ
VLADIMIR DENCHEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-14 15:41:19Антон Борисов Павлов
Anton Borisov Pavlov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-10 13:53:12Жаклен Йосиф Коен
ZHaklen Yosif Koen
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-10 13:53:12Жаклен Йосиф Коен
ZHaklen Yosif Koen
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-14 15:35:42Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-14 15:35:42Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-18 20:02:40Боян Иванов Боев
Boyan Ivanov Boev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-18 20:02:40Илко Димитров Желязков
Ilko Dimitrov ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-18 20:02:40Боян Иванов Боев
Boyan Ivanov Boev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-18 20:02:40Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-22 14:09:16Тодор Димитров Шопов
Todor Dimitrov SHopov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-22 14:09:16Божан Стефанов Стоянов
Bozhan Stefanov Stoyanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-12 14:39:59БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВЕСЛЕЦ 16
2012-10-05 16:49:45БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ул. Веслец 16
2012-04-10 17:21:28Илко Димитров Желязков
Ilko Dimitrov ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-26 10:52:36Михаил Янчев Андонов
Mihail YAnchev Andonov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-26 10:52:36Валентин Алексиев Николов
Valentin Aleksiev Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-26 10:52:36Михаил Янчев Андонов
Mihail YAnchev Andonov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-20 15:29:39БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
BALGARSKATA DARZHAVA CHREZ MINISTARA NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2011-06-16 14:17:46ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-22 11:41:43ЙОРДАН КАРЛОВ ГЕОРГИЕВ
YORDAN KARLOV GEORGIEV
АВСТРИЯRepresentative
2010-07-22 11:41:43ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРУЕВ
VALENTIN IVANOV GRUEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-22 11:41:43ЙОРДАН КАРЛОВ ГЕОРГИЕВ
YORDAN KARLOV GEORGIEV
АВСТРИЯDirector
2010-07-22 11:41:43МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-14 09:32:38МАЯ КРУМОВА ХРИСТОВА
MAYA KRUMOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-12 16:54:21ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН
DOBRIN DINKOV STEFKIN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-12 16:54:21ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EVGENI ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-17 15:15:19ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН
DOBRIN DINKOV STEFKIN
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-17 15:15:19ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-17 15:15:19МАЯ КРУМОВА ХРИСТОВА
MAYA KRUMOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-01-20 14:17:12ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Representative
2009-01-20 14:17:12ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR STANIMIROV DIMITROV
Director
2009-01-20 14:17:12ДИМИТЪР ИВАНОВ ГОГОВ
DIMITAR IVANOV GOGOV
Director
2009-01-20 14:17:12ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2009-01-20 14:17:12ТЕНЧО НИКОЛОВ ПОПОВ
TENCHO NIKOLOV POPOV
Director
2009-01-20 14:17:12БОРИС ТОМОВ ПЕКОВ
BORIS TOMOV PEKOV
Director
2008-09-18 15:39:30ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Representative
2008-09-18 15:39:30ИВАН ВЪЛЧАНОВ МАРКОВ
IVAN VALCHANOV MARKOV
Director
2008-09-18 15:39:30ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2008-09-18 15:39:30ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ
GEORGI PETKOV HRISTOZOV
Director
2008-09-18 15:39:30ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ВЕЛКОВ
LYUBOMIR MIHAYLOV VELKOV
Director
2008-09-18 15:39:30БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ДОБИВА, ПРЕНОСА ,ТРАНЗИТА, СЪХРАНЕНИЕТО. УПРАВЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО, ПРОДАЖБАТА И/ИЛИ ИЗКУПУВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ТОПЛОЕНЕРГИЯ, ВЪГЛИЩА, КАКТО И ВСЯКАВИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ И СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И, УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТАКИВА ДРУЖЕСТВА, ФИНАНСИРАНЕТО ИМ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА, ЕМИТИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
2008-09-18 15:39:30ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
IVAN KIROV GENOV
Director
2008-08-01 12:24:18НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГАНЕВ
NIKOLAY ANGELOV GANEV
Director
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВА В ОБЛАСТТА НА ДОСТАВКАТА, ТРАНСПОРТА, ТРАНЗИТА, СЪХРАНЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНАТА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ТЕЛЕКОМИНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КООРДИНАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВАТА, С ОГЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, АНАЛИТИЧНО-КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
2008-05-15 14:53:20ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ ДЕНЧЕВ
LYUBOMIR ANDREEV DENCHEV
Representative
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
Representative
2008-05-15 14:53:20ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ ДЕНЧЕВ
LYUBOMIR ANDREEV DENCHEV
Director
2008-05-15 14:53:20КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕГОВ
KIRIL GEORGIEV GEGOV
Director
2008-05-15 14:53:20ВАЛЕНТИН ГОРЯНОВ ИВАНОВ
VALENTIN GORYANOV IVANOV
Director
2008-05-15 14:53:20КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
Director
2008-05-15 14:53:20ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ РАДОМИРСКИ
VALENTIN METODIEV RADOMIRSKI
Director
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
BALGARSKATA DARZHAVA CHREZ MINISTARA NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВА В ОБЛАСТТА НА ДОСТАВКАТА, ТРАНСПОРТА, ТРАНЗИТА, СЪХРАНЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНАТА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КООРДИНАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВАТА, С ОГЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, АНАЛИТИЧНО-КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ BALGARSKI ENERGIEN HOLDING (ЕИК: 831373560)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ BALGARSKI ENERGIEN HOLDING (ID: 831373560)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: