ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА PARVA INVESTITSIONNA BANKA
ЕИК/ID: 831094393

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ЕИК: 831094393)
Events with persons connected to the company PARVA INVESTITSIONNA BANKA (ID: 831094393)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831094393)
Към 2019-07-22 10:25:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-22 10:25:16 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 11 обществени поръчки за 11 019 855,62 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е бенефициент на 3 проект(а) за европейски фондове за 459 482,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-14 16:55:18ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-14 16:55:18ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-09-05 16:13:54СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-09-05 16:13:54СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-19 17:23:52ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
VASIL HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-19 17:23:52НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV - GLAVEN IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-28 14:27:07НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-04-28 14:27:07СВЕТОЗАР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
SVETOZAR ALEKSANDROV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-04-28 14:27:07НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-28 14:27:07СВЕТОЗАР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
SVETOZAR ALEKSANDROV POPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-10-05 16:02:55Венцислав Захариев Захариев
Ventsislav Zahariev Zahariev
BranchManager
2016-10-05 16:02:55ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
BranchManagers
2016-08-26 12:14:55ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-03-15 10:10:34Виктор Костадинов Слаев
Viktor Kostadinov Slaev
BranchManagers
2016-01-26 15:01:21ГЕОРГИ МИТКОВ МИТЕВ
GEORGI MITKOV MITEV
BranchManagers
2016-01-12 10:31:15РУМЕН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
RUMEN ASENOV PRODANOV
BranchManagers
2016-01-06 17:34:32НАДЯ ВАСИЛЕВА КОШИНСКА
NADYA VASILEVA KOSHINSKA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-18 15:25:35ЖИВКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ZHIVKO IVANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-18 15:25:35ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
VASIL HRISTOV HRISTOV - GLAVEN IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-02 15:22:09ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2015-07-21 18:19:12ЮРКИ ИЛМАРИ КОСКЕЛО
YURKI ILMARI KOSKELO
ФИНЛАНДИЯSupervisor
2014-12-16 15:55:22ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-04 18:06:37МИЛКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
MILKA DIMITROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-04 18:06:37МАРИАНА КРЪСТЕВА САДЖАКЛИЕВА
MARIANA KRASTEVA SADZHAKLIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-04 18:06:37ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ
IVAYLO RUMENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-04 18:06:37ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-13 15:50:14Цеко Тодоров Минев
TSeko Todorov Minev
ActualOwners
2014-10-07 17:16:50ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)OffshoreSeat
2014-10-07 17:16:50Георгиос Георгиу
Georgios Georgiu
OffshoreRepresentative
2014-06-18 15:05:03ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, АКО СА ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ:ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ(ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ);
2014-05-26 14:56:48ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-04-10 17:36:04ЗОЯ НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
ZOYA NIKOLOVA TRAYKOVA
BranchManagers
2014-03-04 08:31:27ЕМИЛ РУМЕНОВ ВУЧКОВ
EMIL RUMENOV VUCHKOV
BranchManagers
2014-02-14 17:30:42Юнионбанк
YUnionbank
TransformingCompany
2014-02-14 17:30:42ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
Successor703
2014-02-14 17:30:42ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-21 17:57:22НЕЛИ ВИОЛИНОВА ТОДОРОВА
NELI VIOLINOVA TODOROVA
BranchManagers
2013-12-11 10:44:12ЛЮБА ЗАХАРИЕВА КРУМОВА-СТОЕВА
LYUBA ZAHARIEVA KRUMOVA-STOEVA
BranchManagers
2013-12-03 17:34:50ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2013-07-08 11:49:19ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-05-23 15:53:04РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
RALITSA VALENTINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2013-04-23 16:54:02МАЯ ИВАНОВА ОЙФАЛОШ
MAYA IVANOVA OYFALOSH
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-17 15:17:41ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-17 15:11:12ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-17 15:02:26ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-12 15:03:58Цветомир Филипов Петков
TSvetomir Filipov Petkov
BranchManagers
2012-10-30 18:05:54ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2012-10-02 16:09:02МАРГАРИТ ПЕТКОВ ВУТОВ
MARGARIT PETKOV VUTOV
BranchManagers
2012-09-10 10:35:07БОЙКО ЛЮБОМИРОВ КЛЕЧКОВ
BOYKO LYUBOMIROV KLECHKOV
BranchManagers
2012-06-13 14:37:25Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
BranchManagers
2012-04-24 09:14:12Галина Стоянчова Арабаджиева
Galina Stoyanchova Arabadzhieva
BranchManagers
2012-04-20 12:23:01ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-04-05 14:35:50Илия Христов Ботев
Iliya Hristov Botev
BranchManagers
2012-03-30 15:14:57ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-27 10:56:11Нелка Пенчева Кабакчиева
Nelka Pencheva Kabakchieva
BranchManagers
2012-02-28 17:07:42НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY IVANOV NIKOLOV
BranchManagers
2012-01-30 16:13:29ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 37
2012-01-30 16:13:29ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-30 16:13:29ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-30 16:13:29МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MAYA LYUBENOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-30 16:13:29ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, АКО СА ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1НОЕМВРИ 2009г - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8; б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ);12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ);
2012-01-21 16:22:57ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-01-04 09:50:33ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА НИКОВА
EMILIYA PETROVA NIKOVA
BranchManagers
2011-12-28 08:45:45СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ МОЛДОВАНСКИ
SVETOSLAV STOYANOV MOLDOVANSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-28 08:45:45ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
VASIL HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-28 08:45:45ДИМИТЪР КОСТОВ КОСТОВ
DIMITAR KOSTOV KOSTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-07 13:44:55МАРИЯ ЛЕОНАРД ВИДЖЕЙ РИЧАРД
MARIYA LEONARD VIDZHEY RICHARD
BranchManagers
2011-11-03 13:16:31ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-10-14 10:20:26ИВАЙЛО ИВАНОВ ДОСЕВ
IVAYLO IVANOV DOSEV
BranchManagers
2011-06-07 10:04:31СТАНИСЛАВ ГАНЕВ БОЖКОВ
STANISLAV GANEV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-04-28 11:48:40ЙОРДАН ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ
YORDAN DIMITROV MILENKOV
BranchManagers
2011-02-22 12:24:56ГЕОРГИ ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VELKOV GEORGIEV
BranchManagers
2011-02-21 11:46:07КИРИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
KIRIL DIMITROV NIKOLOV
BranchManagers
2011-02-21 10:56:43ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИМИТЕВ
GEORGI DIMITROV HADZHIMITEV
BranchManagers
2011-02-16 15:53:38ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-15 16:40:22ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-15 16:40:22ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-15 15:57:40ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-09 10:55:12АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВ СИРАКОВ
ALEKSANDAR KARAMFILOV SIRAKOV
BranchManagers
2010-12-09 10:27:38ХРИСТИНА РАЧЕВА КУЛИШЕВА
HRISTINA RACHEVA KULISHEVA
BranchManagers
2010-12-09 09:48:30АННА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ANNA IVANOVA PETKOVA
BranchManagers
2010-12-08 12:14:15ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-08 11:42:57ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-06 16:48:30СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ МОЛДОВАНСКИ
SVETOSLAV STOYANOV MOLDOVANSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-06 16:48:30ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
VASIL HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-06 16:48:30ДИМИТЪР КОСТОВ КОСТОВ
DIMITAR KOSTOV KOSTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-17 17:00:50ИВО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
IVO MIHAYLOV MIHAYLOV
BranchManagers
2009-12-16 12:31:36ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-16 12:18:36ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-01 12:58:30ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
IVANKA GEORGIEVA IVANOVA
BranchManagers
2009-06-25 13:18:42ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, АКО СА ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1НОЕМВРИ 2009г - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8; б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ);12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ);
2009-01-07 15:21:25ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-12-17 13:20:24ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-18 15:49:46НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ЕФРЕМОВ
NIKOLAY DOBREV EFREMOV
BranchManagers
2008-08-01 17:01:47ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредита или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности:1.извършване на безналичны преводи и други форми на безналичны плащания като акредитив и инкасо;2.издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструмента, пътнически чекове;3.приемане на ценности на депозит;4.дейност като депозитарна или попечителска институция;5.извършване на парични преводи извън случайте по т. 1;6.финансов лизинг;7.гаранционни сделки;8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента със: а)инструмента на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификата и други; б)чуждестранна валута и благородии метали; в)финансови фючърси, опции, инструмента, свързани с валутни курсове илихвени процента, както и други дериватни инструменти;9.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5 ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструмента;10.финансово брокерство;11.консултации относно портфейлни инвестиции;12.покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг);13.придобиване и управление на дялови участия;14.отдаване под наем на сейфове;15.събиране, предоставяне на информация и референции относнокредитоспособността на клиенти;16.други подобии дейности, определени с наредба на Българската народна банка(БНБ).
2008-08-01 17:01:47ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности: 1.извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; 2.издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструмента, пътнически чекове; 3.приемане на ценности на депозит; 4.дейност като депозитарна или попечителска институция; 5.извършване на парични преводи извън случаите по т. 1; 6.финансов лизинг; 7.гаранционни сделки; 8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификата и други; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; 9.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5 ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструмента; 10.финансово брокерство; 11.консултации относно портфейлни инвестиции; 12.покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); 13.придобиване и управление на дялови участия; 14.отдаване под наем на сейфове; 15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16.други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2008-06-10 08:58:23ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
PETAR IVANOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-06-05 14:59:53ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-05 14:42:02ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-28 15:21:32БИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА
BILYANA ALEKSANDROVA KRASTEVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ТАНЯ АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
TANYA ATANASOVA KOSTADINOVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ВЕРА ДИМИТРОВА ГРАХОВСКА
VERA DIMITROVA GRAHOVSKA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR IVANOV DIMITROV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА НАЗЪРОВА-КУЗМАНОВА
DANIELA ALEKSANDROVA NAZAROVA-KUZMANOVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДЕЯН СТЕФАНОВ БАЕВ
DEYAN STEFANOV BAEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32МАРГАРИТ ПЕТКОВ ВУТОВ
MARGARIT PETKOV VUTOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ПЕТЬО СТОЙНОВ ПЕТКОВ
PETXO STOYNOV PETKOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ПЛАМЕН ХРИСТОВ СТАЙКОВ
PLAMEN HRISTOV STAYKOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРДАРОВ
IVAN GEORGIEV SERDAROV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БАДЖОРОВ
ALEKSANDAR IVANOV BADZHOROV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВ СИРАКОВ
ALEKSANDAR KARAMFILOV SIRAKOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ ХАДЖИСТОЕВ
VALERIY TODOROV HADZHISTOEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ДУМАНОВ
NEDYALKO GEORGIEV DUMANOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЛЮБА КИРИЛОВА БЕЛЕЦОВА
LYUBA KIRILOVA BELETSOVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
EMIL IVANOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ВИХРЕН ХРИСТОВ КАЧЕВ
VIHREN HRISTOV KACHEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЯКИМ ИВАНОВ СПАСОВ
YAKIM IVANOV SPASOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32МИЛЕНКА НЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
MILENKA NENCHEVA GEORGIEVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДРАГА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА
DRAGA PETKOVA NEDELCHEVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY IVANOV NIKOLOV
BranchManagers
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 37
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПОЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И ЗA COБCTBEH PИCK. БAHKATA MOЖE ДA ИЗBЬPШBA И CЛEДHИTE TЬPГOBCKИ CДEЛKИ: ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO И УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И АЛ. 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ; CДEЛKИ CЬC: A/ ФИHAHCOBИ ФЮЧPCИ И OПЦИИ; Б/ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДEЛEHИ OT БЪЛГAPCKATA HAPOДHA БAHKA.
2008-02-15 11:28:21МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ
MATXO ALEKSANDROV MATEEV
Representative
2008-02-15 11:28:21ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
Representative
2008-02-15 11:28:21ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
Representative
2008-02-15 11:28:21МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MAYA LYUBENOVA GEORGIEVA
Representative
2008-02-15 11:28:21ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
IVAN STEFANOV IVANOV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21МАЯ ИВАНОВА ОЙФАЛОШ
MAYA IVANOVA OYFALOSH
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ
MATXO ALEKSANDROV MATEEV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MAYA LYUBENOVA GEORGIEVA
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ
GEORGI DIMITROV MUTAFCHIEV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
TODOR LYUDMILOV BRESHKOV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21РАДКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА
RADKA VESELINOVA MINEVA
Supervisor
2008-02-15 11:28:21КАЛОЯН ЙОНЧЕВ НИНОВ
KALOYAN YONCHEV NINOV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА PARVA INVESTITSIONNA BANKA (ЕИК: 831094393)
Check other registries about the company ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА PARVA INVESTITSIONNA BANKA (ID: 831094393)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: