СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK
ЕИК/ID: 813071350

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК (ЕИК: 813071350)
Events with persons connected to the company SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK (ID: 813071350)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 813071350)
Към 2019-08-16 02:39:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-08-16 02:39:53 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 10 обществени поръчки за 1 298 981,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-12 11:01:43Ерик Хаушилд-Изпълнителен директор
Erik Haushild-Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2017-07-12 11:01:43Ерик Хаушилд
Erik Haushild
ФРАНЦИЯBoardManager2
2017-06-09 17:41:54Мари Софи Льо Пикар - член на НС
Mari Sofi Lxo Pikar - chlen na NS
ФРАНЦИЯSupervisor
2016-12-01 11:41:35Еленка Петрова Бакалова-Изпълнителен директор
Elenka Petrova Bakalova-Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-12-01 11:41:35Даниела Димитрова Христова
Daniela Dimitrova Hristova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-01 11:41:35Славейко Любомиров Славейков
Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-01 11:41:35Живка Стоянова Сарачинова
ZHivka Stoyanova Sarachinova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-01 11:41:35Еленка Петрова Бакалова
Elenka Petrova Bakalova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-10-12 12:31:13Ингрид Женифер Жоржет Камер Фархи Бокри-член на НС
Ingrid ZHenifer ZHorzhet Kamer Farhi Bokri-chlen na NS
ФРАНЦИЯSupervisor
2015-08-12 09:53:57Мартина Ангелова Мачева-Изпълнителен директор
Martina Angelova Macheva-Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-08-12 09:53:57Мартина Ангелова Мачева
Martina Angelova Macheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-06-10 09:22:06Кристиан Луи Марсел Васьор
Kristian Lui Marsel Vasxor
ФРАНЦИЯRepresentative
2015-06-10 09:22:06Кристиан Луи Марсел Васьор
Kristian Lui Marsel Vasxor
ФРАНЦИЯBoardManager2
2015-01-05 12:38:51Арно Рене Жюлиен Льоклер- Главен изпълнителен директор
Arno Rene ZHyulien Lxokler- Glaven izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2015-01-05 12:38:51Арно Рене Жюлиен Льоклер
Arno Rene ZHyulien Lxokler
ФРАНЦИЯBoardManager2
2014-11-10 09:55:27Зденек Метелак- Изпълнителен директор
Zdenek Metelak- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2014-11-10 09:55:27Зденек Метелак
Zdenek Metelak
ФРАНЦИЯBoardManager2
2014-04-22 17:15:00СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. -извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; приемане на ценности на депозит;дейност като депозитарна или попечителска институция;финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. в; чуждестранна валута и благородни метали;финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство;консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отрасловастратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник; другиподобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)
2013-10-21 12:29:52Вили Пиер Абал- Изпълнителен директор
Vili Pier Abal- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2013-10-21 12:29:52Вили Пиер Абал
Vili Pier Abal
ФРАНЦИЯBoardManager2
2013-04-09 17:01:39Джовани Лука Сома
Dzhovani Luka Soma
ФРАНЦИЯSupervisor
2012-12-05 10:56:53Мария Койчева Русева - Изпълнителен директор
Mariya Koycheva Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-12-05 10:56:53ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-12-05 10:56:53ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2012-12-05 10:56:53Антоан Марсел Пол Тусен - Главен изпълнителен директор
Antoan Marsel Pol Tusen - Glaven izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-12-05 10:56:53Ян Робен Дюмонтей- Изпълнителен директор
YAn Roben Dyumontey- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-11-19 11:57:35Антоан Марсел Пол Тусен
Antoan Marsel Pol Tusen
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-11-19 11:57:35Антоан Марсел Пол Тусен
Antoan Marsel Pol Tusen
ФРАНЦИЯBoardManager2
2012-03-21 09:27:47ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
Procurators
2012-03-20 09:28:00ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2012-03-20 09:28:00ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2012-03-20 09:28:00ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-03-20 09:28:00Ян Робен Дюмонтей- Изпълнителен директор
YAn Roben Dyumontey- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-03-20 09:28:00Мария Койчева Русева - Изпълнителен директор
Mariya Koycheva Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-20 09:28:00ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА
ELENKA PETROVA BAKALOVA
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ
FILIP SHARL LOT
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00Славейко Любомиров Славейков
Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-20 09:28:00Ян Робен Дюмонтей
YAn Roben Dyumontey
ФРАНЦИЯBoardManager2
2012-03-20 09:28:00ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-20 09:28:00МАРИЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА
MARIYA KOYCHEVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-15 09:18:04ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
Procurators
2012-03-13 11:27:24Ян Робен Дюмонтей- Изпълнителен директор
YAn Roben Dyumontey- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-03-13 11:27:24Ян Робен Дюмонтей
YAn Roben Dyumontey
ФРАНЦИЯBoardManager2
2011-11-30 10:46:40Славейко Любомиров Славейков
Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-14 14:23:46ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
Procurators
2011-11-14 14:04:29ВИЛИ ПИЕР АБАЛ, Франция
VILI PIER ABAL, Frantsiya
Procurators
2011-11-09 12:52:40Мария Койчева Русева - Изпълнителен директор
Mariya Koycheva Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-16 16:28:34СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. -извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; приемане на ценности на депозит;дейност като депозитарна или попечителска институция;финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. в; чуждестранна валута и благородни метали;финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство;консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отрасловастратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник; другиподобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)
2011-05-12 15:44:17ДИДИЕ ЛЮК МАРИ ДОМИНИК КОЛЕН
DIDIE LYUK MARI DOMINIK KOLEN
ФРАНЦИЯSupervisor
2010-04-28 16:59:21ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-28 16:59:21ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-28 16:59:21ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-28 16:59:21БЕРТРАН КОЗАРОЛО- Изпълнителен директор
BERTRAN KOZAROLO- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-23 16:44:44БЕРТРАН КОЗАРОЛО- Изпълнителен директор
BERTRAN KOZAROLO- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-23 16:44:44ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-23 16:44:44ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-23 16:44:44ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-21 09:38:23БЕРТРАН КОЗАРОЛО
BERTRAN KOZAROLO
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-21 09:38:23ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-04-21 09:38:23МАРИЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА
MARIYA KOYCHEVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-04-21 09:38:23БЕРТРАН КОЗАРОЛО
BERTRAN KOZAROLO
ФРАНЦИЯBoardManager2
2010-03-26 12:02:31ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
Procurators
2010-03-26 11:18:10МАРИЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА
MARIYA KOYCHEVA RUSEVA
Procurators
2010-03-26 09:19:52ВИЛИ ПИЕР АБАЛ, Франция
VILI PIER ABAL, Frantsiya
Procurators
2010-03-25 16:12:40ВИЛИ ПИЕР АБАЛ, Франция
VILI PIER ABAL, Frantsiya
Procurators
2010-03-25 11:05:54ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-03-02 14:59:20СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 БУЛ. ВЛ. ВАРНЕНЧИК 92
2010-03-02 14:59:20СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г.- ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР- ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ,ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДЕЙНОСТ КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ И ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК; 17. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ)
2010-02-12 15:32:42СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-06 10:38:23СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-06 10:33:45СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-06 10:32:16СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-07 16:56:40СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-07 16:56:19СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-07 16:54:57СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-04 15:12:48ПЕРИН МАРИ ЖЕНВИЕВ СЕГОЛЕН ЖИЛБЕР
PERIN MARI ZHENVIEV SEGOLEN ZHILBER
Supervisor
2009-12-04 15:12:48ПАТРИК ПИЕР ЖЕЛАН
PATRIK PIER ZHELAN
Supervisor
2009-12-04 15:12:48ЖАН-ЛУИ МАТЕИ
ZHAN-LUI MATEI
ФРАНЦИЯSupervisor
2009-12-04 15:12:48МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MARTIN MIHAYLOV ZAIMOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-11-05 17:00:00СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:49:07СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:46:43СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:36:56СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:28:29СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:20:54СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:54:48СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:49:05СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:43:21СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:36:55СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:30:48СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:24:07СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-06-18 12:42:20МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MARTIN MIHAYLOV ZAIMOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-15 14:24:53СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-04-24 11:32:14ТОШКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ
TOSHKO PETROV STOYANOV
BranchManagers
2009-04-16 12:01:54ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
Procurators
2009-01-28 08:54:23ЕЛКА МИЛАНОВА КЬОСЕВА
ELKA MILANOVA KXOSEVA
BranchManagers
2008-11-27 10:01:00МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-11-05 09:54:53ПЕРИН МАРИ ЖЕНВИЕВ СЕГОЛЕН ЖИЛБЕР
PERIN MARI ZHENVIEV SEGOLEN ZHILBER
Supervisor
2008-11-05 09:54:53ПАТРИК ПИЕР ЖЕЛАН
PATRIK PIER ZHELAN
Supervisor
2008-11-05 09:54:53ЖАН-ЛУИ МАТЕИ, Дата на раждане 470908
ZHAN-LUI MATEI, Data na razhdane 470908
Supervisor
2008-10-30 15:18:57ПЕРИН МАРИ ЖЕНВИЕВ СЕГОЛЕН ЖИЛБЕР
PERIN MARI ZHENVIEV SEGOLEN ZHILBER
Supervisor
2008-10-30 15:18:57ЖАН ЛУИ МАТЕИ
ZHAN LUI MATEI
Supervisor
2008-10-30 15:18:57ПАТРИК ПИЕР ЖЕЛАН
PATRIK PIER ZHELAN
Supervisor
2008-09-09 15:57:30МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-08-04 17:44:43МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-06-26 11:49:34МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-06-23 10:33:50МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-06-13 16:00:51ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV
BoardManager2
2008-03-31 16:01:29МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-03-31 16:01:29ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ДИАН НЕНОВ ЙОТОВ
DIAN NENOV YOTOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ДИМО ПЕЕВ ЯНКОВ
DIMO PEEV YANKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ПРАВДОМИР ЯНЕВ ТОДОРОВ
PRAVDOMIR YANEV TODOROV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕЛКА МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА
ELKA MIHAYLOVA APOSTOLOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА
ELENKA PETROVA BAKALOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR BORISOV DIMITROV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29МИЛАДИН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
MILADIN NIKOLOV PETROV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
NIKOLINKA DIMITROVA POPOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
BORISLAV LYUBENOV BORISOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ВЕНИ ИВАНОВ ДЪБОВ
VENI IVANOV DABOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ТОШКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ
TOSHKO PETROV STOYANOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕЛКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
ELKA DIMITROVA MITEVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
TSVYATKO IVANOV TSVETKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ТОШКО АСЕНОВ ТОШКОВ
TOSHKO ASENOV TOSHKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29МЛАДЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
MLADEN IVANOV PENCHEV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29СЕРГЕЙ ИВАНОВ ТОНЧЕВ
SERGEY IVANOV TONCHEV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ПАСКАЛ ИЛИЕВ МОСКОВ
PASKAL ILIEV MOSKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ТОДОРОВ
EVGENI ATANASOV TODOROV
BranchManagers
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛ.ВАРНЕНЧИК 92
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т. 2; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ). осъществяване на дейност като застрахователен агент по смисъла на Кодекса за застраховането и като осигурителен посредник по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Придобиването, изплащането и търговията с държавни ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг. Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените по-горе, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.
2008-02-27 09:38:15ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ИВ ВИКТОР ЛАМЕ - изпълнителен директор
FILIP IV VIKTOR LAME - izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-27 09:38:15ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА
ELENKA PETROVA BAKALOVA
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MARTIN MIHAYLOV ZAIMOV
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15МАРИЯ СТОЯНОВА ДОБРЕВА
MARIYA STOYANOVA DOBREVA
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ
FILIP SHARL LOT
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ИВ ВИКТОР ЛАМЕ
FILIP IV VIKTOR LAME
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ВИГЕ
FILIP VIGE
Supervisor
2008-02-27 09:38:15СЕРЖ КЛОД ЕВЕЙЕ
SERZH KLOD EVEYE
Supervisor
2008-02-27 09:38:15ЕМАНУЕЛ МАРИ ЖАН ПИО
EMANUEL MARI ZHAN PIO
Supervisor
2008-02-27 09:38:15ЛОИК ФРАНСОА БИЯРД ДЕ СЕН-ЛОМЕ
LOIK FRANSOA BIYARD DE SEN-LOME
Supervisor
2008-02-27 09:38:15ЖАН-ДИДИЕ ЖОРЖ ФРАНСОА РЕНЕ
ZHAN-DIDIE ZHORZH FRANSOA RENE
Supervisor
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK (ЕИК: 813071350)
Check other registries about the company СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK (ID: 813071350)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: