Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

0 Компании свързани с лицето (виж второ ниво)
Companies connected to

IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons

Общо публични фондове Public funds total: 0,00 лв./BGN

Общо дългове към НАП Tax debts total: 0,00 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето
Check other registries about the person

Wrong query SELECT id FROM pep WHERE MATCH('') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200