„Илевън Фънд Кооператиф“ У.А.
„Ilevan Fand Kooperatif“ U.A.

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


  Начало First || Помощ Help
  Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

  От България:

  • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
  • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
  • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
  • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
  Сумите са с включен ДДС.

  От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

  71 Компании свързани с лицето „Илевън Фънд Кооператиф“ У.А. (виж второ ниво)
  Companies connected to „Ilevan Fand Kooperatif“ U.A.

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  200509501БИЗНЕСМАП ООД
  BIZNESMAP OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201599074ДЖАНИ ТРАВЪЛ ООД
  DZHANI TRAVAL OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202217353ТаксиМи ООД
  TaksiMi OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202229035Сенсика Текнолоджис ООД
  Sensika Teknolodzhis OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202250920Майстер Плюс ООД
  Mayster Plyus OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202251067ФИЛЕМЕНТ БЪЛГАРИЯ ООД
  FILEMENT BALGARIYA OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202253381Евентярд ООД
  Eventyard OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202253431Плейграунд Енерджи ООД
  Pleygraund Enerdzhi OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202270847Юлимпикс ЕООД
  YUlimpiks EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202314101КОНФЕТИ ГЕЙМИНГ ООД
  KONFETI GEYMING OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202376918Ветклауд ООД
  Vetklaud OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202392776Глобал Дисраптив Ентерпрайзис ООД
  Global Disraptiv Enterprayzis OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202503333Лайъншарп Солушънс ООД
  Layansharp Solushans OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202530985КейсТрек ООД
  KeysTrek OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202561831Спинуайз ООД
  Spinuayz OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202586165Студио О ООД
  Studio O OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202713709ДЖОЙН ДЪ ПЛЕЙЪРС ООД
  DZHOYN DA PLEYARS OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202726368Мейл ООД
  Meyl OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202732517Декстрофобия ООД
  Dekstrofobiya OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202746513Ийзиматик Текнолъджис ЕООД
  Iyzimatik Teknoladzhis EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202765830ДейтаМейд ООД
  DeytaMeyd OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202867511Парти Уит Ми ООД
  Parti Uit Mi OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202885769Янадо ООД
  YAnado OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202886038Смарт Уеарабълс ООД
  Smart Uearabals OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202886052Лийп ООД
  Liyp OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202898115Фармиа ООД
  Farmia OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202901255БлокБлок ООД
  BlokBlok OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202934693Мадж.ио ООД
  Madzh.io OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203017359БОКС ГАРДЪН ООД
  BOKS GARDAN OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203024001Кюлибри ООД
  Kyulibri OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203024962ОРЕЛСОФТ ООД
  ORELSOFT OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203025886Енхенсив ООД
  Enhensiv OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203035695КОНТЕНТ 360 ООД
  KONTENT 360 OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203048479Метрило ЕООД
  Metrilo EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203048828Кратос Технолоджи ООД
  Kratos Tehnolodzhi OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203048995Адормо ООД
  Adormo OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203057802КОУН ЕООД
  KOUN EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203061786СТРОУБЪРИ ЕНЕРДЖИ ЕООД
  STROUBARI ENERDZHI EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203131715Мелиса Клаймът ООД
  Melisa Klaymat OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203188552Голдън Медия ООД
  Goldan Mediya OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203188748ДРОНАМИКС ООД
  DRONAMIKS OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203199456ТРИАД ГЕЙМС ООД
  TRIAD GEYMS OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203202500ЕйВиЕсДи ООД
  EyViEsDi OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203207561КОПРИКС медия БГ ООД
  KOPRIKS mediya BG OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203209295САЙБЪР СИТИ ООД
  SAYBAR SITI OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203218419ТрейнКампМи ООД
  TreynKampMi OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203242060ЮПЛЪГ ООД
  YUPLAG OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203245942Буук-а-боут ЕООД
  Buuk-a-bout EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203292387СОУФЛАЙ ЕООД
  SOUFLAY EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  2033265513 ЕН 3 ООД
  3 EN 3 OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203326601ЕЙНДЖЪЛ БЕЙБИ ООД
  EYNDZHAL BEYBI OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203362280ТИЙФСКРАЙ ООД
  TIYFSKRAY OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203368380ЛУДУМ ЕООД
  LUDUM EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203381206Скаути ООД
  Skauti OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203381277Тикий Мобайл Солюшънс ООД
  Tikiy Mobayl Solyushans OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203383100МАКСКАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
  MAKSKART INTERNESHANAL OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203395387АдораМед ЕООД
  AdoraMed EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203482835КОРС ДОТ ООД
  KORS DOT OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203542531Биотери Глобъл ЕООД
  Bioteri Global EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203546427БинКод Ентъртеймънт ООД
  BinKod Entarteymant OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203567698емБрейнТрейн ООД
  emBreynTreyn OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203567869айГрийт ООД
  ayGriyt OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203567958ЕуроПАТЦ ООД
  EuroPATTS OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203600618ГЕЙМИНГ БАТЪЛ ГРАУНД ЕООД
  GEYMING BATAL GRAUND EOOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203602537Ензо.фм ООД
  Enzo.fm OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203608928А4Е ООД
  A4E OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203643929ФАЙНДИ ООД
  FAYNDI OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203805733АЛХИМЕРА ИНК ООД
  ALHIMERA INK OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203812731МОДУЛАР ООД
  MODULAR OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203817326Триволюция ООД
  Trivolyutsiya OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203824687ХЕПИ ХИРОУС ООД
  HEPI HIROUS OOD

  Публични фондове Public money
  Няма данни No data
  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Общо публични фондове Public funds total: 0,00 лв./BGN

  Проверки в други регистри за лицето „Илевън Фънд Кооператиф“ У.А.
  Check other registries about the person „Ilevan Fand Kooperatif“ U.A.

  Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

  "Биволъ" АйТи
  Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

  За "Биволъ":
  Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

  УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

  Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

  Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

  Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

  Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

  Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

  Bivol IT
  Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

  About Bivol:
  Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

  WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

  Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

  Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

  Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

  Share Bivol IT on social networks: