ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ
IVAYLO IVANOV PEHLIVANOV

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

  • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
  • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
  • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
  • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

11 Компании свързани с лицето ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAYLO IVANOV PEHLIVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115634488ТИЕНЕКС ООД
TIENEKS OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123533026ВИА КОНСУЛТ ООД
VIA KONSULT OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200097371ТЕРИНВЕСТ ЕООД
TERINVEST EOOD

Публични фондове Public money
  • 375 227,92 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200141177ПРОГРЕС ТРЕЙД ЕООД
PROGRES TREYD EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200431327КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ЗАГОРА ЕООД
KONSULTANTSKI TSENTAR ZAGORA EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201041468ВИЧО ИЛИЕВ ЕООД
VICHO ILIEV EOOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201313249ДИВА Агро ЕООД
DIVA Agro EOOD

Публични фондове Public money
  • 360 955,46 лв. от ПСРС 2007-2013 BGN from EU agriculture funds 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202591098ВИА СТАНДАРТ ЕАД
VIA STANDART EAD

Публични фондове Public money
  • 43 700,00 лв. от 1 обществени поръчки BGN from 1 public procurements

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203457508МАЙ ФРУУТС ООД
MAY FRUUTS OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203769618ТИОНА ИНВЕСТ ООД
TIONA INVEST OOD

Публични фондове Public money
Няма данни No data
Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833067231НАТАЛИЯ АД
NATALIYA AD

Публични фондове Public money
  • 1 050 358,35 лв. като бенефициент на европроекти (1) BGN from EU funds (1)
  • ??? лв. като изпълнител на европроекти ??? BGN from EU funds contractor

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Общо публични фондове Public funds total: 1 830 241,73 лв./BGN

Проверки в други регистри за лицето ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ
Check other registries about the person IVAYLO IVANOV PEHLIVANOV