ХЮВЕФАРМА HYUVEFARMA
ЕИК/ID: 203631745

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ХЮВЕФАРМА (ЕИК: 203631745)
Events with persons connected to the company HYUVEFARMA (ID: 203631745)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203631745)
Към 2019-09-20 22:32:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-20 22:32:45 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 2 429 300,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-17 11:09:14„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
Pledgor
2018-05-17 11:09:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
Pledgors
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
SecuredClaimDebtors
2018-05-17 11:09:14„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
PledgeCreditor
2018-05-17 11:09:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
AtPawnCreditor
2018-05-02 01:26:27ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2017-09-01 18:06:22“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2017-09-01 18:06:22„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Инк.
Hyuvefarma Ink.
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, Берхем (Антверпен), позната също като „Рабобанк Антверпен“, вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, Berhem (Antverpen), poznata sashto kato „Rabobank Antverpen“, vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2017-09-01 18:06:22КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
„Rayfayzenbank (Balgariya)“ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„УниКредит Булбанк“ АД
„UniKredit Bulbank“ AD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„ИНГ Банк Н.В.– клон София“ КЧТ
„ING Bank N.V.– klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„Юробанк България“ АД
„YUrobank Balgariya“ AD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„Банка ДСК“ ЕАД
„Banka DSK“ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„СиБанк“ ЕАД
„SiBank“ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„БНП Париба С.А. - клон София“ КЧТ
„BNP Pariba S.A. - klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2017-08-25 14:19:35„Хювепроджект ЕАД
„Hyuveprodzhekt EAD
Pledgor
2017-08-25 14:19:35ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
Pledgors
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
SecuredClaimDebtors
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Юробанк България“ АД
„YUrobank Balgariya“ AD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2017-08-25 14:19:35Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„БНП Париба С.А. - клон София“ КЧТ
„BNP Pariba S.A. - klon Sofiya“ KCHT
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC3276
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC3276
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„УниКредит Булбанк“ АД
„UniKredit Bulbank“ AD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„ИНГ Банк Н.В.– клон София“ КЧТ
„ING Bank N.V.– klon Sofiya“ KCHT
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„Банка ДСК“ ЕАД
„Banka DSK“ EAD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„СиБанк“ ЕАД
„SiBank“ EAD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
„Rayfayzenbank (Balgariya)“ EAD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, , вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.671
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, , vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.671
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
PledgeCreditor
2017-01-09 12:54:41Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
PledgeCreditor
2017-01-09 12:54:41ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2017-01-09 12:54:41Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
PledgeCreditor
2017-01-09 12:54:41Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
PledgeCreditor
2017-01-03 18:12:18Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
PledgeCreditor
2017-01-03 18:12:18ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2017-01-03 18:12:18Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
PledgeCreditor
2016-12-13 14:43:11Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-12-13 14:43:11ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-12-13 14:43:11Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2016-12-11 00:32:14Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-11 00:32:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-12-11 00:32:14Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
AtPawnCreditor
2016-12-11 00:32:14Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-03-09 14:29:17Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
Pledgors
2016-03-09 14:29:17Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
SecuredClaimDebtors
2016-03-09 14:29:17Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) учреден съгласно законите на Белгия, вписан под регистрационен но
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) uchreden saglasno zakonite na Belgiya, vpisan pod registratsionen no
PledgeCreditors
2016-03-01 19:30:07Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2016-03-01 19:30:07УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) учреден съгласно законите на Белгия, вписан под регистрационен но
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) uchreden saglasno zakonite na Belgiya, vpisan pod registratsionen no
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07СиБанк ЕАД
SiBank EAD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
PledgeCreditor
2016-03-01 15:06:52Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-01 15:06:52Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditors
2016-02-24 21:09:43Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-02-24 21:09:43УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 13:38:04Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
DebtorOverSecureClaims
2016-02-24 13:38:04Международна инвестиционна банка с рег. номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg. nomer 11417
AtPawnCreditors
2016-02-23 17:19:13Хювефарма Холдингс Б.В. с рег. номер 61217697, Чуждестранно юридическо лице
Hyuvefarma Holdings B.V. s reg. nomer 61217697, CHuzhdestranno yuridichesko litse
SecuredClaimDebtors
2016-02-23 17:19:13Кадоган Скуеър КЛО V ООД, с рег. номер. 57717508
Kadogan Skuear KLO V OOD, s reg. nomer. 57717508
PledgeCreditors
2016-02-17 16:42:51Лорелин II ООД, с рег. номер. 34.262.691
Lorelin II OOD, s reg. nomer. 34.262.691
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-02-17 16:42:51Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51Международна инвестиционна банка с рег. номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg. nomer 11417
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. номер. 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. nomer. 61.758.426
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, с рег.номер FC32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, s reg.nomer FC32763 (No. BR017844)
AtPawnCreditor
2016-02-17 15:10:14Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763 (No. BR017844)
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2016-02-17 15:10:14Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14Международна инвестиционна банка с рег.номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg.nomer 11417
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14Лорелин II ООД, с рег. номер. 34.262.691
Lorelin II OOD, s reg. nomer. 34.262.691
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. номер. 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. nomer. 61.758.426
PledgeCreditor
2015-07-21 15:30:07Хювепроджект
Hyuveprodzhekt
Pledgors
2015-07-21 15:30:07Хювепроджект
Hyuveprodzhekt
SecuredClaimDebtors
2015-07-21 15:30:07ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
PledgeCreditors
2015-07-21 15:30:07Хювефарма Интернешънъл Б.В. с рег. номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V. s reg. nomer 61186228
DebtorOverSecureClaims
2015-07-21 15:30:07ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
AtPawnCreditors
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА
HYUVEFARMA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Николай Хайтов 3 A
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
SubjectOfActivity
Производство на гелни, таблетни, капсулни и други форми на фармацевтични препарати, търговия с такива продукти в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, както и всякакъв вид други сделки, незабранени със закон, които по преценка на Управителя на Дружеството са били или биха били от полза за дружеството.
2015-07-03 17:20:39Кирил Петров Домусчиев
Kiril Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯManager
2015-07-03 17:20:39„ХЮВЕПРОДЖЕКТ“ ЕАД
„HYUVEPRODZHEKT“ EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА
HYUVEFARMA
TransformingCompany
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА
HYUVEFARMA
Successor703
2015-07-03 17:20:39СИБАНК
SIBANK
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2015-07-03 17:20:39УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) с регистрационен номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) s registratsionen nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.номер 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.nomer 0403.199.072
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018 като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018 kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39КейБиСи Банк НВ с рег. номер 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV s reg. nomer 0462.920.226
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39КДБ Банк Юръп Лтд, с рег. номер 01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, s reg. nomer 01-10-041313
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39Банка ДСК
Banka DSK
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39КДБ Банк Юръп Лтд, с рег. номер 01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, s reg. nomer 01-10-041313
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2015-07-03 17:20:39Банка ДСК
Banka DSK
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39КейБиСи Банк НВ с рег. номер 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV s reg. nomer 0462.920.226
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.номер 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.nomer 0403.199.072
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018 като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията,
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018 kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata,
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39СИБАНК
SIBANK
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) с регистрационен номер No.(BE) 0426.220.671,
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) s registratsionen nomer No.(BE) 0426.220.671,
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
PledgeCreditor

Проверки в други регистри за фирмата ХЮВЕФАРМА HYUVEFARMA (ЕИК: 203631745)
Check other registries about the company ХЮВЕФАРМА HYUVEFARMA (ID: 203631745)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: