Хювепроджект Hyuveprodzhekt
ЕИК/ID: 203170376

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията Хювепроджект (ЕИК: 203170376)
Events with persons connected to the company Hyuveprodzhekt (ID: 203170376)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203170376)
Към 2019-09-16 17:04:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-16 17:04:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
AtPawnCreditor
2018-05-02 00:57:24Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2017-11-09 12:36:08Еди Давид Дж. Пирон
Edi David Dzh. Piron
БЕЛГИЯDirector
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Инк.
Hyuvefarma Ink.
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, позната също като „Рабобанк Антверпен“, вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.671
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, poznata sashto kato „Rabobank Antverpen“, vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.671
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2017-09-12 17:05:21КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK BALGARIYA AD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21СИБАНК ЕАД
SIBANK EAD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
BNP PARIBA S.A. - KLON SOFIYA KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-13 20:06:16Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-12-13 20:06:16Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-12-13 20:06:16Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-11 01:15:23Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-11 01:15:23Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-12-11 01:15:23Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
AtPawnCreditor
2016-12-11 01:15:23Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-03-01 14:58:19Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-01 14:58:19Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditors
2016-02-24 20:15:08Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-02-24 20:15:08УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2016-02-23 18:38:12Биовет АД
Biovet AD
DebtorOverSecureClaims
2016-02-23 18:38:12Бентам Холсейл Синдикейтид Лоун Фънд, с рег. номер 110077159
Bentam Holseyl Sindikeytid Loun Fand, s reg. nomer 110077159
AtPawnCreditors
2016-02-17 16:04:26Лорелин II ООД, с рег. номер. 34.262.691
Lorelin II OOD, s reg. nomer. 34.262.691
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-02-17 16:04:26Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Международна инвестиционна банка с рег.номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg.nomer 11417
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. номер. 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. nomer. 61.758.426
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, с рег.номер FC32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, s reg.nomer FC32763 (No. BR017844)
AtPawnCreditor
2015-07-29 18:49:26Кирил Петров Домусчиев
Kiril Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-29 18:49:26Мария Илиева Терзиева
Mariya Ilieva Terzieva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-29 18:49:26Георги Петров Домусчиев
Georgi Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-29 18:49:26Кирил Петров Домусчиев
Kiril Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-10 16:22:32Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2014-11-10 16:22:32ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditors
2014-11-04 17:23:01СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2014-11-04 17:23:01УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) с регистрационен номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) s registratsionen nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01КейБиСи Банк НВ, с рег. номер 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, s reg. nomer 0462.920.226
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018 като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018 kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.номер 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.nomer 0403.199.072
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01КДБ Банк Юръп Лтд, с регистрационен номер 01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, s registratsionen nomer 01-10-041313
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2014-09-01 21:36:05Хювефарма Холдингс Б.В.
Hyuvefarma Holdings B.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2014-07-31 14:47:18Хювепроджект
Hyuveprodzhekt
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-07-31 14:47:18Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 „Изток“ ул. „Николай Хайтов“ 3 А
2014-07-31 14:47:18Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
SubjectOfActivity
Външнотърговска дейност, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги, хотелиерство, туризъм (съобразно разпоредбите на законодателството на Република България), ресторантьорство, счетоводни услуги, маркетингови услуги, холдингова дейност като придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.
2014-07-31 14:47:18Ирена Стоянова Куманова
Irena Stoyanova Kumanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-31 14:47:18Асен Петров Хинов
Asen Petrov Hinov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-31 14:47:18Ирена Стоянова Куманова
Irena Stoyanova Kumanova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-31 14:47:18Явор Иванов Илиев
YAvor Ivanov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-31 14:47:18АДВАНС ПРОПЪРТИС
ADVANS PROPARTIS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Хювепроджект Hyuveprodzhekt (ЕИК: 203170376)
Check other registries about the company Хювепроджект Hyuveprodzhekt (ID: 203170376)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: