СОФИЯ ТЕХ ПАРК SOFIYA TEH PARK
ЕИК/ID: 202099976

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ ТЕХ ПАРК (ЕИК: 202099976)
Events with persons connected to the company SOFIYA TEH PARK (ID: 202099976)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202099976)
Към 2019-05-26 09:44:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-26 09:44:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициент на 2 проект(а) за европейски фондове за 95 320 399,81 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-11 09:06:07Тодор Иванов Младенов
Todor Ivanov Mladenov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-05-11 09:06:07Васил Пламенов Караиванов
Vasil Plamenov Karaivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-05-11 09:06:07Тодор Иванов Младенов
Todor Ivanov Mladenov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-05-11 09:06:07Натанаил Трайчев Стефанов
Natanail Traychev Stefanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-05-11 09:06:07Костадин Тодоров Петков
Kostadin Todorov Petkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2018-05-11 09:06:07Петър Борисов Статев
Petar Borisov Statev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2018-05-11 09:06:07Теодор Венков Седларски
Teodor Venkov Sedlarski
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-08-18 13:30:34Тодор Иванов Ангелов
Todor Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-18 13:30:34Живка Любомирова Такева - Първанова
ZHivka Lyubomirova Takeva - Parvanova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-18 13:30:34Николай Михайлов Андреев
Nikolay Mihaylov Andreev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-18 13:30:34Тодор Иванов Ангелов
Todor Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-29 12:27:31СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Ж
2017-05-29 12:27:31СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Ж
2017-03-14 17:13:02АСЕН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ
ASEN NIKOLAEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-14 17:13:02НАТАНАИЛ ТРАЙЧЕВ СТЕФАНОВ
NATANAIL TRAYCHEV STEFANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-03-14 17:13:02АСЕН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ
ASEN NIKOLAEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-03-14 17:13:02ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
VASIL PLAMENOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-14 17:26:43Иван Божидаров Симеонов
Ivan Bozhidarov Simeonov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-27 17:05:17Иван Божидаров Симеонов
Ivan Bozhidarov Simeonov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-13 16:41:20Кирил Росенов Гератлиев
Kiril Rosenov Geratliev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-20 12:27:30Елица Стоянова Караджова
Elitsa Stoyanova Karadzhova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-20 12:27:30Елица Стоянова Караджова
Elitsa Stoyanova Karadzhova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-04-11 16:53:23СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Б
2016-04-01 15:15:05СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Б
2016-04-01 15:15:05Пламен Димитров Накев
Plamen Dimitrov Nakev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-12 11:08:50Йолиан Маринов Иванов
Yolian Marinov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-03-12 11:08:50Цветомира Викторова Лачева
TSvetomira Viktorova Lacheva
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-12 11:08:50Йолиан Маринов Иванов
Yolian Marinov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-04 14:38:04Филип Симеонов Кирев
Filip Simeonov Kirev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-10 16:25:42Евгени Ангелов Ангелов
Evgeni Angelov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-24 16:13:20Димитър Иванов Данчев
Dimitar Ivanov Danchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-06 21:33:15Георги Александров Витанов
Georgi Aleksandrov Vitanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-06 21:33:15Григор Калинов Порожанов
Grigor Kalinov Porozhanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-04 18:00:08СОФИЯ ТЕХ ПАРК
SOFIYA TEH PARK
LegalForm
Акционерно дружество
2013-06-04 18:00:08Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-07 16:01:09СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.Тинтява 86
2013-03-07 16:01:09СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.Тинтява 86
2012-12-12 14:26:03ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ КОНСУЛОВ
EVGENI DIMITROV KONSULOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-12 14:26:03Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК
SOFIYA TEH PARK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ангел Кънчев 1
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ангел Кънчев 1
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
SubjectOfActivity
Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга про-иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура (държавна или общинска), управление и поддръжка на изградената инфраструктура, както и на научно-изследователските, производствени, административни и други обслужващи сгради в рамките на научно-технологичните паркове с цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономически дейности, свързани с разработване и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна и логистична подкрепа на потенциални инвеститори във връзка с изготвяне на програми и стратегии за инвестиране в разработването или въвеждането на иновационни технологии и продукти, съдействие на кандидатите при участие във всякакъв вид публични или частни програми за целево финасиране на проекти за изграждане на научно-изследователски, производствени и офис сгради, както и за финансиране на изследователска и развойна дейност за нуждите на разработване или въвеждане на иновации, представителство и посредничество при подбора и реализирането на иновационни проекти с цел подобряване на иновативния потенциал на българските предприятия и поделенията на чужди предприятия в България, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
2012-06-04 12:40:58Елица Божидарова Панайотова
Elitsa Bozhidarova Panayotova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-04 12:40:58Елица Божидарова Панайотова
Elitsa Bozhidarova Panayotova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-04 12:40:58Владимир Пенчев Пеневски
Vladimir Penchev Penevski
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-04 12:40:58Николай Атанасов Дончев
Nikolay Atanasov Donchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-04 12:40:58НЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ
NTSIONALNA KOMPANIYA INDUSTRIALNI ZONI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ ТЕХ ПАРК SOFIYA TEH PARK (ЕИК: 202099976)
Check other registries about the company СОФИЯ ТЕХ ПАРК SOFIYA TEH PARK (ID: 202099976)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: