АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN
ЕИК/ID: 202092946

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН (ЕИК: 202092946)
Events with persons connected to the company AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN (ID: 202092946)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202092946)
Към 2019-05-27 05:08:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-27 05:08:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN
LegalForm
Клон на чуждестранен търговец
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН КЧТ
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Македония 30
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН КЧТ
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN KCHT
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Македония 30
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН КЧТ
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN KCHT
SubjectOfActivity
-да сключва франчайзингови договори от всякакъв вид за предоставяне на правото на ползване на търговски марки, които принадлежат на „Американ Юропиън Алианц фор Едюкейшън или за които трети страни са прехвърлили на клона правото да ги ползва.-да проектира, разработва, изпълнява, доставя, придобива цифрово съдържание, учебни платформи, приложения за обучение, среда за смарт обучение, патенти, търговски марки и други права, произтичащи от горепосоченото и да ги управлява чрез продажба, прехвърляне, лицензиране или по друг начин.-да участва в сертифицирането и акредитацията на образователни услуги, включително администрирането и рекламирането на сертифициращи изпити за различни умения, включително, но не само, за владеене на английски език, информационни технологии и фирмено управление.-да участва в предоставянето на образователни услуги и продукти за обучение през целия живот, професионално обучение, обучение на място и е-обучение.-да участва в проектирането, изграждането и поддръжката на експертни системи, хранилища на знания и други бази данни.-да участва в предоставянето на консултации и управленски съвети в сферата на образованието и човешките ресурси, издаването на книги, учебни материали и тяхното рекламиране и разпространение.-да участва в планирането, организирането и осъществяването на културни събития, конференции, изложби на визуални изкуства, работни ателиета и семинари, както и в разработването и изпълнението на планове и програми за развитие на медиите.-да участва в проектирането, изпълнението и оценката на изследвания, стратегически и оперативни планове, институционални, регионални и национални насоки за политики, и системи за развитието и управлението на човешките ресурси, на образователни политики, стратегически и оперативни планове в областта на ученето през целия живот и професионалното консултиране.-да участва в проектирането и оценката на политики, стратегии и оперативни планове за насърчаване на заетостта, ограничаване на социалното изключване, управлението на различията, и такива, насочени срещу младежката безработица, както и да предоставя техническа помощ на местните публични и държавните бюра по труда.-да участва в проектирането и изпълнението на програми за насърчаване на по-малко използваните европейски езици. Клонът може да участва в организирането и осъществяването на образователни екскурзии, училищни пътувания, посещения в чужбина с учебна цел, ваканции за повишаване на уменията, културни екскурзии, програми за международни практики, екскурзии за пенсионери, образователни круизи и всякакви други видове туристически пакети и програми.-други дейности, които не са забранени от закона и са съвместими с целите на Дружеството.Ако за извършването на някоя от тези дейности се изисква лиценз или разрешително, Клонът ще извършва дейността след получаването на съответния лиценз или разрешително.
2012-05-29 18:00:05Марин Радославов Тодоров
Marin Radoslavov Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative102

Проверки в други регистри за фирмата АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN (ЕИК: 202092946)
Check other registries about the company АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN (ID: 202092946)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: