МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS
ЕИК/ID: 201390740

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС (ЕИК: 201390740)
Events with persons connected to the company MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS (ID: 201390740)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201390740)
Към 2019-09-15 20:04:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-15 20:04:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-23 14:51:18Христина Атанасова Тодорова
Hristina Atanasova Todorova
Procurator
2018-03-23 14:51:18МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
Procurators
2018-03-23 14:39:31Христина Атанасова Тодорова
Hristina Atanasova Todorova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-03-23 14:39:31Христина Атанасова Тодорова
Hristina Atanasova Todorova
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-01 18:58:58Ангел Атанасов Джалъзов
Angel Atanasov Dzhalazov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-01 18:58:58Ангел Атанасов Джалъзов
Angel Atanasov Dzhalazov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-10-13 17:54:46РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-13 17:54:46НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-13 17:54:46НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-10-13 17:54:46РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-13 09:35:16МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Дякон Игнатий 1 0 0
2016-12-13 09:35:16МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Дякон Игнатий 1 0 0
2016-12-13 09:35:16МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
Чл. 6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва дейност по финансиране на микро и малки предприятия, в това число, но не само – отпускане на кредити, придобиване от трети лица и отдаване под лизинг на промишлено оборудване, автомобили и други превозни средства, както и други вещи/финансов лизинг/, покупко-продажба и внос на такива вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи дейността си в страната, както и всяка друга дейност, незабранена със закон./2/ /нова,06.10.2015 г., изм. 22.11.2016/ Общият размер на предоставеното финансиране на група свързани лица,формиран като сума от остатъчните главници по договори за кредити и/или финансов лизинг, във всеки един момент, не може да надвишава 5% от собствения капитал на ДРУЖЕСТВОТО.
2015-10-28 12:19:38МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Арсеналски 105
2015-10-28 12:19:38МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Арсеналски 105
2015-10-28 12:19:38МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
Чл. 6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва дейност по финансиране на микро и малки предприятия, в това число, но не само – отпускане на кредити, придобиване от трети лица и отдаване под лизинг на промишлено оборудване, автомобили и други превозни средства, както и други вещи/финансов лизинг/, покупко-продажба и внос на такива вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи дейността си в страната, както и всяка друга дейност, незабранена със закон./2/ /нова,06.10.2015 г./ Общият размер на предоставеното финансиране на група свързани лица, не може да надвишава 5% от собствения капитал на ДРУЖЕСТВОТО.
2015-02-10 15:32:00Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-02-10 15:32:00Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-08 10:53:57Лъчезар Лъчезаров Тодоров
Lachezar Lachezarov Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-08 10:53:57Лъчезар Лъчезаров Тодоров
Lachezar Lachezarov Todorov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-14 15:06:29МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 10
2014-01-14 15:06:29МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 10
2013-10-01 09:33:14МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
Финансиране на микро и малки предприятия, в това число, но не само – отпускане на кредити, придобиване от трети лица и отдаване под лизинг на промишлено оборудване, автомобили и други превозни средства, както и други вещи/финансов лизинг/, покупко-продажба и внос на такива вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи дейността си в страната, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
2013-09-30 15:51:01Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-30 15:51:01Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-19 15:13:52Костадин Божиков Мунев
Kostadin Bozhikov Munev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-19 15:13:52Костадин Божиков Мунев
Kostadin Bozhikov Munev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-14 12:42:18МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Ангел Кънчев 1
2012-04-06 12:06:39МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Ангел Кънчев 1
2012-03-08 11:46:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 10
2012-03-08 11:46:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 10
2012-03-08 11:46:09ХРИСТО ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ
HRISTO VANGELOV KARAMFILOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-08 11:46:09ХРИСТО ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ
HRISTO VANGELOV KARAMFILOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-27 16:36:31ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
DEYANA GEORGIEVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 16:36:31ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 16:36:31ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-27 16:36:31ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
DEYANA GEORGIEVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-20 11:02:31КОСТАДИН БОЖИКОВ МУНЕВ
KOSTADIN BOZHIKOV MUNEV
Procurators
2011-01-11 12:04:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-01-11 12:04:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 10
2011-01-11 12:04:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
МИКРОФИНАНСИРАНЕ /С МАКСИМАЛНА ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ НА ПРОДУКТА ЗА ЕДИН КЛИЕНТ - 25 000 ЕВРО/, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО - ОТПУСКАНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ, ПРИДОБИВАНЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА И ОТДАВАНЕ ПОД ЛИЗИНГ НА ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ, АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КАКТО И ДРУГИ ВЕЩИ /ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ/, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ВНОС НА ТАКИВА ВЕЩИ;КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2011-01-11 12:04:09КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ПОПОВ
KRASIMIR NIKOLAEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 12:04:09САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 12:04:09МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 12:04:09САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 12:04:09КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ПОПОВ
KRASIMIR NIKOLAEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 12:04:09МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 12:04:09БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS (ЕИК: 201390740)
Check other registries about the company МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS (ID: 201390740)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: