Близу Медиа енд Броудбенд Blizu Media end Broudbend
ЕИК/ID: 201344312

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията Близу Медиа енд Броудбенд (ЕИК: 201344312)
Events with persons connected to the company Blizu Media end Broudbend (ID: 201344312)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201344312)
Към 2019-06-16 08:34:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-16 08:34:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-27 16:34:33Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
TransformingCompany
2017-03-27 16:34:33МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2016-11-17 14:43:29МЛАДЕН МАРКОСКИ
MLADEN MARKOSKI
МАКЕДОНИЯRepresentative
2016-11-17 14:43:29МЛАДЕН МАРКОСКИ
MLADEN MARKOSKI
МАКЕДОНИЯDirector
2016-11-17 14:43:29МОБИЛТЕЛ ЕАД
MOBILTEL EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-10-12 15:23:09Симеон Герасимов Донев
Simeon Gerasimov Donev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-01-29 17:31:23АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR VASILEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-01-29 17:31:23ДЕЯН КАСТЕЛИЦ
DEYAN KASTELITS
СЛОВЕНИЯRepresentative
2016-01-29 17:31:23МИЛАН ЗАЛЕТЕЛ
MILAN ZALETEL
СЛОВЕНИЯRepresentative
2016-01-29 17:31:23ДЕЯН КАСТЕЛИЦ
DEYAN KASTELITS
СЛОВЕНИЯDirector
2016-01-29 17:31:23МИЛАН ЗАЛЕТЕЛ
MILAN ZALETEL
СЛОВЕНИЯDirector
2016-01-29 17:31:23АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR VASILEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-30 12:22:55Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД
Blizu Media end Broudbend EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул.Кукуш 1
2015-12-30 12:22:55Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД
Blizu Media end Broudbend EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул.Кукуш 1
2015-11-02 11:11:52МИЛАН ЗАЛЕТЕЛ
MILAN ZALETEL
Procurators
2014-01-27 15:34:20Харалд Рош
Harald Rosh
ГЕРМАНИЯRepresentative
2014-01-27 15:34:20Харалд Рош
Harald Rosh
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-22 17:17:09ЩЕРЬО СТЕФАНОВ БАДАЛОВ
SHTERXO STEFANOV BADALOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-22 17:17:09ЩЕРЬО СТЕФАНОВ БАДАЛОВ
SHTERXO STEFANOV BADALOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-14 17:35:39ВАСИЛ АТАНАСОВ ЩОНОВ
VASIL ATANASOV SHTONOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-02-14 17:35:39БЕРНТ ЕРИК АНДЕРСОН
BERNT ERIK ANDERSON
ШВЕЦИЯRepresentative
2013-02-14 17:35:39ВАСИЛ АТАНАСОВ ЩОНОВ
VASIL ATANASOV SHTONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-14 17:35:39БЕРНТ ЕРИК АНДЕРСОН
BERNT ERIK ANDERSON
ШВЕЦИЯDirector
2012-11-16 10:52:41Ивайло Димитров Деков
Ivaylo Dimitrov Dekov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-16 10:52:41Ивайло Димитров Деков
Ivaylo Dimitrov Dekov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-21 17:09:34ЛАРС АНДЕРС РУНДГРЕН
LARS ANDERS RUNDGREN
ШВЕЦИЯRepresentative
2012-08-21 17:09:34ЛАРС АНДЕРС РУНДГРЕН
LARS ANDERS RUNDGREN
ШВЕЦИЯDirector
2012-07-25 16:59:52ВАСИЛ АТАНАСОВ ЩОНОВ
VASIL ATANASOV SHTONOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-25 16:59:52ВАСИЛ АТАНАСОВ ЩОНОВ
VASIL ATANASOV SHTONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-25 13:34:24ЯВОР АДЕЛ АЛ-ШЕЙКЛИ
YAVOR ADEL AL-SHEYKLI
ШВЕЦИЯRepresentative
2012-04-25 13:34:24ЯВОР АДЕЛ АЛ-ШЕЙКЛИ
YAVOR ADEL AL-SHEYKLI
ШВЕЦИЯDirector
2011-12-12 10:05:49КТВ СЛИВЕН
KTV SLIVEN
TransformingCompany
2011-12-12 10:05:49Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
Successor703
2011-09-16 16:02:24ЕВРОКОМ-ЧИРПАН
EVROKOM-CHIRPAN
TransformingCompany
2011-09-16 16:02:24КТВ & ТЕЛЕКАБЕЛ
KTV & TELEKABEL
TransformingCompany
2011-09-16 16:02:24ЕУРОКОМ КУКЛЕН
EUROKOM KUKLEN
TransformingCompany
2011-09-16 16:02:24ГРЕЛМАН
GRELMAN
TransformingCompany
2011-09-16 16:02:24ОРБИНЕТ
ORBINET
TransformingCompany
2011-09-16 16:02:24Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
Successor703
2011-06-03 11:07:24Всички Длъжници (Заемополучатели и Гаранти), включително Залогодателя, „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД, както е определено в чл 1.1 (Дефиниции) от Договора за заем
Vsichki Dlazhnitsi (Zaemopoluchateli i Garanti), vklyuchitelno Zalogodatelya, „Blizu Media end Broudbend” EAD, kakto e opredeleno v chl 1.1 (Definitsii) ot Dogovora za zaem
DebtorOverSecureClaims
2011-04-27 11:34:34Кейбъл Адвайзърс
Keybal Advayzars
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34КЕЙБЪЛ-ПАН
KEYBAL-PAN
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН ВЕЛИНГРАД
YUNIAN TELEVIZHAN VELINGRAD
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34ЕВРОКОМ АБЦ
EVROKOM ABTS
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34ВИКОМ БЪЛГАРИЯ
VIKOM BALGARIYA
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34ЕВРОКОМ ТРАНС
EVROKOM TRANS
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34ИНТЕРКОМ БОР САТ
INTERKOM BOR SAT
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34ДОВАКОМ
DOVAKOM
TransformingCompany
2011-04-27 11:34:34Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
Successor703
2010-12-17 16:18:22Карън Мари Харисън
Karan Mari Harisan
ВЕЛИКОБРИТАНИЯRepresentative
2010-12-17 16:18:22Карън Мари Харисън
Karan Mari Harisan
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2010-11-26 16:27:30УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
AtPawnCreditors
2010-10-20 13:17:06Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-10-20 13:17:06Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД
Blizu Media end Broudbend EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Никола Габровски 83
2010-10-20 13:17:06Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД
Blizu Media end Broudbend EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Никола Габровски 83
2010-10-20 13:17:06Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД
Blizu Media end Broudbend EAD
SubjectOfActivity
изграждане, управление и опериране на кабелни телевизионни мрежи и/или оператори и на други телекомуникационни мрежи и/или оператори; изграждане, придобиване, притежаване и управление на телекомуникационни мрежи и/или оператори; внос, производство, търговия и поддръжка на телекомуникационно оборудване; доставка на телекомуникационни услуги и услуги, свързани с телекомуникационни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България. Всякаква дейност или услуга, която изисква специален лиценз и/или разрешение ще бъде извършвана само след надлежното получаване на такъв лиценз и/или разрешение.
2010-10-20 13:17:06Ищван Полони
Ishtvan Poloni
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-20 13:17:06Александър Тодоров Колев
Aleksandar Todorov Kolev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-20 13:17:06Стилиян Димитров Чолаков
Stiliyan Dimitrov CHolakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-20 13:17:06Ищван Полони
Ishtvan Poloni
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-20 13:17:06Александър Тодоров Колев
Aleksandar Todorov Kolev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-20 13:17:06Стилиян Димитров Чолаков
Stiliyan Dimitrov CHolakov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-20 13:17:06Бултел Кейбъл България ЕАД
Bultel Keybal Balgariya EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-20 13:17:06ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA
TransformingCompany
2010-10-20 13:17:06Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата Близу Медиа енд Броудбенд Blizu Media end Broudbend (ЕИК: 201344312)
Check other registries about the company Близу Медиа енд Броудбенд Blizu Media end Broudbend (ID: 201344312)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: