ФАЙНЕШЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТИНГ ГРУП FAYNESHAL INVESTMANT KONSULTING GRUP
ЕИК/ID: 200524088

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ФАЙНЕШЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТИНГ ГРУП (ЕИК: 200524088)
Events with persons connected to the company FAYNESHAL INVESTMANT KONSULTING GRUP (ID: 200524088)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200524088)
Към 2019-06-16 06:59:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-16 06:59:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-08 12:29:48МАЛЕС ЕООД
MALES EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-04-08 12:29:48ВАЛЕРИ ДАНАИЛОВ ПЕТЛЕШКОВ
VALERI DANAILOV PETLESHKOV
BranchManager
2016-04-08 12:29:48МАЛЕС ЕООД
MALES EOOD
BranchManagers
2015-10-11 22:06:33МАЛЕС ЕООД
MALES EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Зона Б-5 6 A
2015-10-11 22:06:33Валери Данаилов Петлешков
Valeri Danailov Petleshkov
БЪЛГАРИЯManager
2015-10-11 22:06:33МАЛЕС ЕООД
MALES EOOD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ПРОУЧВАНИЯ, МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И СТАНДАРТИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КАМПАНИИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБМЕН НА СПЕЦИАЛИСТИ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ВКЛ. ЗА ДЕЦА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; ИЗДАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕРИОДИЧНИ И НЕПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, СЪСТАВИТЕЛСТВО, ПОДБОР, ХУДОЖЕСТВЕНО-ГРАФИЧНО ОФОРМЯНЕ, РЕДАКТИРАНЕ, КОРИГИРАНЕ, ЦЯЛОСТНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НА КНИГИ, БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ, ВЕСТНИЦИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПОЛИГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ; РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ; РЕКЛАМА; КОНСУЛТАНТСКА, ИНФОРМАЦИОННА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ; СЪЗДАВАНЕ И УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ, КЛЪСТЪРИ И ДР. ПОДОБНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧРЕЗ ВСТЪПВАНЕ ВЪВ ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО; ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ НА ВЪНШНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА; ВНОС; ИЗНОС; РЕЕКСПОРТ; ТУРИЗЪМ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИТОРСКА; ПРОЕКТАНТСКА, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2015-10-11 22:06:33Фондация „Международна асоциация за образование и креативност”
Fondatsiya „Mezhdunarodna asotsiatsiya za obrazovanie i kreativnost”
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-10-11 22:06:33Кирил Валентинов Янкулов
Kiril Valentinov YAnkulov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Фондация „Международна асоциация за образование и креативност”
2015-10-11 22:06:33Фондация „Международна асоциация за образование и креативност”
Fondatsiya „Mezhdunarodna asotsiatsiya za obrazovanie i kreativnost”
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Кирил Валентинов Янкулов
2014-06-30 10:43:23СОФТУЕР ЕООД
SOFTUER EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Гладстон 44
2014-06-30 10:43:23СОФТУЕР ЕООД
SOFTUER EOOD
SubjectOfActivity
ПРОДАЖБА И ИЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ ИИЗНОС НА ЛАБОРАТОРНИ МЕДИКАМЕНТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЕКСПЕРТНА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА МПС; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; БРОКЕРСКИ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОДАЖБА И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2014-06-30 10:43:23КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЯНКУЛОВ
KIRIL VALENTINOV YANKULOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-06-30 10:43:23КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЯНКУЛОВ
KIRIL VALENTINOV YANKULOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-06-30 10:43:23ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
YORDAN YAVOROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЯНКУЛОВ
2014-06-30 10:43:23КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЯНКУЛОВ
KIRIL VALENTINOV YANKULOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
2013-02-19 16:26:36СИТОДЖЕТ
SITODZHET
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-02-19 16:26:36СИТОДЖЕТ ЕООД
SITODZHET EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Сливница 8
2013-02-19 16:26:36ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
YORDAN YAVOROV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-02-19 16:26:36ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
YORDAN YAVOROV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-19 16:26:36ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
EKATERINA TSVETANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
2013-02-19 16:26:36ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
YORDAN YAVOROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
2013-02-19 16:26:36СТАНИМИРА БОЯНОВА КАМЕНОВА
STANIMIRA BOYANOVA KAMENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
2013-02-19 16:26:36ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
YORDAN YAVOROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: СТАНИМИРА БОЯНОВА КАМЕНОВА
2013-02-19 16:26:36СИТОДЖЕТ ЕООД
SITODZHET EOOD
SubjectOfActivity
РАЗВИВАНЕ НА НАУЧНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ИЗНОС НА ЛАБОРАТОРНИ МЕДИКАМЕНТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЕКСПЕРТНА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА МПС; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; БРОКЕРСКИ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОДАЖБА И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2013-02-19 16:26:36ФЮЧЪР ПОЗИТИВ КОНСУЛТ ЕООД,
FYUCHAR POZITIV KONSULT EOOD,
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
2013-02-19 16:26:36ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ
YORDAN YAVOROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ФЮЧЪР ПОЗИТИВ КОНСУЛТ ЕООД,
2008-12-18 12:53:15ФАЙНЕШЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТИНГ ГРУП
FAYNESHAL INVESTMANT KONSULTING GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-18 12:53:15ФАЙНЕШЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД
FAYNESHAL INVESTMANT KONSULTING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БЕЛИ БРЕЗИ ул. НИШАВА 58
2008-12-18 12:53:15ФАЙНЕШЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД
FAYNESHAL INVESTMANT KONSULTING GRUP OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЕКСПЕРТНА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА МПС; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ;ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; БРОКЕРСКИ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОДАЖБА И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-12-18 12:53:15ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
EKATERINA TSVETANOVA NIKOLOVA
Manager
2008-12-18 12:53:15СТАНИМИРА БОЯНОВА КАМЕНОВА
STANIMIRA BOYANOVA KAMENOVA
Manager
2008-12-18 12:53:15ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
EKATERINA TSVETANOVA NIKOLOVA
Partner
2008-12-18 12:53:15СТАНИМИРА БОЯНОВА КАМЕНОВА
STANIMIRA BOYANOVA KAMENOVA
Partner
2008-12-18 12:53:15ФЮЧЪР ПОЗИТИВ КОНСУЛТ ЕООД
FYUCHAR POZITIV KONSULT EOOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ФАЙНЕШЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТИНГ ГРУП FAYNESHAL INVESTMANT KONSULTING GRUP (ЕИК: 200524088)
Check other registries about the company ФАЙНЕШЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТИНГ ГРУП FAYNESHAL INVESTMANT KONSULTING GRUP (ID: 200524088)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: