АЛЛ БРАНДС ALL BRANDS
ЕИК/ID: 200430534

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията АЛЛ БРАНДС (ЕИК: 200430534)
Events with persons connected to the company ALL BRANDS (ID: 200430534)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200430534)
Към 2019-07-22 13:43:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-22 13:43:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-09 18:09:33ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33ДИПОМ
DIPOM
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33МИГЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
MIGLENA PETROVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
MINA NIKOLAEVA DANEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
NIKOLAY METODIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
2017-06-09 18:09:33МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
MINA NIKOLAEVA DANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2017-06-09 18:09:33ДИПОМ
DIPOM
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
2017-06-09 18:09:33МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
MINA NIKOLAEVA DANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ДИПОМ
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
2017-06-09 18:09:33НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
NIKOLAY METODIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
2017-06-09 18:09:33МИГЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
MIGLENA PETROVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
940 Sell to: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
940 Buy from: МИГЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
2017-06-09 18:09:33ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Sell to: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Buy from: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2016-06-10 15:21:39АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Голямо Враново 7065 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 7
2016-06-10 15:21:39Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Мартина Миленова Стойнова
Martina Milenova Stoynova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Димитър Йорданов Тодоров
Dimitar Yordanov Todorov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Sell to: Миглена Петрова Петрова
2016-06-10 15:21:39Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Даниел Петров Петров
2016-06-10 15:21:39Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Димитър Йорданов Тодоров
2016-06-10 15:21:39Димитър Йорданов Тодоров
Dimitar Yordanov Todorov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Мартина Миленова Стойнова
2016-06-10 15:21:39Мартина Миленова Стойнова
Martina Milenova Stoynova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2013-06-12 14:50:22Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-12 14:50:22Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-12 14:50:22Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Явор Ивайлов Баляков
2013-06-12 14:50:22Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Дипом ЕООД
2013-06-04 09:19:01Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
SubjectOfActivity
МАРКЕТИНГ НA ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОДУКЦИЯТА ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НA ПЛОДОВЕТЕ И ЗEЛEНЧУЦИ; СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НA ИНФОРМАЦИЯ ЗA ПPOИЗВEЖДAНAТA И PEAЛИЗИPAНA ПРОДУКЦИЯ OТ ТEXНИТE ЧЛEНOВE, OТНOCНO ПЛOЩИ, COPТOВ CЪCТAВ, КЛACOВE НA КAЧECТВO, КOЛИЧECТВO, ДOБИВИ И ПPOДAЖБИ, ДОСТАВКИ ДО КУПУВАЧИ И ДРУГИ; ПЛАНИРАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО И ПЛОДОПРОИЗВОДСТВОТО НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРЕД ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО; КОНТРОЛ ВЪPXУ КAЧECТВOТO НA ПPOДУКЦИЯТA В CЪOТВEТCТВИE C OБЩИТE ЕВРОПЕЙСКИ ПPAВИЛA; ПОДПОМАГАНЕ КОНЦЕНТРИРАНЕТО НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ И НЕЙНАТА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ СЪБИPAНE НA ПPOИЗВЕДEНAТA OТ ЧЛEНOВEТE ИМ ПPOДУКЦИЯ И НEЙНОТО ПPEДЛAГAНE И PEAЛИЗИPAНE НA ПAЗAPA; СЪБИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЯЛАТА ИЛИ ЧАСТ НО НE ПO-МAЛКO OТ 55% (ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ ПРОЦЕНТА) OТ ПРОИЗВЕДЕНАТА ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН ПРОДУКЦИЯ ПО ВИДОВЕ; НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦЕНИ; ОCИГУPЯВAНE И CЪДEЙCТВИE ЗA OCИГУPЯВAНE НA ТEXНИЧECКИ CPEДCТВA ЗA CЪXPAНEНИE, OПAКOВAНE И ТЪPГOВИЯ НA ПPOИЗВEДEНAТA OТ ЧЛEНOВEТE ИМ ПPOДУКЦИЯ, ВКЛЮЧИТEЛНO И ПOДГOТOВКA ЗA ПPOДAЖБA И ДOCТAВКA ДO КУПУВAЧИ НA EДPO; НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО СПЕЦИАЛНО НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАПАЗВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПОЧВИТЕ И ЛАНДШАФТА, КАКТО И ЗАЩИТА И УВЕЛИЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ; СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ; СИСТЕМНО ИНФОРМИРАНЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ С ВСИЧКИ ВАЛИДНИ СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; КOНCУЛТAЦИИ НA ЧЛEНOВEТE OТНOCНO ПPOИЗВOДCТВOТO НA ВИCOКOКAЧECТВEНИ ПPOДУКТИ ЧPEЗ CЪВМECТНA PAБOТA CЪC CПEЦИAЛИЗИPAНИ ИНCТИТУЦИИ, КАКТО И ВCЯКA ДPУГA ДEЙНOCТ, НEЗAБPAНEНA OТ БЪЛГAPCКOТO ЗAКOНOДAТEЛCТВO; ИЗУЧАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ОПИТА НА СРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И МAРКЕТИНГА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ПРОГРАМА НА ДРУЖЕСТВОТО; НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ НА КУЛТИВИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СЪХРАНЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ, ПОЧВИТЕ И ЛАНДШАФТА, КАКТО И ОПАЗВАНЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
2013-06-04 09:19:01Петър Йорданов Петров
Petar Yordanov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Дипом ЕООД
2013-06-04 09:19:01Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Петър Йорданов Петров
2013-06-04 09:19:01Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: Даниел Петров Петров
2013-06-04 09:19:01Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2013-06-04 09:19:01Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Миглена Петрова Петрова
2013-06-04 09:19:01Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2011-08-03 11:55:54АЛЛ БРАНДС
ALL BRANDS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-08-03 11:55:54АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. НИКОЛАЕВСКА 101 1
2011-08-03 11:55:54ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-03 11:55:54ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-03 11:55:54ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-03 11:55:54ЯВОР ИВАЙЛОВ БАЛЯКОВ
YAVOR IVAYLOV BALYAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
2011-08-03 11:55:54ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2011-08-03 11:55:54ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ЯВОР ИВАЙЛОВ БАЛЯКОВ
2011-08-03 11:55:54ЯВОР ИВАЙЛОВ БАЛЯКОВ
YAVOR IVAYLOV BALYAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-29 18:36:05АЛЛ БРАНДС
ALL BRANDS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-29 18:36:05АЛЛ БРАНДС ЕООД
ALL BRANDS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Мермер камък 17 3
2010-10-29 18:36:05МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-29 18:36:05МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-29 18:36:05МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
MIHAIL DYANKOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2010-10-29 18:36:05МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
2010-10-29 18:36:05АЛЛ БРАНДС ЕООД
ALL BRANDS EOOD
SubjectOfActivity
Електронна търговия, изработване и поддръжка на програмни продукти, информационни системи, уеб-дизайн, вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно с хранителни, промишлени и непромишлени стоки, с нови и употребявани автомобили и резервни части за тях, цигари и алкохол - след снабдяване с лиценз, производство и търговия с текстилни и трикотажни облекла, оказионна, комисионна и консигнационна дейност, вътрешен и международен туризъм - след лиценз, производство, преработка и реализация на едро и дребно на селскостопанска и животинска продукция, откриване на заведения за обществено хранене, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги, разкриване на бензиностанции и газстанции - след лиценз, търговия с горива и петролни продукти - след лиценз, превоз на пътници и товари в страната и чужбина с всички видове транспорт – лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен - след издавен на лиценз, превод от български език на чужд език и от чужд език на български език, и легализация на официални и частни документи - след получаване на лиценз, откриване и експлоатация на козметични центрове, предоставяне на услуги за красота, мода, козметика, маникюр, ноктопластика, фитнес, сауна, солариум и масаж, организиране на курсове за фризьорство и козметика, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и по-специално с козметични продукти и техника, изготвяне и проектиране на рекламни материали, консултантски услуги, производство и търговия с пчелни продукти, разкриване на дрогерии - при спазване изискванията на закона, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
2008-10-20 11:41:46АЛЛ БРАНДС
ALL BRANDS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-10-20 11:41:46АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.Мермер камък 17 3
2008-10-20 11:41:46АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
SubjectOfActivity
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ; ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ; УЕБ ДИЗАЙН, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, С НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ /СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ/, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛНИ И ТРИКОТАЖНИ ОБЛЕКЛА, ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОТКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, РАЗКРИВАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ – ЛЕКОТОВАРЕН, ТОВАРЕН, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН, МОРСКИ И ВЪЗДУШЕН /СЛЕД ИЗДАВЕН НА ЛИЦЕНЗ/, ПРЕВОД /ОТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖД ЕЗИК И ОТ ЧУЖД ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ОФИЦИАЛНИ И ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОЗМЕТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА КРАСОТА, МОДА, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА, ФИТНЕС, САУНА, СОЛАРИУМ И МАСАЖ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ И ПО-СПЕЦИАЛНО С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНИКА, ИЗГОТВЯНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, РАЗКРИВАНЕ НА ДРОГЕРИИ /ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА/, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-10-20 11:41:46МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
Manager
2008-10-20 11:41:46МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
MIHAIL DYANKOV DIMITROV
Manager
2008-10-20 11:41:46МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
Partner
2008-10-20 11:41:46МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
MIHAIL DYANKOV DIMITROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АЛЛ БРАНДС ALL BRANDS (ЕИК: 200430534)
Check other registries about the company АЛЛ БРАНДС ALL BRANDS (ID: 200430534)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: