ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ HIDROSTROY - BETONI
ЕИК/ID: 200242475

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ (ЕИК: 200242475)
Events with persons connected to the company HIDROSTROY - BETONI (ID: 200242475)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200242475)
Към 2019-06-20 21:42:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-20 21:42:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-28 14:13:51ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ЕООД
VILA MARE - VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Илинден 56 А
2017-03-28 14:13:51ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ЕООД
VILA MARE - VARNA EOOD
SubjectOfActivity
Строеж, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска дейност; вътрешен и международен туризъм; експлоатация на заведения за обществено хранене; питейни заведения, спортни и атракционни обекти и съоръжения; търговско представителство и посредничество, комисионерство, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.
2017-03-28 14:13:51„ВИЛА МАРЕ ИНВЕСТМЪНТ”
„VILA MARE INVESTMANT”
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-28 14:13:51МАВЕЛИ
MAVELI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: „ВИЛА МАРЕ ИНВЕСТМЪНТ”
2017-03-28 14:13:51„ВИЛА МАРЕ ИНВЕСТМЪНТ”
„VILA MARE INVESTMANT”
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МАВЕЛИ
2016-12-12 17:18:24Ирина Красимирова Ахлквист-Докова
Irina Krasimirova Ahlkvist-Dokova
БЪЛГАРИЯManager
2016-11-03 17:22:12ВИЛА МАРЕ - ВАРНА
VILA MARE - VARNA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-11-03 17:22:12МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-11-03 17:22:12Антон Юлиянов Антонов
Anton YUliyanov Antonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: МАВЕЛИ АД
2016-11-03 17:22:12МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: Антон Юлиянов Антонов
2015-01-12 16:19:21ВИЛА МАРЕ - ВАРНА
VILA MARE - VARNA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-01-12 16:19:21ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ООД
VILA MARE - VARNA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Св. Константин и Елена 66 5
2015-01-12 16:19:21МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА
MAYA VESKOVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-12 16:19:21АНТОН ЮЛИЯНОВ АНТОНОВ
ANTON YULIYANOV ANTONOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-12 16:19:21Мавели АД
Maveli AD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-12 16:19:21Антон Юлиянов Антонов
Anton YUliyanov Antonov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-12 16:19:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
SoleCapitalOwner
2015-01-12 16:19:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3300 Sell to: Мавели АД
2015-01-12 16:19:21Мавели АД
Maveli AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3300 Buy from: ХИДРОСТРОЙ АД
2015-01-12 16:19:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: Антон Юлиянов Антонов
2015-01-12 16:19:21ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ООД
VILA MARE - VARNA OOD
SubjectOfActivity
РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ; ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, МАШИНИ И ДРУГА ТЕХНИКА; МАРКЕТИНГ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ДОМАКИНСКА, БИТОВА И ПРОМИШЛЕНА ТЕХНИКА; ПРОДАЖБА НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ; ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, АВТОМОБИЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД НА ЕДРО И ДРЕБНО; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ, ТАМ КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО ПО НОРМАТИВЕН АКТ.
2015-01-12 16:19:21Антон Юлиянов Антонов
Anton YUliyanov Antonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: ХИДРОСТРОЙ АД
2008-07-31 14:47:24ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ ЕООД
HIDROSTROY - BETONI EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ, ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СЪОРАЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ, ТЪРГОВИЯ С БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, УСКОРИТЕЛИ, ПОДОБРИТЕЛИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СЪСТАВКИ ЗА СПЕЦИАЛНИ БЕТОНИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ПОЛЗА НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕТОНИ, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ И ИНЖИНЕРИНГОВАТА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ
HIDROSTROY - BETONI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ ЕООД
HIDROSTROY - BETONI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АНДРЕЙ САХАРОВ 1
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ ЕООД
HIDROSTROY - BETONI EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗОВДСТВО НА БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ, ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СЪОРАЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗОВДСТВОТО ИМ, ТЪРГОВИЯ С БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, УСКОРИТЕЛИ, ПОДОБРИТЕЛИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СЪСТАВКИ ЗА СПЕЦИАЛНИ БЕТОНИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ПОЛЗА НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВДСТВОТО НА БЕТОНИ, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ И ИНЖИНЕРИНГОВАТА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2008-06-16 16:07:33ИЛИЯН МИХАЙЛОВ ВЕЛИКОВ
ILIYAN MIHAYLOV VELIKOV
Manager
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ HIDROSTROY - BETONI (ЕИК: 200242475)
Check other registries about the company ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ HIDROSTROY - BETONI (ID: 200242475)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: