СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ SIRMA GRUP HOLDING
ЕИК/ID: 200101236

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ (ЕИК: 200101236)
Events with persons connected to the company SIRMA GRUP HOLDING (ID: 200101236)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200101236)
Към 2019-06-18 16:44:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-18 16:44:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициент на 1 проект(а) за европейски фондове за 586 557,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-04 16:11:44Петър Борисов Статев
Petar Borisov Statev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-04 16:11:44Саша Константинова Безуханова
Sasha Konstantinova Bezuhanova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-04 16:11:44Йордан Стоянов Недев
Yordan Stoyanov Nedev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-10-07 22:04:58СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
SIRMA GRUP HOLDING
TransformingCompany
2014-10-07 22:04:58Ес Джи Инвестмънт
Es Dzhi Investmant
Successor703
2014-08-05 11:59:09Атанас Костадинов Киряков
Atanas Kostadinov Kiryakov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Георги Първанов Маринов
Georgi Parvanov Marinov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Цветан Борисов Алексиев
TSvetan Borisov Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Цветомир Ангелов Досков
TSvetomir Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Чавдар Велизаров Димитров
CHavdar Velizarov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-14 11:46:27Асен Крумов Нелчинов
Asen Krumov Nelchinov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-11-12 10:53:24Цветомир Ангелов Досков
TSvetomir Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-06-28 10:54:02Огнян Пламенов Чернокожев
Ognyan Plamenov CHernokozhev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-06-28 10:54:02СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРОДОБИВАНЕ, УПАРВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СОБСТВЕНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-06-28 15:38:31ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-28 15:38:31ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА
BORYANA GEORGIEVA STOIMENOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОНЯРОВ
PETAR NIKOLAEV KONYAROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31РОСЕН ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ROSEN VASILEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ
MOMCHIL NIKOLOV ZAREV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-09 11:28:56ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
VLADIMIR IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
YANA GEORGIEVA PARVANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ
MOMCHIL NIKOLOV ZAREV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ
MOMCHIL NIKOLOV ZAREV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
YANA GEORGIEVA PARVANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
VLADIMIR IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-03-20 11:35:57СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
SIRMA GRUP HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2009-03-20 11:35:57СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРОДОБИВАНЕ, УПАРВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СОБСТВЕНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-03-20 11:35:57ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-03-20 15:09:24СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 135
2008-03-20 15:09:24СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ,РАЗРАБОТВАНЕ,МАРКЕТИНГ,ПРОДАЖБА,ВНЕДРЯВАНЕ,ОБУЧЕНИЕ И СЪПРОВОЖДАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ,ВЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ,КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В СВЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-03-20 15:09:24ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
Representative
2008-03-20 15:09:24ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
Director
2008-03-20 15:09:24ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
Director
2008-03-20 15:09:24КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
Director
2008-03-20 15:09:24ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
Director
2008-03-20 15:09:24АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
Director
2008-03-20 15:09:24ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
Director
2008-03-20 15:09:24ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ SIRMA GRUP HOLDING (ЕИК: 200101236)
Check other registries about the company СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ SIRMA GRUP HOLDING (ID: 200101236)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: