ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ZARNENI HRANI BALGARIYA
ЕИК/ID: 175410085

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175410085)
Events with persons connected to the company ZARNENI HRANI BALGARIYA (ID: 175410085)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175410085)
Към 2019-09-21 19:29:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-21 19:29:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-17 16:52:10Миролюб Панчев Иванов
Mirolyub Panchev Ivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Александър Димитров Керезов
Aleksandar Dimitrov Kerezov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 16:37:41Любомир Тодоров Чакъров
Lyubomir Todorov CHakarov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 16:37:41Йордан Стефанов Йорданов
Yordan Stefanov Yordanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Александър Димитров Керезов
Aleksandar Dimitrov Kerezov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Никола Пеев Мишев
Nikola Peev Mishev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Любомир Тодоров Чакъров
Lyubomir Todorov CHakarov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-12-04 13:14:40ХИМИМПОРТ ГРУП
HIMIMPORT GRUP
TransformingCompany
2012-12-04 13:14:40ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ
ZARNENI HRANI BALGARIYA
Successor703
2012-08-30 16:28:24ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ НА ТЯХ ДЕРИВАТИ; ВНОС И ИЗНОС; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ТРАНСПОРТНИ, СЕРВИЗНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СЪХРАНЕНИЕ НА ВЛОЖЕНО ЗЪРНО И ИЗДАВАНЕ НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА; ФЛУМИГАЦИЯ НА СКЛАДОВЕ, МЕЛНИЦИ, ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ; ОБГАЗЯВАНЕ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, МЕЛНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ДРУГИ; СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ; ПРОИЗВОДСТВО НА БРАШНА, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ЗАГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ; СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; ИЗКУПУВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ; ПРЕРАБОТКА, ДОБИВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ХРАНИТЕЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАСЛА, ШРОТОВЕ И КЮСПЕТА; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ; ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА.
2010-01-11 12:16:52МАРИН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
MARIN BLAGOEV MARINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-11 12:16:52МАРИН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
MARIN BLAGOEV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-09-24 16:16:08СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
SEVERINA STEFANOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-10-30 12:18:23ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ
GEORGI KOSEV KOSTOV
Representative
2008-10-30 12:18:23РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
Representative
2008-10-29 16:56:13ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-10-29 16:56:13РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗНОВА
RAYNA DIMITROVA KUZNOVA
Representative
2008-09-25 11:50:51ЦКБ ГРУП
TSKB GRUP
Supervisor
2008-07-07 16:24:24МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
Representative
2008-07-07 16:24:24МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ
ZARNENI HRANI BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-11 10:01:57ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-02-11 10:01:57ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ И ПPOИЗBOДHИ HA TЯX ДEPИBATИ; BHOC И ИЗHOC; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ; CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, TPAHCПOPTHИ, CEPBИЗHИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ, OБЗABEЖДAHE И PEMOHT HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ; CЬXPAHEHИE HA BЛOЖEHO ЗЬPHO И ИЗДABAHE HA CKЛAДOBИ ЗAПИCИ; TЬPГOBИЯ CЬC CKЛAДOBИ ЗAПИCИ; BЬTPEШHO И BЬHШHOTЬPГOBCKИ CДEЛKИ C ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA; ФЛУMИГAЦИЯ HA CKЛAДOBE, MEЛHИЦИ, ПЛABATEЛHИ CЬДOBE; OБГAЗЯBAHE HA CKЛAДOBИ ПOMEЩEHИЯ, MEЛHИЦИ, ПPOИЗBOДCTBEHИ ПOMEЩEHИЯ И ДPУГИ; CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ И CKЛAДOBИ CДEЛKИ C ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAШИTA И TEXHИ ПPOИЗBOДHИ; ПPOИЗBOДCTBO HA БPAШHA, ИЗKУПУBAHE, CЬXPAHEHИE, ЗAГOTOBKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ЗЬPHEHИ XPAHИ; CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗKУПУBAHE И CЬXPAHEHИE HA MACЛOДAЙHИ CУPOBИHИ; ПPEPAБOTKA, ДOБИBAHE HA PACTИTEЛHИ, XPAHИTEЛHИ И TEXHИЧECKИ MACЛA, ШPOTOBE И KЮCПETA; KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, ЗA KOЯTO HЯMA ИЗPИЧHA ЗAKOHOBA ЗAБPAHA.
2008-02-11 10:01:57ЧАВДАР ВЕСЕЛИНОВ ТРИФОНОВ
CHAVDAR VESELINOV TRIFONOV
Representative
2008-02-11 10:01:57ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ
GEORGI KOSEV KOSTOV
Representative
2008-02-11 10:01:57РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЧАВДАР ВЕСЕЛИНОВ ТРИФОНОВ
CHAVDAR VESELINOV TRIFONOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
LYUBOMIR TODOROV CHAKAROV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ
GEORGI KOSEV KOSTOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ
HRISTO ALEKSANDROV CHIRAKOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TSKB GRUP ASETS MENIDZHMANT EAD
Supervisor
2008-02-11 10:01:57ХИМИМПОРТ АД
HIMIMPORT AD
Supervisor
2008-02-11 10:01:57ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД
FINANS KONSULTING EAD
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ZARNENI HRANI BALGARIYA (ЕИК: 175410085)
Check other registries about the company ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ZARNENI HRANI BALGARIYA (ID: 175410085)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: