АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ALFA PROPARTI MENIDZHMANT
ЕИК/ID: 175338013

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175338013)
Events with persons connected to the company ALFA PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175338013)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175338013)
Към 2019-08-25 15:15:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-08-25 15:15:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-14 13:07:02ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 14
2016-11-14 13:07:02ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Освободител 14
2016-04-25 16:46:32Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-04-25 16:46:32Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-21 11:14:26ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ШЕЙНОВО 7
2014-08-21 11:14:26ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
ПPEДOCTABЯHE HA KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C ПOЛЗBAHETO, УПPABЛEHИETO, ПOДДPЪЖKATA И TEXHИЧECKOTO OБCЛУЖBAHE HA ПPOMИШЛEHИ, OБЩECTBEHИ И ЖИЛИЩHИ CГPAДИ ИЛИ KOMПЛEKCИ OT TAKИBA, OCИГУPЯBAHE HA KOHCУЛTAЦИИ ПPИ ПPOEKTИPAHETO, ПPEKOHФИГУPAЦИЯTA C ЦEЛ OПTИMИЗИPAHE ИЛИ CEPTИФИЦИPAHE ПOЛЗBAHETO И EKCПЛOATAЦИЯTA HA TEXHИЧECKИ CЪOPЪЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ, OБCЛУЖBAЩИ HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OЦEHKA, PAЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA CИCTEMИ И ПPOЦEДУPИ ЗA УПPABЛEHИE HA CГPAДHИЯ ФOHД, MAPKETИHГ, KOHCУЛTAHTCKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, KAKTO И BCЯKA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ, ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA ПPEДBAPИTEЛHO PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗИЯ/ OT ДЬPЖABEH OPГAH, A AKO TAKOBA E HEOБXOДИMO- CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA CЬOTBETHИЯ ЛИЦEHЗ.
2014-04-04 13:30:55ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2013-09-03 15:25:51ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2013-09-03 15:25:51ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2011-08-10 16:14:28Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-21 16:19:41ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2010-11-04 14:33:25АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-22 17:14:57АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ВАЗОВ 30
2009-05-20 18:54:56МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-20 18:54:56ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-20 18:54:56ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-20 18:54:56РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2009-05-20 18:54:56МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ КАРАУЛАНОВ
LYUDMIL NIKOLAEV KARAULANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-03 16:48:37АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОС 4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1, сграда №5 А
2008-11-03 16:48:37ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Representative
2008-11-03 16:48:37ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
Representative
2008-11-03 16:48:37МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
Representative
2008-11-03 16:48:37МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
Director
2008-11-03 16:48:37ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
Director
2008-06-06 11:59:37АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОС 4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1, сграда №5 А
2008-02-19 09:27:10АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-19 09:27:10АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7
2008-02-19 09:27:10АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
SubjectOfActivity
ПPEДOCTABЯHE HA KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C ПOЛЗBAHETO, УПPABЛEHИETO, ПOДДPЬЖKATA И TEXHИЧECKOTO OБCЛУЖBAHE HA ПPOMИШЛEHИ, OБЩECTBEHИ И ЖИЛИЩHИ CГPAДИ ИЛИ KOMПЛEKCИ OT TAKИBA, OCИГУPЯBAHE HA KOHCУЛTAЦИИ ПPИ ПPOEKTИPAHETO, ПPEKOHФИГУPAЦИЯTA C ЦEЛ OПTИMИЗИPAHE ИЛИ CEPTИФИЦИPAHE ПOЛЗBAHETO И EKCПЛOATAЦИЯTA HA TEXHИЧECKИ CЬOPЬЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ, OБCЛУЖBAЩИ HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OЦEHKA, PAЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA CИCTEMИ И ПPOЦEДУPИ ЗA УПPABЛEHИE HA CГPAДHИЯ ФOHД, MAPKETИHГ, KOHCУЛTAHTCKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ, ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA ПPEДBAPИTEЛHO PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗИЯ/ OT ДЬPЖABEH OPГAH, A AKO TAKOBA E HEOБXOДИMO- CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA CЬOTBETHИЯ ЛИЦEHЗ.
2008-02-19 09:27:10ТОШО ЙОРДАНОВ КИРОВ
TOSHO YORDANOV KIROV
Representative
2008-02-19 09:27:10ТОШО ЙОРДАНОВ КИРОВ
TOSHO YORDANOV KIROV
Director
2008-02-19 09:27:10ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Director
2008-02-19 09:27:10ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ELITSA BOZHIDAROVA PANAYOTOVA
Director
2008-02-19 09:27:10АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ALFA PROPARTI MENIDZHMANT (ЕИК: 175338013)
Check other registries about the company АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ALFA PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175338013)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: