ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ INVEST FOND MENIDZHMANT
ЕИК/ID: 175256096

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175256096)
Events with persons connected to the company INVEST FOND MENIDZHMANT (ID: 175256096)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175256096)
Към 2019-07-17 18:50:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-17 18:50:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-27 13:09:14ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Добруджа 6
2014-05-09 14:27:58Виктория Светославова Траянова
Viktoriya Svetoslavova Trayanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-09 14:27:58Виктор Димитров Токушев
Viktor Dimitrov Tokushev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-09 14:27:58Виктория Светославова Траянова
Viktoriya Svetoslavova Trayanova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-14 17:47:37ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги; г) управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; д) инвестиционни консултации относно финансови инструменти; е)съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
2012-11-06 13:08:19ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Добруджа 6
2012-10-16 11:25:20ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Добруджа 6
2012-10-16 11:25:20ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; в) маркетингови услуги.
2012-09-18 19:11:14Николай Викторович Майстер
Nikolay Viktorovich Mayster
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-09-18 19:11:14Мирослав Петров Севлиевски
Miroslav Petrov Sevlievski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-09-18 19:11:14Мирослав Петров Севлиевски
Miroslav Petrov Sevlievski
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-18 19:11:14Николай Викторович Майстер
Nikolay Viktorovich Mayster
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-18 19:11:14Анатолий Георгиев Георгиев
Anatoliy Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-25 11:39:59НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР
NIKOLAY VIKTOROVICH MAYSTER
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-25 11:39:59МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
MIROSLAV PETROV SEVLIEVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-25 11:39:59АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ANATOLIY GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-25 11:39:59НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР
NIKOLAY VIKTOROVICH MAYSTER
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-01-15 13:58:37АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ
ATANAS TSVETANOV KANCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-11-12 12:32:22ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БЪЛГАРИЯ 83А
2009-07-23 13:06:31ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БЪЛГАРИЯ 83А
2009-07-23 13:06:31ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-23 13:06:31ДИАНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА
DIANA ZHIVKOVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-04-10 11:05:44ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т.26 ОТ ДР НА ЗППЦК И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ,ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ. УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ И НАРЕЖДАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ИЛИ СДЕЛКИ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН РЕГУЛИРАН ПАЗАР, КАКТО И СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА ПО ЧЛ.195, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗППЦК, КОГАТО ЗАПИСВАНЕТО, СЪОТВЕТНО СДЕЛКИТЕ С ЦЕННИТЕ КНИЖА, МОЖЕ ДА СТАВА ОТ УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО. ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИМЕТО НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ЗА СМЕТКА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД. оСВЕН СЛУЧАИТЕ НА АЛ.1,2 И 3 ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СДЕЛКИТЕ ПО ЧЛ.5, АЛ.2, Т.2 ЖТ ЗПФИ. ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ДРУЖИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО АЛ.1.
2008-02-29 15:41:16ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ
INVEST FOND MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-29 15:41:16ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БЪЛГАРИЯ 83А
2008-02-29 15:41:16ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
УПPABЛEHИE HA ДEЙHOCTTA HA KOЛEKTИBHИ ИHBECTИЦИOHHИ CXEMИ ПO CMИCЬЛA HA ПAPAГPAФ 1, T.26 ДP HA ЗППЦK И HA ИHBECTИЦИOHHИ ДPУЖECTBA OT ЗATBOPEH TИП, BKЛЮЧИTEЛHO УПPABЛEHИE HA ИHBECTИЦИИTE; AДMИHИCTPИPAHE HA ДЯЛOBETE ИЛИ AKЦИИTE, BKЛЮЧИTEЛHO И ПPABHИ И CЧETOBOДHИ УCЛУГИ BЬB BPЬЗKA C УПPABЛEHИE HA AKTИBИTE И ИЗЧИCЛЯBAHE ЦEHATA HA ДЯЛOBETE ИЛИ AKЦИИTE, KOHTPOЛ ЗA CПAЗBAHE HA ЗAKOHOBИTE ИЗИCKBAHИЯ, BOДEHE HA KHИГATA HA ПPИTEЖATEЛИTE HA ДЯЛOBE ИЛИ AKЦИOHEPИTE, PAЗПPEДEЛEHИE HA ДИBИДEHTИ И ДPУГИ ПЛAЩAHИЯ, ИЗДABAHE, ПPOДAЖБA И OБPATHO ИЗKУПУBAHE HA ДЯЛOBE ИЛИ AKЦИИ, ИЗПЬЛHEHИE HA ДOГOBOPИ, BOДEHE HA OTЧETHOCT, MAPKETИHГOBИ УCЛУГИ. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ПPEДOCTABЯ И CЛEДHИTE ДOПЬЛHИTEЛHИ УCЛУГИ: УПPABЛEHИE, B CЬOTBETCTBИE CЬC CKЛЮЧEH C KЛИEHTA ДOГOBOP, HA ИHДИBИДУAЛEH ПOPTФEЙЛ, BKЛЮЧИTEЛHO TAKЬB HA ИHCTИTУЦИOHAЛEH ИHBECTИTOP, BKЛЮЧBAЩ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ПO COБCTBEHA ПPEЦEHKA, БEЗ CПEЦИAЛHИ HAPEЖДAHИЯ HA KЛИEHTA; ПPEДOCTABЯHE HA ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ.
2008-02-29 15:41:16ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
Representative
2008-02-29 15:41:16КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА
KREMENA GEORGIEVA MONEVA
Representative
2008-02-29 15:41:16ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
BoardManager2
2008-02-29 15:41:16КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА
KREMENA GEORGIEVA MONEVA
BoardManager2
2008-02-29 15:41:16МАРГАРИТА ЛОЗАНОВА АТАНАСОВА
MARGARITA LOZANOVA ATANASOVA
BoardManager2
2008-02-29 15:41:16ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
Supervisor
2008-02-29 15:41:16ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA
Supervisor
2008-02-29 15:41:16ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR MARINOV DIMITROV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ INVEST FOND MENIDZHMANT (ЕИК: 175256096)
Check other registries about the company ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ INVEST FOND MENIDZHMANT (ID: 175256096)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: