НАЧАЛА 2007 NACHALA 2007
ЕИК/ID: 175240448

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията НАЧАЛА 2007 (ЕИК: 175240448)
Events with persons connected to the company NACHALA 2007 (ID: 175240448)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175240448)
Към 2019-06-24 13:38:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-24 13:38:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-15 13:43:15НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване участия в кредитни или финансови институции, организиране на образователни курсове, програми, семинари и консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите; събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество; създаване, отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др.; отдаване под наем на имущество; продажба на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2016-06-15 13:28:34НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма); финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване участия в кредитни или финансови институции, организиране на образователни курсове, програми, семинари и консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите; събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество; създаване, отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др.; отдаване под наем на имущество; продажба на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2014-12-05 14:29:18НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма); финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване участия в кредитни или финансови институции.
2014-07-04 16:40:32НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма); финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване участия в кредитни или финансови институции; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти.
2011-12-14 16:05:20ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-05 12:28:14ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-23 14:38:19НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Кокиче 11
2009-09-30 14:04:46НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; финансов лизинг; факторинг; гаранционни сделки; придобиване участия в кредитни или финансови институции; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти; организиране на образователни курсове, програми, семинари и консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите; събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество; създаване отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др.; отдаване под наем на имущество; продажба на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2009-08-04 13:46:52ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Director
2009-08-04 13:46:52ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
Director
2009-08-04 13:46:52НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯРМОВ
NIKOLAY GEORGIEV YARMOV
Director
2009-07-21 11:55:32Кооперация КООПЕРАЦИЯ НАЧАЛА
Kooperatsiya KOOPERATSIYA NACHALA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-10-14 16:56:35НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. КОКИЧЕ 11
2008-10-08 16:07:37ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Representative
2008-10-08 16:07:37ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Director
2008-10-08 16:07:37НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯРМОВ
NIKOLAY GEORGIEV YARMOV
Director
2008-10-08 16:07:37ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
Director
2008-03-06 15:59:24НАЧАЛА 2007
NACHALA 2007
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-06 15:59:24НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.КОКИЧЕ 11
2008-03-06 15:59:24НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти, организиране на образователни курсове, програми, семинари, консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите, събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество, създаване отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др., възмездно финансово подпомагане на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации, със собствени средства, микрофинансиране, инвестиционно и финансово посредничество, отдаване под наем на имущество, продажба на стоки и услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
2008-03-06 15:59:24ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВОЙНОВ
PETAR ANGELOV VOYNOV
Representative
2008-03-06 15:59:24ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Director
2008-03-06 15:59:24ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВОЙНОВ
PETAR ANGELOV VOYNOV
Director
2008-03-06 15:59:24НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯРМОВ
NIKOLAY GEORGIEV YARMOV
Director
2008-03-06 15:59:24ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
Director
2008-03-06 15:59:24Кооперация КООПЕРАЦИЯ НАЧАЛА
Kooperatsiya KOOPERATSIYA NACHALA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НАЧАЛА 2007 NACHALA 2007 (ЕИК: 175240448)
Check other registries about the company НАЧАЛА 2007 NACHALA 2007 (ID: 175240448)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: