БУЛГАРТРАНСГАЗ BULGARTRANSGAZ
ЕИК/ID: 175203478

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БУЛГАРТРАНСГАЗ (ЕИК: 175203478)
Events with persons connected to the company BULGARTRANSGAZ (ID: 175203478)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175203478)
Към 2019-07-22 14:02:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-22 14:02:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициент на 1 проект(а) за европейски фондове за 178 533,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-23 14:58:55ВЛАДИМИР АСЕНОВ МАЛИНОВ
VLADIMIR ASENOV MALINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-23 14:58:55Владимир Асенов Малинов
Vladimir Asenov Malinov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-06-20 15:15:12Таня Трендафилова Захариева
Tanya Trendafilova Zaharieva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-06-20 15:15:12Делян Валентинов Димитров
Delyan Valentinov Dimitrov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-06-20 15:15:12Георги Кирилов Гегов
Georgi Kirilov Gegov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-05-09 17:56:49Венцислав Цветков Цветанов
Ventsislav TSvetkov TSvetanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-30 16:12:47Георги Кирилов Гегов
Georgi Kirilov Gegov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-30 16:12:47Георги Кирилов Гегов
Georgi Kirilov Gegov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-30 16:12:47Делян Валентинов Димитров
Delyan Valentinov Dimitrov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-30 16:12:47Таня Трендафилова Захариева
Tanya Trendafilova Zaharieva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-10 19:10:51Владимир Вълчев Митрушев
Vladimir Valchev Mitrushev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-10 19:10:51Кирил Георгиев Георгиев
Kiril Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-10 19:10:51Илия Петров Иванов
Iliya Petrov Ivanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-11-13 16:51:20АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ANTONIYA GEORGIEVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-02 18:37:25БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН -2 бул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2013-10-02 18:37:25Красимир Георгиев Витанов
Krasimir Georgiev Vitanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-10-02 18:37:25Йовка Василева Дойчевска
Yovka Vasileva Doychevska
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-22 18:28:27БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН -2 ул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2013-03-22 18:28:27БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
SubjectOfActivity
Съхранение и пренос на природен газ; поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи; поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземни газови хранилища; разработване на програми и дейности за съответствие на дейностите по пренос и съхранение на природен газ с изискванията на европейското енергийно законодателство; разработване на ценова политика за достъп до и пренос по газопреносни мрежи, съхранение на природен газ и присъединяване към газопреносни мрежи; администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ в съответствие с изискванията на действащото законодателство; инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност; внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството; централизирано оперативно управление, координиране и контрол върху режима на работата на газопреносните мрежи.
2013-03-22 18:28:27ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ
EVGENI ZHECHEV POPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-22 18:28:27ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕГОВ
GEORGI KIRILOV GEGOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-22 18:28:27КИРИЛ РУМЕНОВ ТЕМЕЛКОВ
KIRIL RUMENOV TEMELKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-22 18:28:27ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА БЕЯЗОВА
DENITSA YORDANOVA BEYAZOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-22 18:28:27ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА ЯНЕВА
EMILIYA YOSIFOVA YANEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-22 18:28:27МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОНСТАНТИНОВА-ЗЛАТАНОВА
MARGARITA HRISTOVA KONSTANTINOVA-ZLATANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 12:10:57Кирил Руменов Темелков
Kiril Rumenov Temelkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-24 12:10:57Кирил Руменов Темелков
Kiril Rumenov Temelkov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-08 09:57:55ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-08 09:57:55ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ
EVGENI ZHECHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-08 09:57:55ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕГОВ
GEORGI KIRILOV GEGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-08 09:57:55ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-26 15:10:38ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-09-26 15:10:38ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ
IVAN KIRILOV DRENOVICHKI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-15 09:12:43НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРАТУНОВ
NIKOLAY IVANOV KRATUNOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-02-27 17:31:27АТАНАС СЪЙКОВ СЪЙКОВ
ATANAS SAYKOV SAYKOV
Director
2008-11-18 14:06:26БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
SubjectOfActivity
СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС И ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДЗЕМНО ГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ДЕЙНОСТ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ, ПРЕНОС И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АДМИНИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ОРГАНИЗИРАНЕ БАЛАНСИРАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ,ВНОС НА СТОКИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА.
2008-09-18 15:39:30БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
SoleCapitalOwner
2008-08-07 10:17:26ЕВГЕНИ ЖЕЧЕВ ПОПОВ
EVGENI ZHECHEV POPOV
Director
2008-06-20 10:57:08НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГАНЕВ
NIKOLAY ANGELOV GANEV
Director
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРТРАНСГАЗ
BULGARTRANSGAZ
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН -2 ул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD
SubjectOfActivity
СЪХРАНЕНИЕ,ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДЗЕМНО ГГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ,РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ДЕЙНОСТ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ,ПРЕНОС И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,АДМИНИСТРИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ,ВНОС НА СТОКИ,МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДЛУЖЕСТВОТО,ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА.
2008-06-06 16:58:59АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ANGEL GEORGIEV SEMERDZHIEV
Representative
2008-06-06 16:58:59АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ANGEL GEORGIEV SEMERDZHIEV
Director
2008-06-06 16:58:59ХРИСТО ДЖЕНЕВ КАЗАНДЖИЕВ
HRISTO DZHENEV KAZANDZHIEV
Director
2008-06-06 16:58:59ПЕНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
PENKO VASILEV DIMITROV
Director
2008-06-06 16:58:59МИЧО ДОЧЕВ РАЙКОВСКИ
MICHO DOCHEV RAYKOVSKI
Director
2008-06-06 16:58:59АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
ALEKSANDAR KOSTOV PETROV
Director
2008-06-06 16:58:59БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ ЕАД
BULGARGAZ-HOLDING EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛГАРТРАНСГАЗ BULGARTRANSGAZ (ЕИК: 175203478)
Check other registries about the company БУЛГАРТРАНСГАЗ BULGARTRANSGAZ (ID: 175203478)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: