ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR
ЕИК/ID: 175201304

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР (ЕИК: 175201304)
Events with persons connected to the company ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR (ID: 175201304)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175201304)
Към 2019-06-17 10:56:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-17 10:56:25 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 100 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е бенефициент на 3 проект(а) за европейски фондове за 712 241,93 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-08 12:15:47АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ
ANGELIN NIKOLAEV TSACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-08 12:15:47ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
PLAMEN VESELINOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-08 12:15:47АНТОН ПЕНКОВ СЛАВОВ
ANTON PENKOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-08 12:15:47АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ
ANGELIN NIKOLAEV TSACHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-03-28 15:13:45АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЖИВКОВ
ANDREY STEFANOV ZHIVKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-19 08:22:36ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул.Цар Борис III 201
2015-05-11 17:31:15ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ
PLAMEN GEORGIEV RADONOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-02-27 13:14:33КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
KOSTADIN VASILEV YAZOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-08 17:50:20ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-08 17:50:20МИЛКО СТОЯНОВ МИЛКОВ
MILKO STOYANOV MILKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-08 17:50:20ДИМИТЪР ГРУДЕВ ВЪЛЧАНОВ
DIMITAR GRUDEV VALCHANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-08 17:50:20ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Димитър Николов Гъндев
Dimitar Nikolov Gandev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Шишман Антонов Чаушев
SHishman Antonov CHaushev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Светлозар Стефанов Величков
Svetlozar Stefanov Velichkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Северин Стефанов Въртигов
Severin Stefanov Vartigov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-05-21 11:56:54Сава Драганов Савов
Sava Draganov Savov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-05-21 11:56:54Андрей Стефанов Живков
Andrey Stefanov ZHivkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-01-17 16:41:52ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
SubjectOfActivity
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОСТЪПА НА ТРЕТИ СТРАНИ НА НЕДИСКРИМИНАЦИОННА ОСНОВА МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МРЕЖАТА ИЛИ ГРУПИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА МРЕЖАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, СЪГЛАСУВАНОТО РАЗВИТИЕ И ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА С ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ, РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2014-01-17 16:41:52НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA
TransformingCompany
2014-01-17 16:41:52ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR
Successor703
2013-12-13 17:56:10Шишман Антонов Чаушев
SHishman Antonov CHaushev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-13 17:56:10Шишман Антонов Чаушев
SHishman Antonov CHaushev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-19 16:28:27Сава Драганов Савов
Sava Draganov Savov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-05 16:09:56Валентин Генов Колев
Valentin Genov Kolev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-05 16:09:56Северин Стефанов Въртигов
Severin Stefanov Vartigov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-05 16:09:56Валентин Генов Колев
Valentin Genov Kolev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-01 13:26:44Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44Камен Димитров Тодоров
Kamen Dimitrov Todorov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44Иван Георгиев Айолов
Ivan Georgiev Ayolov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-04-18 09:48:24Владимир Стефанов Инков
Vladimir Stefanov Inkov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-27 15:34:05ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 105
2010-02-15 14:45:35ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-15 14:45:35МИТЮ ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
MITYU HRISTOZOV HRISTOZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-15 14:45:35ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-15 14:45:35ДИАНА БОРИСЛАВОВА ЯНЕВА-РАШКОВА
DIANA BORISLAVOVA YANEVA-RASHKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-06 09:21:48ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-06 09:21:48ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 51
2008-06-06 09:21:48ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
SubjectOfActivity
ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И НАДЕЖДНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-06-06 09:21:48ИВАН ГЕОРГИЕВ АЙОЛОВ
IVAN GEORGIEV AYOLOV
Representative
2008-06-06 09:21:48ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
VALENTINA TSVETANOVA HRISTOVA
Director
2008-06-06 09:21:48ИВАН ГЕОРГИЕВ АЙОЛОВ
IVAN GEORGIEV AYOLOV
Director
2008-06-06 09:21:48МИТЮ ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
MITYU HRISTOZOV HRISTOZOV
Director
2008-06-06 09:21:48НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR (ЕИК: 175201304)
Check other registries about the company ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR (ID: 175201304)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: