ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ CHEZ ELEKTRO BALGARIYA
ЕИК/ID: 175133827

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175133827)
Events with persons connected to the company CHEZ ELEKTRO BALGARIYA (ID: 175133827)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175133827)
Към 2019-09-22 02:10:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-22 02:10:21 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 304 обществени поръчки за 77 795 458,85 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-04 14:51:12Томаш Пектор
Tomash Pektor
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2017-06-21 23:26:38Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-06-21 23:26:38Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-16 14:41:38Ярослав Бергер
YAroslav Berger
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-12-16 14:41:38Ярослав Бергер
YAroslav Berger
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2016-04-21 14:48:54Владимир Ржиха
Vladimir Rzhiha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-21 14:48:54Мартин Маречек
Martin Marechek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-21 14:48:54Ростислав Дижа
Rostislav Dizha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-01-14 14:14:25Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-01-14 14:14:25Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2015-07-01 17:10:57ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 159 БенчМарк Бизнес Център
2015-04-08 18:31:17Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-08 18:31:17Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-01 15:40:32Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-10-01 15:40:32Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-07-18 10:58:00Яна Каслова
YAna Kaslova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2014-07-18 10:58:00Барбора Кржижкова
Barbora Krzhizhkova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-02-13 10:46:15Георги Димитров Константинов
Georgi Dimitrov Konstantinov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-13 10:46:15Любомир Тодоров Чакъров
Lyubomir Todorov CHakarov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-13 10:46:15Александър Мацканич
Aleksandar Matskanich
СЛОВАКИЯSupervisor
2012-06-04 14:51:15БОЙКО ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
BOYKO VASILEV VALKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-12-02 12:44:55ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-07-27 13:49:05ЕВЖЕН КОЧЕНДА
EVZHEN KOCHENDA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2011-01-06 11:13:43ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-01-06 11:13:43ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-05-26 09:18:51Йорданка Иванова Фикирлийска
Yordanka Ivanova Fikirliyska
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-21 18:43:51Жанна Василева Пехливанова
ZHanna Vasileva Pehlivanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-21 18:43:51Жанна Василева Пехливанова
ZHanna Vasileva Pehlivanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-01-14 11:57:38ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
LIDIYA GEORGIEVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-14 11:57:38ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
LIDIYA GEORGIEVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-23 17:36:07Христо Стоянов Петров
Hristo Stoyanov Petrov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-12-23 17:36:07Димитър Златков Куюмджиев
Dimitar Zlatkov Kuyumdzhiev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-12-23 17:36:07Радослав Янков Янков
Radoslav YAnkov YAnkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-02 16:57:29КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
KREMENA STOYANOVA STOYANOVA
BoardManager2
2009-09-02 16:57:29РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ROZELINA DIMITROVA KOSTOVA
BoardManager2
2009-09-02 16:57:29ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
LIDIYA GEORGIEVA GEORGIEVA
BoardManager2
2009-09-02 16:57:29КАРЕЛ БРЕЗИНА
KAREL BREZINA
Supervisor
2009-09-02 16:57:29КАРЕЛ КЛУСАК
KAREL KLUSAK
Supervisor
2009-09-02 16:57:29ЛУЦИЕ БРАБЦОВА
LUTSIE BRABTSOVA
Supervisor
2009-09-02 16:57:29ДАВИД МАХАЧ
DAVID MAHACH
Supervisor
2009-09-02 16:57:29Иван Николов Гризанов
Ivan Nikolov Grizanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-02 16:57:29ЗЛАТИМИР СТОЯНОВ ОРСОВ
ZLATIMIR STOYANOV ORSOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-02 16:57:29АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
ANTON KONSTANTINOV KUTEV
Supervisor
2009-07-07 13:07:02Иван Николов Гризанов
Ivan Nikolov Grizanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-03-12 15:21:12ЗЛАТИМИР СТОЯНОВ ОРСОВ
ZLATIMIR STOYANOV ORSOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-02-17 18:26:49ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С. РАКОВСКИ 140
2009-02-17 18:26:49ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
LIDIYA GEORGIEVA GEORGIEVA
Representative
2009-02-17 18:26:49РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ROZELINA DIMITROVA KOSTOVA
Representative
2009-02-17 18:26:49ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
LIDIYA GEORGIEVA GEORGIEVA
BoardManager2
2009-02-17 18:26:49РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ROZELINA DIMITROVA KOSTOVA
BoardManager2
2008-12-01 09:45:55АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
ANTON KONSTANTINOV KUTEV
Supervisor
2008-12-01 09:45:55ДАВИД МАХАЧ
DAVID MAHACH
Supervisor
2008-08-05 14:25:48КАРЕЛ БРЕЗИНА
KAREL BREZINA
Supervisor
2008-04-23 13:00:44КАРЕЛ КЛУСАК
KAREL KLUSAK
Supervisor
2008-04-23 13:00:44СЕВДАЛИН ИВАНОВ МАВРОВ
SEVDALIN IVANOV MAVROV
Supervisor
2008-04-23 13:00:44ПЕТР ИВАНЕК
PETR IVANEK
Supervisor
2008-04-23 13:00:44ЛУЦИЕ БРАБЦОВА
LUTSIE BRABTSOVA
Supervisor
2008-04-23 13:00:44МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-24 13:59:25ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С. РАКОВСКИ 140
2008-01-24 13:59:25ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за Обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия. Всяка друга дейност незабранена от закона и/или от лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
2008-01-24 13:59:25РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
RADOSLAV PETROV DIMITROV
Representative
2008-01-24 13:59:25КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
KREMENA STOYANOVA STOYANOVA
Representative
2008-01-24 13:59:25РОТИСЛАВ ДИЖА
ROTISLAV DIZHA
Representative
2008-01-24 13:59:25КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
KREMENA STOYANOVA STOYANOVA
BoardManager2
2008-01-24 13:59:25РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
RADOSLAV PETROV DIMITROV
BoardManager2
2008-01-24 13:59:25РОТИСЛАВ ДИЖА
ROTISLAV DIZHA
BoardManager2
2008-01-24 13:59:25БОХУМИЛ МАЗАЧ
BOHUMIL MAZACH
Supervisor
2008-01-24 13:59:25МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25ЛУЦИЕ БРАБЦОВА
LUTSIE BRABTSOVA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25ЙОЗЕВ ШАРА
YOZEV SHARA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25СЛАВЕЙКО СВОБОДЕНОВ ХАДЖИМИТОВ
SLAVEYKO SVOBODENOV HADZHIMITOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ CHEZ ELEKTRO BALGARIYA (ЕИК: 175133827)
Check other registries about the company ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ CHEZ ELEKTRO BALGARIYA (ID: 175133827)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: