ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA
ЕИК/ID: 175092750

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА (ЕИК: 175092750)
Events with persons connected to the company DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA (ID: 175092750)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175092750)
Към 2019-09-19 07:04:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-19 07:04:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-18 10:17:32АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА ЕАД
ADZHIBADEM SITI KLINIK DIAGNOSTICHNO - KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA EAD
SubjectOfActivity
Извършване на профилактика, диагностика, консултации, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, предписание на лекарства, превързочни материали, медицински пособия, лабораторни и други диагностични изследвания, определяне на вида и обема на домашни грижи и помощ на болни, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на съдебно медицинска експертиза, наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и грижи за физическото развитие и психическото развитие на лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция, трудова медицина и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на медицински действия и манипулации под контрола и дейността на дружеството, издаване на документи, свързани с горепосочената дейност; извършване на дейности по асистираната репродукция, включващи използване на медицински методи за оплождане на яйцеклетка, която се намира във или извън тялото на жената, вземане, експертиза, обработка, етикетиране, предоставяне, транспортиране и съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи, вземане на яйцеклетка от една жена и нейното поставяне в тялото на същата жена, вземане на яйцеклетка от една жена и нейното поставяне в тялото на друга жена и други медицински дейности, разрешени от закона.
2018-01-17 16:12:40Билал Демирлер
Bilal Demirler
ТУРЦИЯDirector
2017-10-11 10:51:50АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ЕАД
ADZHIBADEM SITI KLINIK EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-02 17:53:44Ангел Иванов Ангелов
Angel Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-08 13:32:19Венелина Филипова Атанасова
Venelina Filipova Atanasova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-08 13:32:19Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-08 13:32:19Венелина Филипова Атанасова
Venelina Filipova Atanasova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Илиан Георгиев Григоров
Ilian Georgiev Grigorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-14 16:44:04Веселина Стоянова Колева – Топова
Veselina Stoyanova Koleva – Topova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Димитър Атанасов Николов
Dimitar Atanasov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Галина Иванова Недялкова
Galina Ivanova Nedyalkova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Илиан Георгиев Григоров
Ilian Georgiev Grigorov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Явор Николаев Дренски
YAvor Nikolaev Drenski
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Георги Василев Симеонов
Georgi Vasilev Simeonov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-19 11:18:06Румяна Райчева Асенова
Rumyana Raycheva Asenova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-01-05 17:13:14ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-01-05 17:13:14„ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ” EOOД
„TOKUSHUKAY-SOFIYA” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-07-21 17:16:44Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-07-21 17:16:44Димитър Стоянов Вучев
Dimitar Stoyanov Vuchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-09-24 15:13:28Галина Иванова Недялкова
Galina Ivanova Nedyalkova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-09-24 15:13:28Веселина Стоянова Колева – Топова
Veselina Stoyanova Koleva – Topova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-24 16:22:43Ержeбет Ева Лейк
Erzhebet Eva Leyk
УНГАРИЯSupervisor
2013-08-06 15:48:42Ейджи Йошида
Eydzhi Yoshida
Supervisor
2012-01-18 17:56:32Такао Сузуки
Takao Suzuki
ЯПОНИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Явор Николаев Дренски
YAvor Nikolaev Drenski
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Оно Тору
Ono Toru
ЯПОНИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Панагиотис Котис
Panagiotis Kotis
ГЪРЦИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Атанас Радинов Радинов
Atanas Radinov Radinov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Катсуюки Носо
Katsuyuki Noso
ЯПОНИЯSupervisor
2012-01-18 17:56:32Интернешънъл Хоспитал Сървис Ко.
Interneshanal Hospital Sarvis Ko.
ЯПОНИЯSupervisor
2009-02-23 16:08:12ЕИДЖИ ЙОШИДА
EIDZHI YOSHIDA
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA
LegalForm
Акционерно дружество
2009-02-23 15:59:52ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА АД
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н. Й. ВАПЦАРОВ 51Б
2009-02-23 15:59:52ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА АД
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, КОНСУЛТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, ПРЕДПИСАНИЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА И ОБЕМА НА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ НА БОЛНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА, НАБЛЮДЕНИЕ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ, ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛ.ПРОФОЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙСТВИЯ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД КОНТРОЛА И ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ГОРЕПОСОЧЕНАТА ДЕЙНОСТ.
2009-02-23 15:59:52ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
GEORGI VASILEV SIMEONOV
Representative
2009-02-23 15:59:52ГАЛИНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
GALINA IVANOVA NEDYALKOVA
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
GEORGI VASILEV SIMEONOV
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ИРИНА КУНЧЕВА ПЪРВАНОВА
IRINA KUNCHEVA PARVANOVA
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ДИМИТЪР ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
DIMITAR DOBREV GEORGIEV
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ИВО СПАСОВ ПЕТРОВ
IVO SPASOV PETROV
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ
TOKUSHUKAY-SOFIYA
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ТОРАО ТОКУДА
TORAO TOKUDA
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ТАКАО СУЗУКИ
TAKAO SUZUKI
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ТОКУДА БАНК
TOKUDA BANK
Supervisor
2009-02-23 15:59:52САТОРУ НАКАГАМИ
SATORU NAKAGAMI
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA (ЕИК: 175092750)
Check other registries about the company ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA (ID: 175092750)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: