БИАНОР ХОЛДИНГ BIANOR HOLDING
ЕИК/ID: 175061032

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БИАНОР ХОЛДИНГ (ЕИК: 175061032)
Events with persons connected to the company BIANOR HOLDING (ID: 175061032)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175061032)
Към 2019-06-26 17:52:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-26 17:52:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-17 17:31:35БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 78
2017-05-17 17:31:35БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 бул. Александър Малинов 51
2016-06-28 18:17:17Иван Димитров Димитров
Ivan Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-28 18:17:17Драгомир Огнянов Бояджиев
Dragomir Ognyanov Boyadzhiev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-13 15:02:33БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
SubjectOfActivity
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги;3. придобиване, управление и продажба на облигации;4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува;5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти;8. услуги и посредничество при набиране на персонал;9. маркетингови и PR услуги;10. транспортни услуги;11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
2008-07-01 17:23:34БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 78
2008-07-01 17:23:34БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
SubjectOfActivity
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги;3. придобиване, управление и продажба на облигации;4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува;5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти;8. услуги и посредничество при набиране на персонал;9. маркетингови и PR услуги;10. транспортни услуги;11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
2008-02-28 09:19:33БИАНОР ХОЛДИНГ
BIANOR HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-28 09:19:33БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ЧЕРКОВНА 78
2008-02-28 09:19:33БИАНОР ХОЛДИНГ АД
BIANOR HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ИЗBЬPШBAHE HA ФИHAHCOBИ И CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЬПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ПЛAHИPAHE, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTKA, TECTBAHE И BHEДPЯBAHE HA COФTУEPHИ И KOMУHИKAЦИOHHИ PEШEHИЯ, PAЗPAБOTKA И TЬPГOBИЯ CЬC COФTУEPHИ И XAPДУEPHИ ПPOДУKTИ, ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ CBЬPЗAHИ C ИHФOPMAЦИOHHИTE TEXHOЛOГИИ, KOHCУЛTAЦИИ B CФEPATA HA ВИCOKИTE TEXHOЛOГИИ И БИЗHEC ПPOЦECИTE, ПPИДOБИBAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KOИTO CA HEOБXOДИMИ ЗA OБCЛУЖBAHETO HA XOЛДИHГA, УCЛУГИ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ HAБИPAHE HA ПEPCOHAЛ, MAPKETИHГOBИ И PR УCЛУГИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГOBИ УCЛУГИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH И ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA CПEЦИAЛHO PAЗPEШEHИE ИЛИ ЛИЦEHЗИЯ.
2008-02-28 09:19:33КОСТАДИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
KOSTADIN STOYANOV YORDANOV
Representative
2008-02-28 09:19:33НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
NIKOLAY GEORGIEV RASHEV
Representative
2008-02-28 09:19:33КОСТАДИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
KOSTADIN STOYANOV YORDANOV
Director
2008-02-28 09:19:33НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
NIKOLAY GEORGIEV RASHEV
Director
2008-02-28 09:19:33ТАЛ ДЖОНАТАН ДИЛИАН
TAL DZHONATAN DILIAN
Director
2008-02-28 09:19:33НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БИАНОР ХОЛДИНГ BIANOR HOLDING (ЕИК: 175061032)
Check other registries about the company БИАНОР ХОЛДИНГ BIANOR HOLDING (ID: 175061032)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: