ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ FINANS INZHENERING ENERDZHI
ЕИК/ID: 131366464

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 131366464)
Events with persons connected to the company FINANS INZHENERING ENERDZHI (ID: 131366464)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131366464)
Към 2019-09-18 13:37:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-18 13:37:13 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 3 600,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-14 15:54:40Теодор Иванов Гарвалов
Teodor Ivanov Garvalov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-20 11:54:27ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД
FINANS INZHENERING ENERDZHI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Дамян Груев 17-19
2013-12-20 11:54:27ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД
FINANS INZHENERING ENERDZHI EAD
SubjectOfActivity
Управление и развитие на топлофикационни и енергийни предприятия, производство и реализация на топлинна и електрическа енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, производство и пренос на електрическа енергия, централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносна мрежа, съпътстващо производство на топлинна енергия, внос и износ на електрическа енергия и енергийни ресурси, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електропреноса, инвестиционна дейност, внедряване и популяризиране на енергийна ефективност при производството и преноса на енергия, оперативно ръководство и координация на цялостния режим на работа на електроенергийна система чрез диспечерско управление; извършване на превозна, спедиторска, осигуряваме на енергийни източници и ресурси; проучване, проектиране, монтаж, извършване на измервания, изграждане и поддържане на енергопреносни и съобщителни мрежи, изтегляне на енергопреносни и съобщителни кабели; развитие на съществуваща и създаване на нова газопреносна, топлопреносна и електропреносна инфраструктура; доставка, търговия, изграждане и поддържане на информационни и високотехнологични продукти и системи, търговия и поддръжка на специализирана техника в областта на енергетиката; изграждане на ремонтна база и измервателни станции и лаборатории за поддръжка и контрол на енергийни системи, снабдяване на ремонтни сервизи и дистрибутори с резервни части за поддръжка и монтаж на енергийна апаратура; предлагане на услуги след лиценз чрез пренасяне и търговия с топлоенергия и електроенергия; проектиране, консултиране и изграждане на общи строителни обекти, строително-ремонтни услуги; монтаж на измервателни съоръжения, външни и вътрешни захранвания на сгради; монтаж и поддръжка на вътрешни топлопрепосни и електропреносни мрежи и централи в страната и чужбина; доставка и снабдяване с потребителски, технически и други стоки и услуги; търговско посредничество, агентиране и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност в страната и чужбина; производство и покупка на други стоки или други вещи с цел продажба, обработка или преработка в страната и в чужбина; производство; издателска и печатарска дейност и услуги в страната и в чужбина; консултантска, рекламна и информационна дейност в страната и в чужбина, програмни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална собственост.
2013-10-28 14:11:17Румен Генадиев Табаков
Rumen Genadiev Tabakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-28 14:11:17Малина Атанасова Велева
Malina Atanasova Veleva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-28 14:11:17Румен Генадиев Табаков
Rumen Genadiev Tabakov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-21 16:51:05РУМЕН ГЕНАДИЕВ ТАБАКОВ
RUMEN GENADIEV TABAKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-04 14:07:22Либерт Петков Явашев
Libert Petkov YAvashev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-09 16:21:15ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ
FINANS INZHENERING ENERDZHI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-05-09 16:21:15ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ ЕАД
FINANS INZHENERING ENERDZHI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 14
2012-05-09 16:21:15Генади Руменов Табаков
Genadi Rumenov Tabakov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-30 10:09:20ГЕНАДИ РУМЕНОВ ТАБАКОВ
GENADI RUMENOV TABAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-30 10:09:20ГЕНАДИ РУМЕНОВ ТАБАКОВ
GENADI RUMENOV TABAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-22 15:16:55МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАЛЧЕВА
MALINA ALEKSANDROVA DALCHEVA
Representative
2008-10-22 15:16:55МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАЛЧЕВА
MALINA ALEKSANDROVA DALCHEVA
Director
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ
FINANS INZHENERING ENERDZHI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ АД
FINANS INZHENERING ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЪБОРНА 14
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ АД
FINANS INZHENERING ENERDZHI AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОДАЖБА НА 11 581 322 АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 100 % ОТ КАПИТАЛА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУЛГАСЕАД, ГРАД БУРГАС, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДИ НИСКО НАЛЯГАНЕ И КОТЛОАГРЕГАТИ НА ГОРИВО НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ПРЕНОСНА МРЕЖА, СЪПЪТСТВАЩО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ, СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И ЕЛЕКТРОПРЕНОСА, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕНОСА НА ЕНЕРГИЯ, ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ НА ЦЯЛОСТНИЯ РЕЖИМ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА ЧРЕЗ ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗНА, СПЕДИТОРСКА, ТРАНСПОРТНА, СКЛАДОВА И ПРИСТАНИЩНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ДОСТАВКИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И РЕСУРСИ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕНЕРГОПРЕНОСНИ И СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЕНЕРГОПРЕНОСНИ И СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ, РАЗВИТИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ГАЗОПРЕНОСНА, ТОПЛОПРЕНОСНА И ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА ИНФРАСКТРУКТУРА, ДОСТАВКА, ТЪРГОВИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, ТЪРГОВИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА В ОБЛАСТТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕМОНТНА БАЗА И ИЗМЕРВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, СНАБДЯВАНЕ НА РЕМОНТНИ СЕРВИЗИ И ДИСТРИБУТОРИ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОДДРЪЖКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГИЙНА АПАРАТУРА, ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ ЧРЕЗ ПРЕНАСЯНЕ Е ТЪРГОВИЯ С ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ УСЛУГИ, МОНТАЖ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ЗАХРАНВАНИЯ НА СГРАДИ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ВЪТРЕШНИ ТОПЛОПРЕНОСНИ И ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ЦЕНТРАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДОСТАВКА И СНАБДЯВАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТИРАНЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННА , СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА, СКЛАДОВА , ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ДРУГИ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА ИЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНСКА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
2008-03-07 15:37:06ВАЛЕНТИН КРУМОВ ГИГОВ
VALENTIN KRUMOV GIGOV
Representative
2008-03-07 15:37:06ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД
FINANS INZHENERING AD
Director
2008-03-07 15:37:06ВАЛЕНТИН КРУМОВ ГИГОВ
VALENTIN KRUMOV GIGOV
Director
2008-03-07 15:37:06МИРОСЛАВ ГОРЧЕВ ДИМИТРОВ
MIROSLAV GORCHEV DIMITROV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ FINANS INZHENERING ENERDZHI (ЕИК: 131366464)
Check other registries about the company ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ FINANS INZHENERING ENERDZHI (ID: 131366464)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: