НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA
ЕИК/ID: 130823243

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕИК: 130823243)
Events with persons connected to the company NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA (ID: 130823243)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130823243)
Към 2019-09-21 11:20:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-21 11:20:16 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 3 обществени поръчки за 1 178 719,24 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-11 10:09:13ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VLADIMIROV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-02-10 12:18:31КРАСИМИР ХРИСТОВ ПАПУКЧИЙСКИ
KRASIMIR HRISTOV PAPUKCHIYSKI
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-10 12:18:31ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-02-10 12:18:31КРАСИМИР ХРИСТОВ ПАПУКЧИЙСКИ
KRASIMIR HRISTOV PAPUKCHIYSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-04-25 10:05:24ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ
HRISTO VLADIMIROV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-06-02 09:51:16ИВАН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
IVAN VASILEV MARKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-11-18 10:46:28ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-08-01 15:27:53АНДРИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ANDRIYAN ATANASOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-12-10 13:51:10ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-10-12 13:58:00ВАЛЕРИЙ ЛЮБОМИРОВИЧ ТОМОВ
VALERIY LYUBOMIROVICH TOMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-21 10:08:28ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-07-07 09:23:59ИВАН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
IVAN VASILEV MARKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-06-02 13:38:07НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2010-03-31 11:27:58НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
SubjectOfActivity
ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ ПРИ РАВНОПОСТАВЯНИ УСЛОВИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕТО, РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; СЪБИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ТАКСИ В РАЗМЕР, ОПРЕДЕЛЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА; РАЗРАБОТВАНЕТО НА ГРАФИЦИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, СЪГЛАСУВАНО С ПРЕВОЗВАЧИТЕ, А ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ – И С ОБЩИНИТЕ; УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЛАКОВАТА РАБОТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАДЕЖНОСТ И СИГУРНОСТ; ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВКИТЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ ПРИ ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ПРИ УСЛОВИЯТА ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ; ПРИЕМАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЯВКИТЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ; ИЗГОТВЯНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТЪР, СЪДЪРЖАЩ ДАННИ ЗА ЗЕМЯТА И ОБЕКТИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТЯГОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ВЛАКОВИ НУЖДИ ПО ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ.
2009-10-23 13:03:34НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2009-10-23 13:03:34МИЛЧО АЛЕКСИЕВ ЛАМБРЕВ
MILCHO ALEKSIEV LAMBREV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-23 13:03:34МИЛЧО АЛЕКСИЕВ ЛАМБРЕВ
MILCHO ALEKSIEV LAMBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-09-08 16:25:50КАЛИН НИКОЛОВ КЛИСАРОВ
KALIN NIKOLOV KLISAROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-09-08 16:25:50ОРЛИН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
ORLIN IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA
LegalForm
Държавно предприятие
2009-06-10 12:15:38НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2009-06-10 12:15:38НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ТППД
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA TPPD
SubjectOfActivity
OCИГУPЯBAHE ИЗПOЛЗBAHETO HA ЖEЛEЗOПЪTHA ИHФPACTPУKTУPA OT ЛИЦEHЗИPAHИ ПPEBOЗBAЧИ ПPИ PABHOПOCTABEHИ УCЛOBИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ДEЙHOCTИ ПO PAЗBИTИETO, PEMOHTA, ПOДДЪPЖAHETO И EKCПЛOATAЦИЯTA HA ЖEЛEЗOПЪTHATA ИHФPACTPУKTУPA; CЪБИPAHE HA ИHФPACTPУKTУPHИ TAKCИ B PAЗMEP, OПPEДEЛEH OT MИHИCTEPCKИЯ CЪBET, ПO ПPEДЛOЖEHИE HA MИHИCTЪPA HA TPAHCПOPTA И CЪOБЩEHИЯTA; PAЗPAБOTBAHE HA ГPAФИЦИTE ЗA ДBИЖEHИE HA BЛAKOBETE, CЪГЛACУBAHO C ПPEBOЗBAЧИTE, A ЗA ПЪTHИЧECKИTE ПPEBOЗИ - И C OБЩИHИTE; УПPABЛEHИE HA BЛAKOBATA PAБOTA B ЖEЛEЗOПЪTHATA ИHФPACTPУKTУPA ПPИ CПAЗBAHE HA ИЗИCKBAHИЯTA ЗA БEЗOПACHOCT, HAДEЖДHOCT И CИГУPHOCT; ПPИEMAHE HA BCИЧKИ ЗЯBKИ ЗA ПPEBOЗ OT ПPEBOЗBAЧИTE; ПPИEMAHE И ИЗПЪЛHEHИE HA BCИЧKИ ЗAЯBKИ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ЗAДЪЛЖEHИЯTA ЗA OБЩECTBEHИ УCЛУГИ; ИЗГOTBЯHE, ПOДДЪPЖAHE И CЪXPAHЯBAHE HA PEГИCTЪP, CЪДЪPЖAЩ ДAHHИ ЗA ЗEMЯTA И OБEKTИTE HA ЖEЛEЗOПЪTHATA ИHФPACTPУKTУPA.
2009-06-10 12:15:38АНТОН ПЕТКОВ ГИНЕВ
ANTON PETKOV GINEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-10 12:15:38АНТОН ПЕТКОВ ГИНЕВ
ANTON PETKOV GINEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38АТАНАС ИВАНОВ ТОНЕВ
ATANAS IVANOV TONEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38СВИЛЕН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
SVILEN KOLEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38ДИМИТЪР СТОЯНОВ САВОВ
DIMITAR STOYANOV SAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
ALEKSANDAR GRIGOROV PETROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-06-10 12:15:38МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
MINISTERSTVO NA TRANSPORTA
Owner

Проверки в други регистри за фирмата НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA (ЕИК: 130823243)
Check other registries about the company НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA (ID: 130823243)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: