БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/
ЕИК/ID: 130822878

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ (ЕИК: 130822878)
Events with persons connected to the company BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ (ID: 130822878)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130822878)
Към 2019-06-18 17:58:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-18 17:58:12 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 800 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-12 12:02:40Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-05-12 12:02:40Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-08 11:58:52Георги Друмев Друмев
Georgi Drumev Drumev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-02-08 11:58:52Георги Друмев Друмев
Georgi Drumev Drumev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-13 17:37:46Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-13 17:37:46Велик Трайчев Занчев
Velik Traychev Zanchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-13 17:37:46Велик Трайчев Занчев
Velik Traychev Zanchev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-13 17:37:46Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-17 16:40:00Филип Николов Алексиев
Filip Nikolov Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-26 14:21:53Николай Найденов Найденов
Nikolay Naydenov Naydenov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-17 09:09:36ОРЛИН КИРОВ ДИМОВ
ORLIN KIROV DIMOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-29 11:50:35ХРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
HRISTIYAN BORISLAVOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-29 11:50:35ХРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
HRISTIYAN BORISLAVOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-07 14:59:46АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА КРУШКОВА
ANELIYA MIHAYLOVA KRUSHKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-04 08:47:26ЧАВДАР КИРИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
CHAVDAR KIRILOV TRENDAFILOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-04 08:47:26НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY NAYDENOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-04 08:47:26ЧАВДАР КИРИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
CHAVDAR KIRILOV TRENDAFILOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-27 13:36:08Велик Трайчев Занчев
Velik Traychev Zanchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-27 13:36:08ВЕЛИК ТРАЙЧЕВ ЗАНЧЕВ
VELIK TRAYCHEV ZANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-30 16:49:57ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1080 ул. ИВАН ВАЗОВ 3
2012-03-30 16:49:57Владимир Делчев Владимиров
Vladimir Delchev Vladimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-18 14:01:48БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ съкратено БДЖ - ПП
BDZH-PATNICHESKI PREVOZI sakrateno BDZH - PP
Successor703
2011-07-04 15:38:38ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ
YORDAN STOYANOV NEDEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-04 15:38:38ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕДЕВ
YORDAN STOYANOV NEDEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-21 14:16:47ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2011-05-03 16:54:05ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI
TransformingCompany
2011-05-03 16:54:05БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
BDZH-TOVARNI PREVOZI
Successor703
2011-05-03 16:54:05БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
BDZH-PATNICHESKI PREVOZI
Successor703
2010-11-09 16:35:14ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНО И/ИЛИ МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ; ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-11-09 16:35:14ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
HOLDING BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI
Successor703
2010-08-23 14:27:51БДЖ-ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ /ЛОКОМОТИВИ/
BDZH-TYAGOV PODVIZHEN SASTAV /LOKOMOTIVI/
TransformingCompany
2010-08-23 14:27:51БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/
Successor703
2010-07-22 15:33:08ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
EMIL IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-08 10:25:38ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
PENCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-08 10:25:38МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛЕВА
MARIYA GEORGIEVA KALEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-08 10:25:38ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR DELCHEV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-08 10:25:38ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
PENCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-21 15:22:23СТОИЛ ФЕРДОВ МИЛАНОВ
STOIL FERDOV MILANOV
Director
2008-03-18 18:36:15ХРИСТО ДИЧЕВ МОНОВ
HRISTO DICHEV MONOV
Representative
2008-03-18 18:36:15ХРИСТО ДИЧЕВ МОНОВ
HRISTO DICHEV MONOV
Director
2008-03-18 18:05:57БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-18 18:05:57БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ ЕАД
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1080 ул. ИВАН ВАЗОВ 3
2008-03-18 18:05:57БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ ЕАД
BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ EAD
SubjectOfActivity
ПPEДOCTABЯHE HA ЖEЛEЗOПЪTHИ TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ ЗA ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И/ИЛИ TOBAPИ BЪB BЪTPEШHO ИЛИ MEЖДУHAPOДHO CЪOБЩEHИE, ПOДДPЪЖKA И PEMOHT HA ЖEЛEЗOПЪTHИ BOЗИЛA И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2008-03-18 18:05:57ОЛЕГ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
OLEG ILIEV PETKOV
Representative
2008-03-18 18:05:57ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
GEORGI DANAILOV PETARNEYCHEV
Director
2008-03-18 18:05:57НИКИФОР СТОЙНЕВ ВЕЛИЧКОВ
NIKIFOR STOYNEV VELICHKOV
Director
2008-03-18 18:05:57КОНСТАНТИН СТОЯНОВ ИЛИЕВ
KONSTANTIN STOYANOV ILIEV
Director
2008-03-18 18:05:57ЯНЧО ДИМИТРОВ ТРОНЧЕВ
YANCHO DIMITROV TRONCHEV
Director
2008-03-18 18:05:57ОЛЕГ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
OLEG ILIEV PETKOV
Director
2008-03-18 18:05:57МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
MINISTERSTVO NA TRANSPORTA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ (ЕИК: 130822878)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/ BALGARSKI DARZHAVNI ZHELEZNITSI /BDZH/ (ID: 130822878)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: