ЕКОБУЛКАР EKOBULKAR
ЕИК/ID: 130635095

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЕКОБУЛКАР (ЕИК: 130635095)
Events with persons connected to the company EKOBULKAR (ID: 130635095)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130635095)
Към 2019-07-20 06:11:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-20 06:11:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-17 15:12:22РЕМОВАГ
REMOVAG
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-06-17 15:12:22РЕМОВАГ ЕАД
REMOVAG EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Крива река Ген. Едуард И. Тотлебен 55
2014-06-17 15:12:22АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-17 15:12:22АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-17 15:12:22МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-17 15:12:22ЙОРДАНКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
YORDANKA TODOROVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-17 15:12:22АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-28 09:41:49РЕМОВАГ АД
REMOVAG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 40
2013-03-28 09:41:49РЕМОВАГ АД
REMOVAG AD
SubjectOfActivity
Ремонт на железопътни вагони и друга железопътна техника, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав, извършване на железопътни превози, проектиране, производство и реализация на изделия в областта на транспорта и други отрасли, вътрешно и външнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми, посредничество и агентство на местни чуждестранни лица в страната и чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страна и чужбина, консултантска, посредническа, инженерингова, маркетингова и лизингова дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закон.
2013-03-28 09:41:49Димитър Георгиев Чакмаков
Dimitar Georgiev CHakmakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-03-28 09:41:49Иван Илиев Златинов
Ivan Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-03-28 09:41:49Димитър Георгиев Чакмаков
Dimitar Georgiev CHakmakov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-28 09:41:49Павел Илиев Златинов
Pavel Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-28 09:41:49Иван Илиев Златинов
Ivan Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-09 11:23:34Атанас Йорданов Маринов
Atanas Yordanov Marinov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-09 11:23:34Живко Танев Асенов
ZHivko Tanev Asenov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-09 11:23:34Йордан Методиев Шарков
Yordan Metodiev SHarkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-09 11:23:34Атанас Йорданов Маринов
Atanas Yordanov Marinov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-15 13:59:08ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 40
2010-07-15 13:59:08Павел Илиев Златинов
Pavel Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-15 13:59:08Иван Илиев Златинов
Ivan Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-20 16:55:31ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 40
2009-07-20 16:13:58АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-03 11:13:51АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-03 11:13:51МИЛКО БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ
MILKO BOYKOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-03 11:13:51ВАСИСЛАВ ЕМИЛОВ СТОИЛКОВ
VASISLAV EMILOV STOILKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-03 11:13:51АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-12 11:38:37АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
Director
2008-04-29 10:04:42ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИЦИН
PETAR GEORGIEV MITSIN
Procurators
2008-03-20 17:50:21ЕКОБУЛКАР
EKOBULKAR
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-20 17:50:21ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1870 КРЕМИКОВЦИ
2008-03-20 17:50:21ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
SubjectOfActivity
СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ И РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ И СРЕДСТВА (ИУМПС), ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ МПС, ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ОСИГУРЯВАНЕ ПРИГОДНОСТТА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС ЗА ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ /ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ИУМПС, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗУО И НА ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ / СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ, КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ/, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИУМПС, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА МПС В ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С КОМУНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СВОЯ ПОЛЗА И ЗА СВОЯ СМЕТКА, КАКТО И В ПОЛЗА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ВСЯКА СЪПЪТСТВАЩА И НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-03-20 17:50:21ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗДРАВКОВ
VELIN ALEKSANDROV ZDRAVKOV
Representative
2008-03-20 17:50:21ВАСИСЛАВ ЕМИЛОВ СТОИЛКОВ
VASISLAV EMILOV STOILKOV
Director
2008-03-20 17:50:21АТАНАС НИКОЛОВ ГАРГАВЕЛОВ
ATANAS NIKOLOV GARGAVELOV
Director
2008-03-20 17:50:21ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗДРАВКОВ
VELIN ALEKSANDROV ZDRAVKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЕКОБУЛКАР EKOBULKAR (ЕИК: 130635095)
Check other registries about the company ЕКОБУЛКАР EKOBULKAR (ID: 130635095)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: