ПроКредит Банк (България) ProKredit Bank (Balgariya)
ЕИК/ID: 130598160

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ПроКредит Банк (България) (ЕИК: 130598160)
Events with persons connected to the company ProKredit Bank (Balgariya) (ID: 130598160)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130598160)
Към 2019-05-26 09:06:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-26 09:06:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-17 15:52:24ИВАН ДАЧЕВ ДАЧЕВ
IVAN DACHEV DACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-17 15:52:24ИВАН ДАЧЕВ ДАЧЕВ
IVAN DACHEV DACHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-10 11:24:55Юлия Бориславова Прухтович
YUliya Borislavova Pruhtovich
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-22 10:16:22Кристиан Кремер
Kristian Kremer
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-08-17 10:11:42ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 10:05:17ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 10:01:38ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:57:48ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:53:08ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:48:57ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:44:50ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:39:45ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:32:58ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-10 15:02:04ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-03-11 15:58:03ЮЛИЯ БОРИСЛАВОВА ПРУХТОВИЧ
YULIYA BORISLAVOVA PRUHTOVICH
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-03-05 11:24:33ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИЗBЪPШBAHE HA ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И УПPABЛEHИE HA БAHKOBИ KAPTИ; CДEЛKИ C: A/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; Б/ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДЕЛEHИ OT БЬЛГAPCKAТА HAPOДHA БAHKA И PAЗPEШEHИ CПOPEД ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2015-02-06 10:22:50Рени Иванова Пейчева
Reni Ivanova Peycheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-09 15:32:56РЕНИ ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
RENI IVANOVA PEYCHEVA
BranchManagers
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроЛийз /БЪЛГАРИЯ/
ProLiyz /BALGARIYA/
TransformingCompany
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България)
ProKredit Bank (Balgariya)
Successor703
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-01-21 13:23:50ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
PETAR SLAVCHEV SLAVOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-09-16 12:23:31ПроКредит Банк (България)
ProKredit Bank (Balgariya)
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-09-16 12:23:31РЕНИ ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
RENI IVANOVA PEYCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-16 12:23:31РЕНИ ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
RENI IVANOVA PEYCHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-16 12:23:31ПроКредит Холдинг АГ & Ко.КГаА
ProKredit Holding AG & Ko.KGaA
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner
2010-11-26 09:53:41БИРГИТ СТОРЦ
BIRGIT STORTS
ГЕРМАНИЯSupervisor
2010-06-26 14:04:38ПроКредит Банк (България) АД
ProKredit Bank (Balgariya) AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Т.АЛЕКСАНДРОВ 26
2009-11-25 16:33:50ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
VALENTIN LYUBOMIROV MIHOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-09-10 11:45:31ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЦАРЕВА
EMILIYA HRISTOVA TSAREVA
Representative
2008-09-10 11:45:31ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЦАРЕВА
EMILIYA HRISTOVA TSAREVA
BoardManager2
2008-09-10 11:45:31БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
BORISLAV NIKOLOV KOSTADINOV
Supervisor
2008-03-17 09:48:43ПроКредит Банк (България)
ProKredit Bank (Balgariya)
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-17 09:48:43ПроКредит Банк (България) АД
ProKredit Bank (Balgariya) AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. ХРИСТО БОТЕВ 131
2008-03-17 09:48:43ПроКредит Банк (България) АД
ProKredit Bank (Balgariya) AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИЗBЪPШBAHE HA ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И УПPABЛEHИE HA БAHKOBИ KAPTИ; CДEЛKИ C: A/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; Б/ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДЕЛEHИ OT БЬЛГAPCKAТА HAPOДHA БAHKA И PAЗPEШEHИ CПOPEД ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-03-17 09:48:43ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
PETAR SLAVCHEV SLAVOV
Representative
2008-03-17 09:48:43МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
MARIYANA DIMITROVA PETKOVA
Representative
2008-03-17 09:48:43РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА
RUMYANA VELICHKOVA TODOROVA
Representative
2008-03-17 09:48:43ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
PETAR SLAVCHEV SLAVOV
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
MARIYANA DIMITROVA PETKOVA
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43ДЖАН МАРКО ФЕЛИЧЕ
DZHAN MARKO FELICHE
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА
RUMYANA VELICHKOVA TODOROVA
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43КОНСТАНТИН ТОРГОВ
KONSTANTIN TORGOV
Supervisor
2008-03-17 09:48:43КЛАУС- ПЕТЕР ЦАЙТИНГЕР
KLAUS- PETER TSAYTINGER
Supervisor
2008-03-17 09:48:43ПЕР МАРИА ГЕРХАРД ЛЕОНАРД ХАЙНРИХ ФИШЕР
PER MARIA GERHARD LEONARD HAYNRIH FISHER
Supervisor
2008-03-17 09:48:43КРИСТОФ АНДРЕАС ФРАЙТАГ
KRISTOF ANDREAS FRAYTAG
Supervisor
2008-03-17 09:48:43ХАНС МАРТИН ХАГЕН
HANS MARTIN HAGEN
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ПроКредит Банк (България) ProKredit Bank (Balgariya) (ЕИК: 130598160)
Check other registries about the company ПроКредит Банк (България) ProKredit Bank (Balgariya) (ID: 130598160)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: