ДАФ-2001 DAF-2001
ЕИК/ID: 130585991

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ДАФ-2001 (ЕИК: 130585991)
Events with persons connected to the company DAF-2001 (ID: 130585991)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130585991)
Към 2019-05-26 22:02:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-26 22:02:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-19 18:51:27ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 89 В
2014-05-19 18:51:27ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 89 В
2014-05-19 18:51:27Михаил Любенов Венков
Mihail Lyubenov Venkov
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-03 17:42:07ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
SubjectOfActivity
Търговия за собствена сметка или за сметка на клиенти със: чуждестранна валута и благородни метали; инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; други незабранени от Закона за кредитните институции и от действащото българско законодателство дейности. В случай, че за извършване на посочените дейности се изисква вписване (регистрация, лицензиране или друг особен режим) в регистъра на финансовите институции, воден от Българската народна банка или друг регистър, воден от държавна институция, Дружеството ще извършва съответната дейност само след изпълнение на законовите изисквания за това и след получаване на съответното удостоверение за регистрация (разрешение, лиценз или друг официален документ).
2009-10-07 18:23:35ВЛАДИСЛАВ БОГДАНОВИЧ ЛАЗАРОВ
VLADISLAV BOGDANOVICH LAZAROV
БЪЛГАРИЯManager
2008-07-07 13:13:02ДАФ-2001
DAF-2001
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-07 13:13:02ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 89 вх.В ет.2 ап.4
2008-07-07 13:13:02ДАФ-2001 ЕООД
DAF-2001 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИC HA ЗAПOBEД, ФИHAHCOB ЛИЗИHГ, ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ, CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE /ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA/ CЛEД ИЗДABAHE HA PAЗPEШEHИE/ ЛИЦEHЗИЯ/ OT БЬЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA ЗA ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA ПO ЗAHЯTИE B HAЛИЧHOCT И ПO БEЗKACOB HAЧИH, HA OCHOBAHИE ЧЛ.1, AЛ.5 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE BЬB BPЬЗKA C ЧЛ.5, AЛ.1, T.4 OT HAPEДБA NO 26 OT 09.12.1999 Г. ЗA CДEЛKИ HA ФИHAHCOBИTE KЬЩИ C ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA, ИЗДAДEHA OT УПPABИTEЛЯ HA БHБ, OБH. ДB, БP.111 OT 21.12.1999 Г., B CИЛA OT 01.01.2000 Г., ИЗM. И ДOП. БP.63 OT 01.08.2000 Г., БP.7 OT 23.01.2001 Г./, KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE, KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, CДEЛKИ CЪC: ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, ФAKTOPИHГ, ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ. ГOPEПOCOЧEHИTE ДEЙHOCTИ ДPУЖECTBEHOTO ДA ИMA ПPABO ДA УПPAЖHЯBA CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA HEOБXOДИMИTE ЗA TOBA PAЗPEШEHИЯ /ЛИЦEHЗИИ/ ЗA KOИTO CE ИЗИCKBAT TAKИBA.
2008-07-07 13:13:02ГЕНАДИЙ ПЕТЕВ ДАФИНКИЧЕВ
GENADIY PETEV DAFINKICHEV
Manager
2008-07-07 13:13:02ГЕНАДИЙ ПЕТЕВ ДАФИНКИЧЕВ
GENADIY PETEV DAFINKICHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДАФ-2001 DAF-2001 (ЕИК: 130585991)
Check other registries about the company ДАФ-2001 DAF-2001 (ID: 130585991)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: