ЩРАБАГ SHTRABAG
ЕИК/ID: 130463628

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЩРАБАГ (ЕИК: 130463628)
Events with persons connected to the company SHTRABAG (ID: 130463628)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130463628)
Към 2019-09-19 17:18:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-19 17:18:38 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 93 обществени поръчки за 109 562 905,52 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-22 18:00:21Йоханес Куглер
Yohanes Kugler
АВСТРИЯRepresentative
2017-02-22 18:00:21Златин Павлов Диков
Zlatin Pavlov Dikov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-02-22 18:00:21Златин Павлов Диков
Zlatin Pavlov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-22 18:00:21Йоханес Куглер
Yohanes Kugler
АВСТРИЯDirector
2016-12-22 15:49:14Йохан Пьолцл- изпълнителен директор
Yohan Pxoltsl- izpalnitelen direktor
АВСТРИЯRepresentative
2016-12-22 15:28:01Душан Коцич
Dushan Kotsich
Procurator
2016-12-22 15:28:01ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2016-11-18 16:51:57Йохан Пьолцл
Yohan Pxoltsl
АВСТРИЯRepresentative
2016-11-18 16:51:57Йохан Пьолцл
Yohan Pxoltsl
АВСТРИЯDirector
2016-11-15 16:51:26Йоханес Куглер
Yohanes Kugler
Procurator
2016-11-15 16:51:26ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2016-06-10 14:02:58Борис Контич
Boris Kontich
Procurator
2016-06-10 14:02:58ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2013-05-18 09:48:10Йохан Андреас Пьолцл
Yohan Andreas Pxoltsl
Procurators
2012-07-03 14:55:20ХЕРБЕРТ ФРАНЦ-КСАВИЕ ШУСТЕР
HERBERT FRANTS-KSAVIE SHUSTER
АВСТРИЯRepresentative
2012-06-18 16:59:39Йохан Андреас Пьолцл
Yohan Andreas Pxoltsl
Procurators
2012-06-12 17:45:14ХЕРБЕРТ ФРАНЦ-КСАВИЕ ШУСТЕР
HERBERT FRANTS-KSAVIE SHUSTER
ГЕРМАНИЯDirector
2011-08-29 11:58:37Фиданка Владимирова Гигова
Fidanka Vladimirova Gigova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-29 11:58:37Фиданка Владимирова Гигова
Fidanka Vladimirova Gigova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-02 14:15:25ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
VESELIN MARINOV GOSPODINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-02 14:15:25Инж. Маг. МАНФРЕД РОЗЕНАУЕР
Inzh. Mag. MANFRED ROZENAUER
АВСТРИЯRepresentative
2010-12-02 14:15:25Инж. Маг. МАНФРЕД РОЗЕНАУЕР
Inzh. Mag. MANFRED ROZENAUER
АВСТРИЯDirector
2010-12-02 14:15:25ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
VESELIN MARINOV GOSPODINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-23 14:33:26ТАМАШ УНГЕР
TAMASH UNGER
Procurators
2010-02-18 10:29:37ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ
HERBERT RIYBEL
АВСТРИЯDirector
2010-02-18 10:29:37ИНЖ. ХЕРБЕРТ РИЙБЕЛ
INZH. HERBERT RIYBEL
АВСТРИЯDirector
2010-02-18 10:29:37Алекси Георгиев Алексиев
Aleksi Georgiev Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-18 10:29:37Йохен Йенс Фетер
Yohen Yens Feter
Director
2009-11-10 16:52:19ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
SubjectOfActivity
Проучване, проектиране, инженерингови услуги, изграждане, възстановяване и ремонтиране на инфраструктурни обекти в страната и чужбина, проучване, проектиране, инженерингови услуги и изграждане на жилища, обществени сгради, търговски и производствени обекти по монолитен, сглобяем и смесен способ в страната и чужбина, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и извозване на други отпадъци, чистота – сметосъбиране, разделно събиране на отпадъците, сметоизвозване, улично миене и метене, зимно поддържане, озеленяване, поддържане на депа, търговия с вторични суровини, преработка и оползотворяване на отпадъците, разработване на проекти в областта на екологията, почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични материали, рециклиране на метали и метални отпадъци, рециклиране на суровини, обработка на отпадъчни води и продукти от пречистването на отпадъчни води, услуги по събиране и отстраняване на отпадъци, услуги по събиране и отстраняване на опасни отпадъци, услуги по депониране, изгаряне и други методи на отстраняване на твърди и течни отпадъци, обработка и рециклиране на безопасни отпадъци, други условия по обществена хигиена, саниране на стари отпадъци и нерегулирани сметища, складова дейност, търговия на едро със суровини и шрот, строителство и експлоатация на съоръжения за обработка и преработка на твърди и течни отпадъци (включително сортиращи, разработващи и пречистващи съоръжения, съоръжения за производство на алтернативни горива, съоръжения за компостиране, химическо-физически съоръжения), консултантска дейност, предприемаческа дейност - покупка и продажба на недвижима собственост, производство на строителни изделия и полуфабрикати, производство на строителни материали, разтвори, метални изделия, стоманобетонови елементи, дограма и др., строително-технологични услуги със специализирана механизация, транспортни и спедиторски услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, обучение на изпълнителски кадри за строителство и др. дейности, непротиворечащи на закона. Когато за осъществяване на дейността са необходими разрешителни или лиценз, дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз.
2009-08-21 17:13:27ТАМАШ УНГЕР
TAMASH UNGER
Procurators
2009-03-31 12:46:29Алекси Георгиев Алексиев
Aleksi Georgiev Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-31 12:46:29БАУ ХОЛДИНГ БЕТАЙЛИГУНГС АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ, АВСТРИЯ
BAU HOLDING BETAYLIGUNGS AKTSIENGEZELSHAFT, AVSTRIYA
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2008-08-11 11:04:54ТАМАШ УНГЕР
TAMASH UNGER
Procurators
2008-08-06 16:16:49Йохан Андреас Пьолцл
Yohan Andreas Pxoltsl
Procurator
2008-08-06 16:16:49ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Procurators
2008-08-05 16:19:45Йохен Йенс Фетер
Yohen Yens Feter
Representative
2008-08-05 16:19:45КАЙ ПЕТЕР ШЕФЕР
KAY PETER SHEFER
Director
2008-08-05 16:19:45Йохен Йенс Фетер
Yohen Yens Feter
Director
2008-06-16 11:51:03ПЕНКО САШЕВ БАЛАБАНОВ
PENKO SASHEV BALABANOV
Procurators
2008-06-11 10:34:12ЩРАБАГ
SHTRABAG
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-11 10:34:12ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 1
2008-06-11 10:34:12ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
SubjectOfActivity
ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИHЖEHEPИHГOBИ УCЛУГИ, ИЗГPAЖДAHE BЪЗCTAHOBЯBAHE И PEMOHTИPAHE HA ИHФPACTPУKTУPHИ OБEKTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИHЖEHEPИHГOBИ УCЛУГИ И ИЗГPAЖДAHE HA ЖИЛИЩA, OБЩECTBEHИ CГPAДИ, TЪPГOBCKИ И ПPOИЗBOДCTBEHИ OБEKTИ ПO MOHOЛИTEH, CГЛOБЯEM И CMECEH CПOCOБ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT - ПOKУПKA И ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ ИЗДEЛИЯ И ПOЛУФAБPИKATИ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, PAЗTBOPИ, METAЛHИ ИЗДEЛИЯ, CTOMAHOБETOHOBИ EЛEMEHTИ, ДOГPAMA И ДP., CTPOИTEЛHO-TEXHOЛOГИЧHИ УCЛУГИ CЪC CПEЦИAЛИЗИPAHA MEXAHИЗAЦИЯ, TPAHCПOPTHИ И CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ, BЪTPEШHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, OБУЧEHИE HA ИЗПЪЛHИTEЛCKИ KAДPИ ЗA CTPOИTEЛCTBO И ДP. ДEЙHOCTИ, HEПPOTИBOPEЧAЩИ HA ЗAKOHA.
2008-06-11 10:34:12ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
Representative
2008-06-11 10:34:12ГЕРАЛД ГАЙГЕР
GERALD GAYGER
Director
2008-06-11 10:34:12ДИТМАР РИМЛ
DITMAR RIML
Director
2008-06-11 10:34:12ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ИВАНОВ
DIMITAR ASPARUHOV IVANOV
Director
2008-06-11 10:34:12БАУ ХОЛДИНГ БЕТАЙЛИГУНГС АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ, АВСТРИЯ
BAU HOLDING BETAYLIGUNGS AKTSIENGEZELSHAFT, AVSTRIYA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЩРАБАГ SHTRABAG (ЕИК: 130463628)
Check other registries about the company ЩРАБАГ SHTRABAG (ID: 130463628)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: