ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA
ЕИК/ID: 130277958

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 130277958)
Events with persons connected to the company CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA (ID: 130277958)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130277958)
Към 2019-08-19 04:13:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-08-19 04:13:11 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 104 обществени поръчки за 15 657 411,30 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-23 14:32:49ИРЖИ КУДЪРНАЧ
IRZHI KUDARNACH
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-09-12 13:53:51Виктор Любомиров Станчев
Viktor Lyubomirov Stanchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-12 13:53:51Виктор Любомиров Станчев
Viktor Lyubomirov Stanchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-05-19 17:33:28Петър Холаковски
Petar Holakovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-05-19 17:33:28Петър Холаковски
Petar Holakovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2016-04-15 15:40:05Ярослав Мацек
YAroslav Matsek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-15 15:40:05Томаш Пивонка
Tomash Pivonka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-15 15:40:05Иво Хлавач
Ivo Hlavach
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-07-13 09:53:42ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 159 БенчМарк Бизнес Център
2015-07-13 09:53:42Злата Гронингерова
Zlata Groningerova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2014-09-08 13:49:57Томаш Пецка
Tomash Petska
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-09-08 13:49:57Томаш Пецка
Tomash Petska
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-08-30 10:03:29Душан Рибан
Dushan Riban
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-08-30 10:03:29Душан Рибан
Dushan Riban
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-07-03 12:26:30Давид Махач
David Mahach
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2014-04-01 11:08:01Ондржей Жидек
Ondrzhey ZHidek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-04-01 11:08:01Ондржей Жидек
Ondrzhey ZHidek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2013-02-06 17:06:19Апостол Лъчезаров Апостолов
Apostol Lachezarov Apostolov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-06 17:06:19Тихомир Ангелов Атанасов
Tihomir Angelov Atanasov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-06 17:06:19Петър Холаковски
Petar Holakovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-01-11 15:31:44Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2013-01-11 15:31:44Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-07-02 14:37:30Ян Моуха
YAn Mouha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-07-02 14:37:30Ян Моуха
YAn Mouha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-06-26 00:11:30Злата Гронингерова
Zlata Groningerova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-06-26 00:11:30Злата Гронингерова
Zlata Groningerova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-06-12 18:04:16АЛБЕНА ТОДОРОВА МАРКОВСКА
ALBENA TODOROVA MARKOVSKA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-29 21:33:16Павлина Николова Манчева
Pavlina Nikolova Mancheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-29 23:07:03Павлина Николова Манчева
Pavlina Nikolova Mancheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-02 09:13:40СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
STEFAN DIMITROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-02 09:13:40СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
STEFAN DIMITROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-13 11:34:00АЛЕШ ДАММ
ALESH DAMM
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-01-13 11:34:00АЛЕШ ДАММ
ALESH DAMM
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-09-20 20:13:17Марцел Митошинка
Martsel Mitoshinka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2010-09-20 20:13:17Марцел Митошинка
Martsel Mitoshinka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-07-21 16:51:56Ярослав Палас
YAroslav Palas
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2010-04-13 17:13:46МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-13 17:13:46МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-23 15:50:33Атанас Петров Мишев
Atanas Petrov Mishev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-11-25 12:15:32ИРЕНА ТРУНЕЧКОВА
IRENA TRUNECHKOVA
Supervisor
2008-09-08 11:44:20ВЛАДИМИР МАРЕК
VLADIMIR MAREK
Representative
2008-09-08 11:44:20ИРЖИ ПОСТОЛКА
IRZHI POSTOLKA
Representative
2008-09-08 11:44:20ИРЖИ ПОСТОЛКА
IRZHI POSTOLKA
BoardManager2
2008-09-08 11:44:20ВЛАДИМИР МАРЕК
VLADIMIR MAREK
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-23 14:31:41ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. ЦАР СИМЕОН 330
2008-04-23 14:31:41ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
EKCПЛOATAЦИЯ HA EЛEKTPOPAЗДEЛИTEЛHATA MPEЖA, ПPEДCTABЛЯBAЩA CЪBKУПHOCT OT EЛEKTPOПPOBOДHИ ЛИHИИ И EЛEKTPИЧECKИ УPEДБИ CЪC CPEДHO, HИCKO И BИCOKO HAПPEЖEHИE, KOЯTO CЛУЖИ ЗA ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ C ЦEЛ ДOCTABKA HA ПOTPEБИTEЛИTE, ПPИCЪEДИHEHИ KЬM TAЗИ MPEЖA HA TEPИTOPИЯTA HA KOЯTO ИЗBЪPШBA CBOЯTA ДEЙHOCT ПPИ HAЛИЧИETO И ПOДДЪPЖAHETO HA BAЛИДHA ЛИЦEHЗИЯ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA PAЗПPEДEЛИTEЛHA ДEЙHOCT ПO OПPEДEЛEHATA TEPИTOPИЯ; HA TEPИTOPИЯTA, OБXBAHATA OT PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA ДPУЖECTBOTO OCИГУPЯBА: ДOCTABKA И ПPOДAЖБA HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ HA ПOTPEБИTEЛИTE, KOИTO CA ПPИCЬEДИHEHИ KЬM PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA, УПPABЛEHИE HA PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA, ПOДДЪPЖAHETO HA OБEKTИTE И CЪOPЪЖEHИЯTA B CЪOTBETCTBИE C TEXHИЧECKИTE ИЗИCKBAHИЯ, PAЗBИTИETO HA PAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA B CЪOTBETCTBИE C ПEPCПEKTИBИTE ЗA ИKOHOMИЧECKO PAЗBИTИE И ПPOГHOЗИTE ЗA ИЗMEHEHИE HA EЛEKTPOПOTPEБЛEHИETO B PEГИOHA, ПOДДЪPЖAHE И PAЗBИTИE HA CПOMAГATEЛHИ MPEЖИ, HEПPEKЪCHATOCT HA EЛEKTPOCHAБДЯBAHETO И KAЧECTBOTO HA ПOДABATATA EЛEKTPOEHEPГИЯ, ДPУГИ УCЛУГИ ЗA ПOTPEБИTEЛИTE. ДPУЖECTBOTO HE MOЖE ДA ИЗBЪPШBA ДPУГA ДEЙHOCT, OCBEH TAЗИ, ПPEДMET HA ЛИЦEHЗИPAHE ПO ЗAKOHA ЗA EHEPГETИKATA И EHEPГИЙHATA EФEKTИBHOCT.
2008-04-23 14:31:41ПАВЕЛ КУБИН
PAVEL KUBIN
Representative
2008-04-23 14:31:41ЯН РОЖКА
YAN ROZHKA
Representative
2008-04-23 14:31:41ИВАН КОВАРЖЧИК
IVAN KOVARZHCHIK
Representative
2008-04-23 14:31:41КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА
KAMELIYA KIRILOVA TODOROVA
Representative
2008-04-23 14:31:41АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ
ATANAS ANTONOV DANDAROV
Representative
2008-04-23 14:31:41ПАВЕЛ КУБИН
PAVEL KUBIN
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ЯН РОЖКА
YAN ROZHKA
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ИВАН КОВАРЖЧИК
IVAN KOVARZHCHIK
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА
KAMELIYA KIRILOVA TODOROVA
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ
ATANAS ANTONOV DANDAROV
BoardManager2
2008-04-23 14:31:41ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА
IVANKA GEORGIEVA DILOVSKA
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ТОМАШ ПЛЕСКАЧ
TOMASH PLESKACH
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ВЛАДИМИР ШМАЛЦ
VLADIMIR SHMALTS
Supervisor
2008-04-23 14:31:41МАРТИН ЗМЕЛИК
MARTIN ZMELIK
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
LACHEZAR DIMITROV BORISOV
Supervisor
2008-04-23 14:31:41АЙСЕХЕЛ ХАЙРЕДИН РУФИ-ХЮСМЕН
AYSEHEL HAYREDIN RUFI-HYUSMEN
Supervisor
2008-04-23 14:31:41ВЛАДИМИР ЙОХАНЕС
VLADIMIR YOHANES
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA (ЕИК: 130277958)
Check other registries about the company ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ CHEZ RAZPREDELENIE BALGARIYA (ID: 130277958)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: