ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA
ЕИК/ID: 130065542

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА (ЕИК: 130065542)
Events with persons connected to the company HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA (ID: 130065542)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130065542)
Към 2019-07-17 17:33:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-17 17:33:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-14 15:16:21Марио Нидерволфсгрубер
Mario Nidervolfsgruber
АВСТРИЯRepresentative
2017-11-14 15:16:21Марио Нидерволфсгрубер
Mario Nidervolfsgruber
АВСТРИЯBoardManager2
2017-10-13 17:45:31Фридрих Земанек
Fridrih Zemanek
АВСТРИЯSupervisor
2016-07-06 18:19:02Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯRepresentative
2016-07-06 18:19:02Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
АВСТРИЯRepresentative
2016-07-06 18:19:02Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-07-06 18:19:02Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯBoardManager2
2016-07-06 18:19:02Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
АВСТРИЯBoardManager2
2016-07-06 18:19:02Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-06 18:19:02Анастасия Найденова Маркова
Anastasiya Naydenova Markova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-07-06 18:19:02Хелвиг Юберакер
Helvig YUberaker
АВСТРИЯSupervisor
2016-07-06 18:19:02Йохан Адолф Аумюлер
Yohan Adolf Aumyuler
АВСТРИЯSupervisor
2015-10-12 18:39:27ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Цар Освободител” 14 - -
2015-10-12 18:39:27Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-10-12 18:39:27Анни Костадинова Христова
Anni Kostadinova Hristova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-08-05 17:12:25ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ 1000 Средец бул. „Цар Освободител” 14
2015-07-27 18:45:03ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Осободител № 14, ет.3, Лендмарк Център
2015-07-27 18:45:03Анастасия Найденова Маркова
Anastasiya Naydenova Markova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-09 14:33:06Иван Христов Марков
Ivan Hristov Markov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-09 14:33:06Иван Христов Марков
Ivan Hristov Markov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-08 13:41:07Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-08 13:41:07Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-12 11:02:09Антон Пенков Славов
Anton Penkov Slavov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-07-17 12:46:32Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
ГЕРМАНИЯRepresentative
2013-07-17 12:46:32ДЕЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
DEYAN IVANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-17 12:46:32Деян Иванов Николов
Deyan Ivanov Nikolov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-17 12:46:32Гюнтер Вайлцер
Gyunter Vayltser
АВСТРИЯBoardManager2
2013-07-17 12:46:32Хелвиг Юберакер
Helvig YUberaker
АВСТРИЯSupervisor
2013-07-17 12:46:32Николай Ангелов Павлов
Nikolay Angelov Pavlov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-01-02 16:23:34Николай Ангелов Павлов
Nikolay Angelov Pavlov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-02 16:23:34Николай Ангелов Павлов
Nikolay Angelov Pavlov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-12-13 16:35:52Клаус Колхубер
Klaus Kolhuber
АВСТРИЯRepresentative
2012-12-13 16:35:52Клаус Колхубер
Klaus Kolhuber
АВСТРИЯBoardManager2
2012-12-13 16:35:52Кристиан Габриел
Kristian Gabriel
АВСТРИЯSupervisor
2012-07-03 14:43:15Марина Милкова Армутлиева
Marina Milkova Armutlieva
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-11-23 18:11:15ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 БУЛ. СИТНЯКОВО 48, СЕРДИКА ОФИСИ
2011-08-04 15:29:31ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2011-08-04 15:29:31Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯRepresentative
2011-08-04 15:29:31Лилия Стоянова Иванова
Liliya Stoyanova Ivanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-04 15:29:31Раймунд Гайзбауер
Raymund Gayzbauer
АВСТРИЯRepresentative
2011-08-04 15:29:31Вернер Касагранде
Verner Kasagrande
АВСТРИЯBoardManager2
2011-08-04 15:29:31Раймунд Гайзбауер
Raymund Gayzbauer
АВСТРИЯBoardManager2
2011-08-04 15:29:31Лилия Стоянова Иванова
Liliya Stoyanova Ivanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-08-04 15:29:31Клаус Колхубер
Klaus Kolhuber
АВСТРИЯSupervisor
2011-08-04 15:29:31Йохан Адолф Аумюлер
Yohan Adolf Aumyuler
АВСТРИЯSupervisor
2011-08-04 15:29:31Милена Стайкова Ценова
Milena Staykova TSenova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-01-11 10:26:40ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ
PETAR ASENOV ILIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 10:26:40Мариана Василева Метева
Mariana Vasileva Meteva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 10:26:40Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 10:26:40Албена Йорданова Вълкачовска-Стамова
Albena Yordanova Valkachovska-Stamova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-27 18:55:00ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA
LegalForm
Акционерно дружество
2010-12-27 18:55:00ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 51
2010-12-27 18:55:00ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA AD
SubjectOfActivity
Оценка, структуриране и планиране на изграждането на каскадата Горна Арда, включително строителството на водни електроцентрали с обща мощност приблизително 160 MW. В предмета на дейност на дружеството ще бъде и осигуряване финансирането и строителството на каскадата Горна Арда и упражняване на правата за експлоатиране на съоръжението, както и всяка друга позволена от закона дейност, пряко или непряко свързана с посочените дейности
2010-12-27 18:55:00ИСМЕТ СЕВЕР
ISMET SEVER
ТУРЦИЯRepresentative
2010-12-27 18:55:00Ахмет Кемал Акънджъ
Ahmet Kemal Akandzha
ТУРЦИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Махмут Джейлан
Mahmut Dzheylan
ТУРЦИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Исмет Север
Ismet Sever
ТУРЦИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Юлиян Георгиев Желязков
YUliyan Georgiev ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-27 18:55:00Васил Петров Анастасов
Vasil Petrov Anastasov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA (ЕИК: 130065542)
Check other registries about the company ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ГОРНА АРДА HIDROENERGIYNA KOMPANIYA GORNA ARDA (ID: 130065542)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: