РИВАЛ 5 RIVAL 5
ЕИК/ID: 121897433

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията РИВАЛ 5 (ЕИК: 121897433)
Events with persons connected to the company RIVAL 5 (ID: 121897433)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121897433)
Към 2019-07-19 18:17:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-19 18:17:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-04 16:36:11ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПИДОВА
LILYANA GEORGIEVA PIDOVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-22 15:29:58Ивайло Николов Каснаков
Ivaylo Nikolov Kasnakov
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-09 16:14:40Мариян Веселинов Беляков
Mariyan Veselinov Belyakov
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-14 17:37:46РИВАЛ 5
RIVAL 5
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-07-14 17:37:46СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-14 17:37:46КАТАРИНО СПА АД
KATARINO SPA AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
956300 Sell to: СИЕСАЙЕФ АД
2011-07-14 17:37:46СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
956300 Buy from: КАТАРИНО СПА АД
2011-07-14 17:37:46БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
622900 Sell to: СИЕСАЙЕФ АД
2011-07-14 17:37:46СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
622900 Buy from: БАЛКАНСТРОЙ АД
2011-07-08 13:27:27РИВАЛ 5 ООД
RIVAL 5 OOD
SubjectOfActivity
Покупкa нa cтoки или дpуги вeщи c цeл пpoдaжбaтa им в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтeн вид, пpoдaжбa нa cтoки oт coбcтвeнo пpoизвoдcтвo, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтвo и пocpeдничecтвo, кoмиcиoнни, cпeдициoнни и пpeвoзни cдeлки, cклaдoви cдeлки, лицeнзиoнни cдeлки, cдeлки c интeлeктуaлнa coбcтвeнocт, peклaмни, инфopмaциoнни, пpoгpaмни, импpecapcки или дpуги уcлуги, пoкупкa, cтpoeж или oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл пpoдaжбa, отдаване обекти под наем, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, селскостопански и земеделски дейности, кaктo и вcякaкви дpуги тъpгoвcки cдeлки, кoитo нe ca зaбpaнeни oт зaкoнa.
2011-06-10 12:22:03РИВАЛ 5
RIVAL 5
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-06-10 12:22:03БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 12:22:03СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 12:22:03КАТАРИНО СПА АД
KATARINO SPA AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 12:22:03СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
SoleCapitalOwner
2010-11-23 16:32:03ФОРЕСТ ФРУТС
FOREST FRUTS
TransformingCompany
2010-11-23 16:32:03РИВАЛ 5
RIVAL 5
Successor703
2009-01-09 11:48:04РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.СЛАВЯНСКА 2
2009-01-09 11:48:04РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ОТДАВАНЕ ОБЕКТИ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНАЛНО-БИТОВИ, РЕКЛАМНИ, СПОРТНИ, АНИМАЦИОННИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2009-01-09 11:48:04ИВАЙЛО НИКОЛОВ КАСНАКОВ
IVAYLO NIKOLOV KASNAKOV
Manager
2008-05-15 11:27:59РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.СЛАВЯНСКА 2
2008-05-15 11:27:59ХРИСТОСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
HRISTOSLAV TODOROV TODOROV
Manager
2008-05-15 11:27:59СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
SoleCapitalOwner
2008-05-15 11:27:59ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
PANKO BOZHKOV ZERLIEV
ShareTransfer
5000 Sell to: СИЕСАЙЕФ АД
2008-05-15 11:27:59СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
ShareTransfer
5000 Buy from: ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
2008-05-15 11:00:51РИВАЛ 5
RIVAL 5
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-15 11:00:51РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. КАРНЕГИ 3
2008-05-15 11:00:51РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-05-15 11:00:51ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
PANKO BOZHKOV ZERLIEV
Manager
2008-05-15 11:00:51ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
PANKO BOZHKOV ZERLIEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РИВАЛ 5 RIVAL 5 (ЕИК: 121897433)
Check other registries about the company РИВАЛ 5 RIVAL 5 (ID: 121897433)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: