БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE
ЕИК/ID: 121856059

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ (ЕИК: 121856059)
Events with persons connected to the company BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE (ID: 121856059)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121856059)
Към 2019-05-27 07:54:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-27 07:54:17 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 81 000 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-05 16:14:18СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ - Главен изпълнителен директор
STOYAN TODOROV MAVRODIEV - Glaven izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-21 17:06:20ВЕЛИНА ИЛИЕВА БУРСКА
VELINA ILIEVA BURSKA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-11-21 17:06:20МИТКО ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ
MITKO EMILOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-10-02 15:56:43СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
STOYAN TODOROV MAVRODIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-02 15:56:43РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-02 15:56:43НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-02 15:56:43НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-10-02 15:56:43РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-10-02 15:56:43СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
STOYAN TODOROV MAVRODIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-05-26 14:58:46ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
LACHEZAR DIMITROV BORISOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-05-26 14:58:46КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-03-10 16:17:37КРАСИМИР ТОТЕВ АНГАРСКИ
KRASIMIR TOTEV ANGARSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-12-15 14:34:08БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.ДЯКОН ИГНАТИЙ 1
2014-12-13 13:05:33Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-13 13:05:33Ангел Кирилов Геков
Angel Kirilov Gekov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-13 13:05:33Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-13 13:05:33Ангел Кирилов Геков
Angel Kirilov Gekov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-02 09:37:28АТАНАС СЛАВЧЕВ КАЦАРЧЕВ
ATANAS SLAVCHEV KATSARCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-10-02 09:37:28КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-10-02 09:37:28ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KIRILOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-07-11 13:51:58НИКОЛАЙ НЕНОВ НЕНОВСКИ
NIKOLAY NENOV NENOVSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-07-11 13:51:58ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КАРАНИКОЛОВ
EMIL LYUBENOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-07-11 13:51:58ДЕНИЦА АНТОНОВА КИРОВА
DENITSA ANTONOVA KIROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-01-06 12:34:41Иван Кирилов Христов
Ivan Kirilov Hristov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-23 15:35:30Иван Кирилов Христов
Ivan Kirilov Hristov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-17 12:30:08Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-17 12:30:08Димо Евгениев Спасов
Dimo Evgeniev Spasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-17 12:30:08Димо Евгениев Спасов
Dimo Evgeniev Spasov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-17 12:30:08Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-29 18:30:19СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ БЕЛЧЕВ
STEFAN ALEKSANDROV BELCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-29 18:30:19БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА извършва дейности, предвидени в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции, съгласно издаден от Българска народна банка лиценз. БАНКАТА може да извършва следните дейности: 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и за собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, без издаване на банкови платежни карти и електронни пари, както и изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти и инструменти за електронни пари; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с: -инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8; - чуждестранна валута и благородни метали; - финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 8; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 14. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка. БАНКАТА не може да извършва по занятие други дейности, извън посочените по-горе, и предвидените в Закона за Българската банка за развитие, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяване на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията и по предоставени кредити. БАНКАТА може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги. БАНКАТА може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване при спазване изискванията на действащото законодателство.
2012-01-20 10:34:23БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА извършва дейности, предвидени в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции, съгласно издаден от Българска народна банка лиценз. БАНКАТА може да извършва следните дейности:1.публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и за собствен риск;2.извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, без издаване на банкови платежни карти и електронни пари, както и изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти и инструменти за електронни пари;3.издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;4.дейност като депозитарна или попечителска институция;5.финансов лизинг;6.гаранционни сделки;7.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:-инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8;- чуждестранна валута и благородни метали;- финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 88.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9.парично брокерство;10.консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11.придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/;12.придобиване и управление на дялови участия;13.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;14.други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.БАНКАТА не може да извършва по занятие други дейности, извън посочените по-горе, и предвидените в Закона за Българската банка за развитие, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяване на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията и по предоставени кредити. БАНКАТА може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.БАНКАТА може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване при спазване изискванията на действащото законодателство.
2011-06-13 11:38:46ДОРОТЕЯ ИВАНОВА ПАНДОВА-ГАРГОВА
DOROTEYA IVANOVA PANDOVA-GARGOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-13 11:38:46ДИАНА ТОНЕВА ДРАГНЕВА-ИВАНОВА
DIANA TONEVA DRAGNEVA-IVANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-05-30 16:48:04КРАСИМИРКА ДАВИТКОВА ВЕЛИНОВА-СЪЕВА
KRASIMIRKA DAVITKOVA VELINOVA-SAEVA
Procurators
2011-05-03 14:40:47ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 14:40:47ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЮЛЕВ
VLADIMIR VLADIMIROV GYULEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 14:40:47АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 14:40:47АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47АНДРЕЙ ИВАНОВ ГЕНЕВ
ANDREY IVANOV GENEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47ХРИСТО ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ
HRISTO VANGELOV KARAMFILOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЮЛЕВ
VLADIMIR VLADIMIROV GYULEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-08-04 15:31:03БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 10
2010-02-26 15:47:27БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ БАНКИ-ПОСРЕДНИЦИ, ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ: 1. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1.11.2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВАТА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/ 8. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 9. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 10. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИННСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 12. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 13. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ. БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ И ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ. БАНКАТА ПРИВЛИЧА ПРИОРИТЕТНО ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА СВОИ СЛУЖИТЕЛИ И НА ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА БАНКАТА. БАНКАТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2009-11-11 11:10:58ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА
DIMANA ANGELOVA RANKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-09-15 15:27:59ГАРАБЕД АРДАШЕС МИНАСЯН
GARABED ARDASHES MINASYAN
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-15 15:27:59РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ
RUMEN ANDONOV POROZHANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-08-11 11:14:43КРАСИМИРКА ДАВИТКОВА ВЕЛИНОВА-СЪЕВА
KRASIMIRKA DAVITKOVA VELINOVA-SAEVA
Procurators
2008-07-31 16:29:33БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ БАНКИ-ПОСРЕДНИЦИ, ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ: ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН ИЗБРОЕНИТЕ СЛУЧАИ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ/ФАКТОРИНГ/; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ; БАНКАТА ПРИВЛИЧА ПРИОРИТЕТНО ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА СВОИ СЛУЖИТЕЛИ И НА ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА БАНКАТА; БАНКАТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-07-31 16:29:33ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
DRAGOMIR VELKOV STOYNEV
Supervisor
2008-06-02 10:57:45ФРАНСИС АДАМ УЕЙКФИЛД КАРПЕНТЪР
FRANSIS ADAM UEYKFILD KARPENTAR
Supervisor
2008-04-10 17:34:22КРАСИМИРКА ДАВИТКОВА ВЕЛИНОВА-СЪЕВА
KRASIMIRKA DAVITKOVA VELINOVA-SAEVA
Procurators
2008-03-05 14:21:42БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-05 14:21:42БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 1
2008-03-05 14:21:42БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ БАНКИ-ПОСРЕДНИЦИ, ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ:ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН ИЗБРОЕНИТЕ СЛУЧАИ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ/ФАКТОРИНГ/;ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА: ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ; БАНКАТА НЕ РАЗКРИВА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА ГРАЖДАНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЛОГОВЕ НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-03-05 14:21:42ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KIRILOV DIMITROV
Representative
2008-03-05 14:21:42САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
Representative
2008-03-05 14:21:42АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
Representative
2008-03-05 14:21:42САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ
DIMITAR NIKOLOV TADARAKOV
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KIRILOV DIMITROV
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
Supervisor
2008-03-05 14:21:42АТАНАС СЛАВЧЕВ КАЦАРЧЕВ
ATANAS SLAVCHEV KATSARCHEV
Supervisor
2008-03-05 14:21:42НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА
NINA HRISTOVA RADEVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE (ЕИК: 121856059)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE (ID: 121856059)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: