Банка ДСК Banka DSK
ЕИК/ID: 121830616

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията Банка ДСК (ЕИК: 121830616)
Events with persons connected to the company Banka DSK (ID: 121830616)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121830616)
Към 2019-09-19 08:32:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-19 08:32:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 26 обществени поръчки за 28 941 137,47 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-23 10:17:33Акош Ференц Тиса-Пап
Akosh Ferents Tisa-Pap
УНГАРИЯSupervisor
2018-04-18 10:47:34Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2017-08-01 17:52:16БОЯН ФИЛИПОВ СТЕФОВ
BOYAN FILIPOV STEFOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-20 11:44:07Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2016-05-04 14:49:05Атила Кожик
Atila Kozhik
УНГАРИЯSupervisor
2015-04-01 11:43:42Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1036 ул. Московска 19
2015-01-28 09:06:24ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2015-01-28 09:06:24ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2015-01-28 09:06:24ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2015-01-28 09:06:24МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА-КАРИДИ - Изпълнителен директор
MARGARITA DOBREVA PETROVA-KARIDI - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-28 09:06:24ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ- Изпълнителен директор
YURIY BLAGOEV GENOV- Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-22 10:02:54МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА - КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA - KARIDI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-22 10:02:54МАРГАРИТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА - КАРИДИ
MARGARITA DOBREVA PETROVA - KARIDI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-04 11:21:38ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2014-07-04 11:21:38ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2014-07-04 11:21:38ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2014-07-04 11:21:38ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ- Изпълнителен директор
YURIY BLAGOEV GENOV- Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-06-27 16:43:25Юрий Благоев Генов
YUriy Blagoev Genov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-27 16:43:25Юрий Благоев Генов
YUriy Blagoev Genov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-04-02 14:06:36Золтан Денч
Zoltan Dench
УНГАРИЯSupervisor
2011-12-21 09:43:54Габор Кунце
Gabor Kuntse
УНГАРИЯSupervisor
2011-10-31 12:04:03Андрей Илиев Николов
Andrey Iliev Nikolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-31 12:04:03Андрей Илиев Николов
Andrey Iliev Nikolov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-05-03 12:19:04Андраш Такач
Andrash Takach
УНГАРИЯSupervisor
2010-05-03 12:19:04Ласло Бенчик
Laslo Benchik
УНГАРИЯSupervisor
2009-11-30 11:25:50Чаба Надь
CHaba Nadx
УНГАРИЯSupervisor
2009-11-30 11:25:50Ласло Волф,
Laslo Volf,
Supervisor
2009-11-30 11:25:50Фридьеш Харшхеди
Fridxesh Harshhedi
Supervisor
2009-11-30 11:25:50Шандор Чани
SHandor CHani
Supervisor
2009-11-30 11:25:50Чаба Надь
CHaba Nadx
УНГАРИЯSupervisor
2009-07-07 15:51:00Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2008-04-09 09:46:34ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА
DIANA DECHEVA MITEVA
Representative
2008-04-09 09:46:34ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV
Representative
2008-04-09 09:46:34ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA
Representative
2008-04-09 09:46:34НИКОЛАЙ БОРИСОВ БОРИСОВ
NIKOLAY BORISOV BORISOV
Representative
2008-04-09 09:46:34ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА
VIOLINA MARINOVA SPASOVA
Representative
2008-04-09 09:46:34МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV
Representative
2008-04-09 09:46:34ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ - Изпълнителен директор
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Изпълнителен директор
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-09 09:46:34НИКОЛАЙ БОРИСОВ БОРИСОВ - Изпълнителен директор
NIKOLAY BORISOV BORISOV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-04-04 13:36:39Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1036 ул. Московска 19
2008-03-20 12:09:34Николай Борисов Борисов
Nikolay Borisov Borisov
Representative
2008-03-20 12:09:34Николай Борисов Борисов
Nikolay Borisov Borisov
BoardManager2
2008-03-04 16:11:53НИКОЛАЙ БОРИСОВ БОРИСОВ
NIKOLAY BORISOV BORISOV
Procurators
2008-02-12 16:03:18Банка ДСК
Banka DSK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-12 16:03:18Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1036 ул. Московска 19
2008-02-12 16:03:18Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
SubjectOfActivity
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т. 1; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
2008-02-12 16:03:18ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА
VIOLINA MARINOVA SPASOVA
Representative
2008-02-12 16:03:18ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА
DIANA DECHEVA MITEVA
Representative
2008-02-12 16:03:18Любомир Митев Желязков
Lyubomir Mitev ZHelyazkov
Representative
2008-02-12 16:03:18МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV
Representative
2008-02-12 16:03:18Доротея Николаева Николова
Doroteya Nikolaeva Nikolova
Representative
2008-02-12 16:03:18Диана Дечева Митева
Diana Decheva Miteva
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Мирослав Станимиров Вичев
Miroslav Stanimirov Vichev
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Доротея Николаева Николова
Doroteya Nikolaeva Nikolova
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Любомир Митев Желязков
Lyubomir Mitev ZHelyazkov
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Виолина Маринова Спасова
Violina Marinova Spasova
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18Шандор Чани
SHandor CHani
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Ласло Волф
Laslo Volf
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Гюла Пап
Gyula Pap
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Фридьеш Харшхеди
Fridxesh Harshhedi
Supervisor
2008-02-12 16:03:18ОТП Банк РТ., Унгария
OTP Bank RT., Ungariya
SoleCapitalOwner
2008-02-12 16:03:18ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Изпилнителен директор
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV - Izpilnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ - Изпълнителен директор
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV - Izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-12 16:03:18Фридьеш Харшхеди
Fridxesh Harshhedi
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Шандор Чани
SHandor CHani
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Ласло Волф,
Laslo Volf,
Supervisor
2008-02-12 16:03:18Гюла Пап
Gyula Pap
Supervisor
2008-02-12 16:03:18ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA
Representative
2008-02-12 16:03:18ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV
Representative
2008-02-12 16:03:18ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - Изпълнителен директор
DOROTEYA NIKOLAEVA NIKOLOVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА - Главен изпълнителен директор
VIOLINA MARINOVA SPASOVA - Glaven izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА - Изпълнителен директор
DIANA DECHEVA MITEVA - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ - Изпълнителен директор
LYUBOMIR MITEV ZHELYAZKOV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2
2008-02-12 16:03:18МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Изпълнителен директор
MIROSLAV STANIMIROV VICHEV - Izpalnitelen direktor
BoardManager2

Проверки в други регистри за фирмата Банка ДСК Banka DSK (ЕИК: 121830616)
Check other registries about the company Банка ДСК Banka DSK (ID: 121830616)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: