СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ
ЕИК/ID: 121727057

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ (ЕИК: 121727057)
Events with persons connected to the company SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ (ID: 121727057)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121727057)
Към 2019-07-19 14:39:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-19 14:39:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициент на 1 проект(а) за европейски фондове за 53 647,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-19 13:54:58ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ЗАЙЦЕВА
GALINA SERGEEVNA ZAYTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2017-03-13 14:21:05АТАНАС КИРИЛОВ ТРАЙЧЕВ
ATANAS KIRILOV TRAYCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-13 14:21:05АТАНАС КИРИЛОВ ТРАЙЧЕВ
ATANAS KIRILOV TRAYCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-16 16:01:32СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140
2016-09-16 16:01:32СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140
2016-06-17 11:40:16СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 140
2016-05-11 15:57:48ИВАЙЛО НЕЦОВ ТОМОВ
IVAYLO NETSOV TOMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-05-11 15:57:48КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНКОВА - ЙОРДАНОВА
KALINKA IVANOVA TENKOVA - YORDANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-05-11 15:57:48КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЮРОВ
KRASIMIR STEFANOV GYUROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-11 15:57:48ИВАЙЛО НЕЦОВ ТОМОВ
IVAYLO NETSOV TOMOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-10-01 16:50:51СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2015-10-01 16:50:51СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2015-08-26 17:44:40СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2015-01-21 11:44:24МАРТИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
MARTIN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-21 11:44:24МАРТИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
MARTIN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:11:55ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
PARVOLETA MARINOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-01 13:11:55КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНКОВА - ЙОРДАНОВА
KALINKA IVANOVA TENKOVA - YORDANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:11:55ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
PARVOLETA MARINOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-29 16:43:15СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
SubjectOfActivity
Извършване в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави на следните услуги и дейности: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително и попечителска дейност / държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти;
2011-10-12 15:37:08ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕШЕВ
IVAYLO TODOROV PESHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-28 11:35:45СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 3А
2009-09-24 15:05:54СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Околовръстен път 258
2009-02-18 16:23:09КОНСТАНТИН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
KONSTANTIN TSVETANOV RIZOV
Director
2009-02-18 16:23:09ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕШЕВ
IVAYLO TODOROV PESHEV
Director
2008-11-10 16:45:55СВЕТОЗАР СВЕТОЗАРОВ АБРАШЕВ
SVETOZAR SVETOZAROV ABRASHEV
Representative
2008-11-10 16:45:55ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ
VESELIN ALEKSANDROV ZAHARIEV
Director
2008-11-10 16:45:55СВЕТОЗАР СВЕТОЗАРОВ АБРАШЕВ
SVETOZAR SVETOZAROV ABRASHEV
Director
2008-04-24 15:26:21СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-24 15:26:21СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.ВИТОША 39
2008-04-24 15:26:21СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ AD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B PAMKИTE HA EBPOПEЙCKИЯ CЪЮЗ И EBPOПEЙCKOTO ИKOHOMИЧECKO ПPOCTPAHCTBO, KAKTO И B TPETИ ДЪPЖABИ HA CЛEДHИTE УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ: ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЪB BPЪЗKA C EДИH ИЛИ ПOBEЧE ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ЗA CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ИЗПЪЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, УПPABЛEHИE HA ПOPTФEЙЛ, ПPEДOCTABЯHE HA ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT, ПOEMAHE HA EMИCИИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ЗAПИCBAHE/ ПPИДOБИBAHE HA ФИHAHCOBИTE ИHCTPУMEHTИ ЗA COБCTBEHA CMETKA, ПPEДЛAГAHE ЗA ПЪPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ БEЗ БEЗУCЛOBHO И HEOMEHИMO ЗAДЪЛЖEHИE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ФИHAHCOBИTE ИHCTPУMEHTИ ЗA COБCTBEHA CMETKA, CЪXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЪPЖAHE HA ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЪPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЪПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA/ ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ, ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C EДИH ИЛИ ПOBEЧE ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ПPИ УCЛOBИE ЧE ЛИЦETO, KOETO ПPEДOCTABЯ ЗAEMA, УЧACTBA B CДEЛKATA ПPИ УCЛOBИЯ И ПO PEД, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA, KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ CЪC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ, ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, ДOKOЛKOTO TE CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHИTE ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ, ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЪKИ, CBЪPЗAHИ CЪC CДEЛKИ C ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C ПOEMAHE HA EMИCИИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ, ПO ЧЛ.5, AЛ.2 И T.1 - 6 OT ЗПФИ, BЪB BPЪЗKA C БAЗOBИЯ AKTИB HA ДEPИBATИBHИ ФИHAHCOBИ ИHCTPУMEHTИ ПO ЧЛ.3, T.2, БУKBИ Г, Д, E И И OT ЗПФИ, ДOKOЛKOTO CA CBЪPЗAHИ C ПPEДOCTABЯHETO HA УCЛУГИ ПO ЧЛ.5, AЛ.3, T.1 - 6 OT ЗПФИ И ПO ЧЛ.5, AЛ.2 OT ЗПФИ, CДEЛKИ ПO ЗAHЯTИE C ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA B HAЛИЧHOCT ПO БEЗKACOB HAЧИH.
2008-04-24 15:26:21ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Representative
2008-04-24 15:26:21АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV STOYANOV
Representative
2008-04-24 15:26:21НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СКАРЛАТОВ
NIKOLAY HRISTOV SKARLATOV
Director
2008-04-24 15:26:21КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНКОВА
KALINKA IVANOVA TENKOVA
Director
2008-04-24 15:26:21ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Director
2008-04-24 15:26:21КОНСТАНТИН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
KONSTANTIN TSVETANOV RIZOV
Director
2008-04-24 15:26:21АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV STOYANOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ (ЕИК: 121727057)
Check other registries about the company СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ (ID: 121727057)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: