ХОЛДИНГ НОВ ВЕК HOLDING NOV VEK
ЕИК/ID: 121643011

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ХОЛДИНГ НОВ ВЕК (ЕИК: 121643011)
Events with persons connected to the company HOLDING NOV VEK (ID: 121643011)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121643011)
Към 2019-09-24 01:36:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-09-24 01:36:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-12 18:34:50Красимира Александрова Александрова
Krasimira Aleksandrova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-06-12 18:34:50Мария Петрова Стойчева - Председател на СД
Mariya Petrova Stoycheva - Predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-16 16:49:50Милена Александрова Кънева – Йосифова
Milena Aleksandrova Kaneva – Yosifova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-30 15:10:15ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джейм Баучер 51
2015-09-30 15:10:15Виктория Иванова Тепавичарова
Viktoriya Ivanova Tepavicharova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-30 15:10:15Красимира Александрова Александрова- Председател на СД
Krasimira Aleksandrova Aleksandrova- Predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-30 15:10:15Емилия Цанкова Велинова
Emiliya TSankova Velinova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-14 10:03:23Даниела Лозанова Николова
Daniela Lozanova Nikolova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-30 14:36:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С.Раковски 99
2014-10-24 10:58:08ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Хиберния Витела” ЕАД: организиране на производство и търговия на млечни продукти, както и други незабранени от закона търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде – с изключение на сделки като инвестиционен посредник, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотериерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, страеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; на „Ловико Истейтс” ЕООД: производство на винено грозде, вино и други продукти от гразде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхранение, лагеруване и търговия на едро и дребно с вино, продукти от гразде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пърноначален, преработен или обработен вид; производтво на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сдебки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; на „Инваис” ЕООД: Производство и търговия /внос, износ и реекспорт/ на всички стоки и услуги, без забранените от действащото законодателство, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство /без процесуално/ и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, агентно-туристическа дейност, реклама, охранителна дейност на хора и недвижима и движима собственост и дедективски услуги /осъществявани по съответния ред/, организация и осъществяване на забавни /без хазарт/, увеселителни, спортни, атракционни игри и мероприятия, шоу програми и конкурси; на „Винпром-Шато Аида” АД: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, произдовдство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни и информационни услуги.
2014-10-24 10:58:08ИНВАИС
INVAIS
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ЛОВИКО ИСТЕЙТС
LOVIKO ISTEYTS
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ХИБЕРНИЯ ВИТЕЛА
HIBERNIYA VITELA
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ВИНПРОМ - ШАТО АИДА
VINPROM - SHATO AIDA
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ХОЛДИНГ НОВ ВЕК
HOLDING NOV VEK
Successor703
2014-10-13 16:34:18Виктория Иванова Тепавичарова
Viktoriya Ivanova Tepavicharova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-10-13 16:34:18Емилия Цанкова Велинова
Emiliya TSankova Velinova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-13 16:34:18Виктория Иванова Тепавичарова
Viktoriya Ivanova Tepavicharova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-12-28 13:50:24ВИТЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
VITELA BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-02-17 16:01:39Диана Христова Кахчиева
Diana Hristova Kahchieva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-30 12:16:45ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-30 12:16:45КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
KRASIMIRA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-30 12:16:45ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪРБАНОВ
VALENTIN NEDELCHEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-30 12:16:45ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-30 12:16:45КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА- Председател на УС
KRASIMIRA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA- Predsedatel na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-16 15:34:18ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 20
2009-12-16 15:34:18АКИН ЕООД
AKIN EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-02 17:31:23ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 20
2009-10-02 17:31:23ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪРБАНОВ
VALENTIN NEDELCHEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-02 17:31:23ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-02 17:31:23ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪРБАНОВ
VALENTIN NEDELCHEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-02 17:31:23КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА- Председател на УС
KRASIMIRA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA- Predsedatel na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-02 17:31:23ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-11-18 16:07:55МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
Representative
2008-11-18 16:07:55МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
BoardManager2
2008-11-18 16:07:55БОГИНЯ ГАВРИЛОВА ПОПОВА
BOGINYA GAVRILOVA POPOVA
BoardManager2
2008-11-18 16:07:55РАДОСТИНА ЛЪЧЕЗАРОВА КУЛЕНСКА
RADOSTINA LACHEZAROVA KULENSKA
BoardManager2
2008-11-18 16:07:55ИНИМПОРТ ЕООД
INIMPORT EOOD
Supervisor
2008-11-18 16:07:55АКС-77 ЕООД
AKS-77 EOOD
Supervisor
2008-11-18 16:07:55РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
Supervisor
2008-03-18 16:24:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК
HOLDING NOV VEK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-18 16:24:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 20
2008-03-18 16:24:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA; ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ; ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO ДPУЖECTBOTO УЧACTBA; ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO ДPУЖECTBOTO УЧACTBA, ПPOИЗBOДCTBEHA И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT; BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2008-03-18 16:24:43МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
Representative
2008-03-18 16:24:43МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
Director
2008-03-18 16:24:43ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
DAMYAN IVANOV DIMITROV
Director
2008-03-18 16:24:43МИЛАДИН МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ
MILADIN MIHAYLOV MINCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ХОЛДИНГ НОВ ВЕК HOLDING NOV VEK (ЕИК: 121643011)
Check other registries about the company ХОЛДИНГ НОВ ВЕК HOLDING NOV VEK (ID: 121643011)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: